Berättelsen om Jesus kapitel 4. Från sida 25.     Från sida 25 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Flykten till Egypten

(25)Herodes var inte ärlig, då han sade sig vilja komma och hylla Jesus. Han fruktade, att Frälsaren skulle växa upp till kung och beröva honom riket. rätt

(25)Han ville hitta barnet, för att döda Honom. rätt

(25)De vise männen gjorde sig redo, att återvända och rapportera för Herodes. Men Herrens ängel visade sig för dem i en dröm, och skickade dem hem en annan väg. rätt

(25)”Sedan de rest, visade sig en Herrens ängel för Josef i en dröm. Ängeln sade: ’Stig upp och fly till Egypten med barnet och dess mor och stanna där, tills jag säger åt er att återvända, för kung Herodes kommer att försöka döda barnet.’” Matteusevangeliet 2:13. rätt

(25)Josef väntade inte till morgonen; han steg genast upp, mitt i natten, och tillsammans med Maria och barnet började han deras långa resa. rätt

(26)De vise männen hade skänkt Jesus dyrbara gåvor, och med dem försåg Gud familjen med pengar för resan och uppehället i Egypten, tills de skulle återvända till sitt eget land. rätt

(26)Herodes blev oerhört uppbragt, då han upptäckte att de vise männen rest hem en annan väg. Han visste, vad Gud genom profeten sagt rörande Kristi ankomst. rätt

(26)Han visste, att stjärnan sänts som vägledning åt de vise männen. Ändå var han fast besluten om, att döda Jesus. I sin vrede sände han ut soldater, som skulle ”döda alla pojkar, som var två år eller därunder, både i staden och på den omgivande landsbygden”. Matteusevangeliet 2:16. rätt

(26)Så märkvärdigt, att en människa skulle kämpa emot Gud! Vilken fruktansvärd scen dödandet av de oskyldiga barnen måste ha varit! Tidigare hade Herodes begått många grymheter; men nu skulle hans onda liv snart vara över. Han dog en fasansfull död. rätt

(26)Josef och Maria dröjde kvar i Egypten, tills Herodes dött. Sedan visade sig Herrens ängel för Josef och sade: ”’Stig upp och tag med dig barnet och dess mor tillbaka till Israel, för de som försökte döda barnet är döda.’” Matteusevangeliet 2:20. rätt

(27)Josef hade hoppats slå sig ned i Betlehem, där Jesus var född; men då de närmade sig Judéen, fick han veta att en son till Herodes regerade i faderns ställe. rätt

(27)Detta gjorde Josef rädd för att bege sig dit. Nu visste han inte, vad han skulle ta sig till. Alltså sände Gud en ängel för att råda honom. Josef följde ängelns anvisningar och återvände till sitt gamla hem i Nasaret. rätt

nästa kapitel