Den dolda kampen kapitel 23. Från sida 35ren sida tillbaka

De ogudaktiga skall inte plågas för evigt

(35)(tillägg av översättaren) Eftersom människan inte har någon odödlig själ, är det lätt att förstå Bibelns klara undervisning att vi bör ”frukta…honom (Gud) som kan förgöra både själ och kropp i helvetet” (Matteus 10:28). De ogudaktiga skall alltså förgöras till både kropp och själ, så att de upphör att existera på den yttersta dagen. Men ”så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte skall förgås, utan ha evigt liv” (Johannes 3:16). ”Evigt liv” för dem som har en levande tro på Jesus Kristus står här som motsats till att de skall ”förgås” som förkastar honom (evigt lidande skulle ju också ha inneburit evigt liv). rätt

(35) ”Syndens lön är döden, men den gåva som Gud av nåd ger är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.” (Romarbrevet 6:23). ” Evigt liv” (i Kristus Jesus) står här som motsats till ”döden”, och därför åsyftas här framför allt den andra döden, som är evig. Evigt liv är alltså motsatsen till evig död. De ogudaktiga skall drabbas av den andra döden (dvs förintelse, fullständigt utslocknande) sedan de uppväckts till dom vid tidens ände, se Uppenbarelseboken 20:13-15. ”Var och en som inte fanns skriven i livets bok kastades i eldsjön” (Uppenbarelseboken 20:15). rätt

(35) I Malaki 4:1, där det också talas om domen över de orättfärdiga på den yttersta dagen, står det att ”dagen kommer, och den skall brinna som en ugn. Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer skall bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Varken rot eller gren blir kvar. ” De ogudaktiga skall alltså förintas i ”eldsjön” (så att ”varken rot eller gren blir kvar”). Men straffet skall variera innan de upphör att existera, eftersom de skall dömas ”efter sina gärningar” (Uppenbarelseboken 20:12, 15). Se även Hebreerbrevet 10:27. rätt

(35)De ogudaktiga skall alltså inte plågas i evighet, utan under en begränsad tidsperiod, som varierar beroende på var och ens gärningar. Men de som genom tron tar emot Jesus Kristus som sin personliga frälsare skall få evigt liv. ”Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Johannesbrevet 1:9). rätt

nästa kapitel