Berättelsen om Jesus kapitel 7. Från sida 41.     Från sida 41 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Dopet

(41)Då stunden för Kristi offentliga verksamhet var inne, blev Hans första gärning att bege Sig till Jordanfloden och låta Sig döpas av Johannes Döparen. rätt

(41)Johannes var utskickad, för att jämna vägen för Frälsaren. Han predikade så här i ödemarken: rätt

(41)”’Guds rike är nära! Vänd er från era synder och handla i enlighet med detta underbara budskap.’” Markusevangeliet 1:15. rätt

(41)Stora folkskaror samlades för att lyssna till honom. Många överbevisades om sina synder, och döptes av Johannes i Jordanfloden. rätt

(41)Gud hade upplyst Johannes om, att en dag skulle Messias komma till honom och be om, att bli döpt. Han hade också utlovat ett tecken, så att han kunde känna igen Honom. rätt

(41)Då Jesus kom, såg Johannes i Hans ansikte så klara tecken på ett helgat liv, att han inte ville döpa Honom. Johannes sade: ”’Det kan inte vara riktigt. Jag är den som behöver döpas av dig.’ rätt

(41)Men Jesus sade: ’Gör det i alla fall, för jag måste göra allt som är rätt.’” Matteusevangeliet 3:14, 15. rätt

(42)Och då Han sade det, kringstrålades Hans ansikte av samma himmelska ljus, som Simeon hade sett. rätt

(42)Alltså ledde Johannes Frälsaren ned i den vackra Jordanflodens vatten. Där döpte han Honom inför allt det åsyna folket. rätt

(42)Jesus döptes inte för att visa ånger för Sina egna synder; Han hade nämligen aldrig syndat. Han lät Sig döpas, för att föregå med gott exempel för oss. rätt

(42)Då Han stigit upp ur vattnet, föll Han på knä på älvstranden och bad. Därpå öppnades skyarna, strålar av härlighet strömmade ned, ”och han såg Guds Ande komma ned som en duva, och komma över honom.” Matteusevangeliet 3:16 (versens slut ur den engelska Bibeln King James Version). rätt

(42)Hans anlete och gestalt strålade av Guds härlighet. Och från himmelen hördes Gud säga: rätt

(43)”’Detta är min älskade Son, och han är min stora glädje.’” Matteusevangeliet 3:17. rätt

(43)Härligheten, som vilade över Kristus, var ett löfte om Guds kärlek till oss. Frälsaren kom som vårt föredöme; och lika säkert som att Gud hörde Hans bön, kommer Han att höra vår. rätt

(43)Den mest behövande, den syndigaste, den mest föraktade kan finna vägen till Fadern. När vi kommer till Honom i Jesu namn, talar samme Gud till oss, som hördes tala till Jesus. Han säger då: ”Detta är mitt älskade barn, och det är min stora glädje.” rätt

nästa kapitel