Adventbudskapet kapitel 63. Från sida 124.     Från sida 262 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Spiritism

(124)Bedrägeriet med knackningarna framställdes för mig, och jag såg att Satan har makt att framställa för oss gestalter som utger sig för att vara avsomnade anhöriga eller vänner, som vilar i Kristus. Det skall komma att se ut som om dessa vänner verkligen är närvarande. De kommer att tala samma ord som de talade medan de var här, och som är bekanta för oss, och samma röst som de hade medan de levde skall nå våra öron. Avsikten med allt detta är att förvilla världen och förleda den att tro på detta bedrägeri. Jag såg att de heliga måste ha en grundlig förståelse av sanningen för vår tid, som de kommer att bli tvungna att försvara från Bibeln. De måste förstå tillståndet i döden, eftersom Djävulens andar kommer att visa sig för dem och utge sig för att vara älskade anhöriga eller vänner och kommer att framhålla obibliska läror för dem. Dessa andar kommer att göra allt som står i deras makt för att väcka sympati, och de skall utföra underverk inför dem för att bekräfta det som de påstår. Guds folk måste vara berett att motstå dessa andar med Bibelns sanning att de döda inte vet någonting, och att de som visar sig för dem är Djävulens andar.rätt

(124)Vi måste noga undersöka grunden för vårt hopp, eftersom vi kommer att få ge skäl för det från Bibeln. Denna villfarelse skall sprida sig och vi kommer att få kämpa mot den ansikte mot ansikte. Är vi inte förberedda på det kommer vi att bli fångade och besegrade. Men om vi gör vad vi kan för att förbereda oss för den strid som ligger alldeles framför oss, kommer Gud att göra sin del. Hans allsmäktigas arm skall då beskydda oss. Han skulle hellre sända samtliga änglar från härlighetens rike för att bygga upp en skyddsmur omkring de trogna, än att de skulle bli bedragna och vilseledda genom Satans bedrägliga underverk.rätt

(124)Jag såg hur snabbt detta bedrägeri spred sig. Jag blev visad järnvägståg, som gick med blixtens hastighet. Ängeln bad mig att titta noga. Jag fäste då blicken på tåget. Det såg ut som om hela världen var ombord på det. Sedan visade han mig konduktören, en ståtlig och tilldragande person, som alla passagerarna såg upp till med vördnad. Jag var förbryllad och frågade min ledsagande ängel vem han var. Han sade: "Det är Satan. Han är konduktören, men i skepnad av en ljusets ängel. Han har tagit världen till fånga. De är insnärjda i starka villfarelser ”så att de tror på lögnen och blir dömda” (2 Tess. 2:11, 12). Lokföraren är hans medarbetare, som står närmast i rang under honom. Andra av hans medarbetare tjänstgör i olika befattningar, där han behöver dem, och de går alla med blixtens hastighet mot sin undergång”.rätt

(124)Jag frågade ängeln om det inte fanns någon kvar. Då bad han mig se i motsatt riktning. Där såg jag en liten skara som gick på en smal stig. Alla såg ut att vara fast förenade genom sanningen. Denna lilla skara såg ut att vara tärd, som om den hade gått igenom svåra prövningar och strider. Det såg ut som om solen just hade kommit fram bakom molnen och sken på deras ansikten. Det fick dem att se segervissa ut, som om deras seger nästan var vunnen.rätt

(125)Jag såg att Herren har gett världen tillfälle att upptäcka bedrägeriet. Om det inte fanns några andra bevis, skulle bara det, att det inte görs någon skillnad mellan goda och onda vara tillräckligt bevis för de kristna. Thomas Paine, vars kropp nu är förmultnad till stoft, kommer att uppväckas vid den andra uppståndelsen, vid slutet av de tusen åren, för att få sin lön och drabbas av den andra döden. Men Satan påstår att han är i himlen och har en upphöjd position där. Satan använde honom på jorden så länge han kunde, och nu fortsätter han med samma verksamhet genom att få det att se ut som om Thomas Paine är högt upphöjd och hedrad i himlen. Satan vill att det skall se ut som om denne man nu undervisar där på samma sätt som han undervisade här. Det finns några som har sett med förskräckelse på hans liv, död och skadliga undervisning medan han levde, men som ändå nu är villiga att låta sig undervisas av honom. Han var en av världens ondaste och mest fördärvade människor, en som föraktade Gud och hans lag.rätt

