Den dolda kampen kapitel 21. Från sida 34ren sida tillbaka

Spiritismen

(34)Läran om att människan har kvar sitt medvetande i döden, i synnerhet den åsikten att de avlidnas andar vänder tillbaka för att tjäna de levande, har berett vägen för nutidens spiritualism. Här är en kanal som betraktas som helig och som Satan använder sig av för att genomdriva sina planer. rätt

(34)Han har makt att framställa gestalter, som liknar deras avlidna vänner. Denna förfalskning är fullkomlig. Den välkända blicken, orden, tonen i rösten, – allt återges med häpnadsväckande noggrannhet. Många känner sig tröstade, när de får försäkran om att deras kära vänner är lyckliga i himmelen. Utan att misstänka någon fara lyssnar de på ”andar som bedrar och på onda andars läror” (1 Timoteusbrevet 4:1). rätt

(34)Många kommer att snärjas eftersom de tror att spiritismen bara är ett mänskligt bedrägeri. När de sedan konfronteras med uppenbarelser som de inte kan annat än erkänna som övernaturliga, blir de bedragna och tror att de är resultat av Guds stora makt. Människor blir bedragna genom de underverk som Satans redskap inte bara ger sig ut för att kunna göra, utan som de verkligen har makt att utföra. rätt

(34)Det är sant, att spiritualismen nu förändrar sin form, genom att den döljer några av sina mest obehagliga grunddrag och antar en kristen mask. I stället för att förtjäna mer fördragsamhet i sin nuvarande form, är den emellertid i verkligheten ett farligare och mera listigt bedrägeri än tidigare. Den förklarar Bibeln på ett sätt, som är tilltalande för den oomvände, och framställer dess allvarliga och livsviktiga sanningar som likgiltiga saker. Den talar om kärleken som Guds förnämsta egenskap, men man nedvärderar den till en svag sentimentalitet som inte skiljer mellan gott och ont. rätt

(34)De som motsätter sig spiritualismens läror, bekämpar inte bara människor, utan också Satan och hans änglar. Satan ger inte efter en millimeter om han inte drivs tillbaka av de himmelska sändebuden. De som skall kunna bestå i denna farliga tid måste själva förstå Bibelns vittnesbörd. rätt

(34)Satan har länge förberett sig för sitt sista försök att vilseleda världen. Steg för steg har han berett vägen för sitt mästerliga bedrägeri i utvecklingen av spiritualismen. Han har ännu inte fullt förverkligat sina planer, men det kommer att inträffa under den allra sista tiden. Profeten säger: ”Och jag såg tre orena andar komma ut som liknade paddor. De är onda andar som gör under, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag”. (Uppenbarelseboken 16:13, 14). Hela världen kommer att dras med i denna villfarelse. Bara de som bevaras genom Guds makt eftersom de tror på hans Ord är undantagna. Människorna invaggas snabbt i en ödesdiger känsla av trygghet, och väcks först när Guds vrede utgjuts. Fotnot: Lucifer (betyder ”den lysande”) fick sitt namn ändrat till Satan (betyder ”motståndaren”) när han gjorde uppror mot Gud. rätt

nästa kapitel