(125)Lögnens fader förblindar och bedrar världen genom att sända sina änglar att tala i apostlarnas ställe. De försöker få det att se ut som om apostlarna nu motsäger det de skrev under den Helige Andes ledning, när de var här på jorden. Dessa lögnaktiga änglar låter apostlarna fördärva sin egen lära och förklarar, att den blivit förfalskad. Det gläder Satan att på detta sätt få bekännande kristna, ja, hela världen att tvivla på Guds Ord. Bibeln står direkt i vägen för Satan och omintetgör hans planer. Därför försöker han få människorna att tvivla på dess gudomliga ursprung. Sedan framställer Satan Thomas Paine, som om denne kom till himlen när han dog och nu tillsammans med de heliga apostlarna, som han hatade här på jorden, skulle vara upptagen med att undervisa världen.rätt

(125)Satan ger var och en av sina änglar en uppgift att utföra, och tillsäger dem att vara sluga och listiga. Några ger han i uppdrag att uppträda som apostlarna och tala i deras ställe. Andra får i uppdrag att framträda som icke-troende och ogudaktiga människor, men som numera uppträder som om de var mycket religiösa, trots att de förbannade Gud när de dog. Det görs ingen skillnad mellan de heliga apostlarna och de ondaste gudsförnekarna. Båda undervisar om samma sak. För Satan spelar det ingen roll vem som talar, bara han uppnår sitt syfte. Satan hade ett intimt samarbete med Paine här på jorden och hjälpte honom då med hans arbete. Satan dikterade mycket av det Paine skrev och känner därför till de ord och den handstil han använde. Det är därför lätt för Satan att härma Paine, som tjänade honom så troget och uppfyllde hans syften så väl. Eftersom Paine, när han levde, var en trogen tjänare till Satan, kan den Onde genom sina änglar nu framföra uppfattningar som får det att se ut som om de kommer från Thomas Paine. Detta är Satans mästerverk. All sådan undervisning, som påstås komma från apostlarna och från såväl heliga som ogudaktiga människor, som alla har dött, kommer direkt från det sataniska majestätet.rätt

(125)Det faktum att Satan påstår att en person som han älskade så högt, och som så intensivt hatade Gud, nu umgås med de heliga apostlarna och änglarna i evigheten, borde vara nog för att avslöja Satans mörka, mystiska verksamhet och ta bort slöjan från alla sinnen. I verkligheten säger han till världen och till de otroende att oavsett hur onda de är, vare sig de tror på Gud och Bibeln eller inte, så är himlen deras hem. De kan leva som de vill. Alla vet, att om Thomas Paine är i himlen och där är en upphöjd person, då skall säkert också de komma dit. Denna lögn är så uppenbar att alla som vill kan se den.rätt

(126)Genom sådana personer som Thomas Paine utför Satan nu det han har försökt göra ända sedan sitt fall. Genom sin makt och falska under rycker han undan grunden för den kristnes hopp och släcker ljuset som skulle lysa upp den smala vägen till himlen. Han får världen att tro att Bibeln inte är inspirerad, och inte är något mer än en sagobok, medan han erbjuder något annat i Bibelns ställe, nämligen spiritistiska uppenbarelser.rätt

(126)Spiritismen är en kanal som helt och hållet är Satans egen och som han har full kontroll över. Genom den kan han få världen att tro vad han vill. Den bok som skall döma honom och hans anhängare, ställer han i bakgrunden, just där han vill ha den. Världens Frälsare gör han bara till en helt vanlig människa. På samma sätt som översteprästerna och de andra religiösa ledarna spred ut en lögn genom de romerska soldaterna, som hade vaktat Jesu grav, skall de stackars bedragna anhängarna till dessa så kallade andliga uppenbarelser påstå och försöka ge sken av att det inte var något övernaturligt med Frälsarens födelse, död och uppståndelse.rätt

(126)Sedan de har ställt Jesus i bakgrunden, drar de världens uppmärksamhet till sig själva. De påstår att deras mirakler och falska under är mycket större än Kristi gärningar. På detta sätt går världen i fällan och invaggas i en känsla av säkerhet, så att den inte upptäcker det fruktansvärda bedrägeriet förrän de sju sista plågorna kommer att utgjutas. Satan ler när han ser att hans plan är så framgångsrik, och att hela världen går i fällan.rätt

nästa kapitel