Den dolda kampen kapitel 31. Från sida 43ren sida tillbaka

Nödens tid

(43)De som hedrar Guds lag har anklagats för att ha orsakat straffdomar över världen. De kommer att betraktas som orsaken till de fruktansvärda omvälvningarna i naturen och till den strid och blodsutgjutelse bland människor som fyller jorden med elände. Den kraft som åtföljer den sista varningen har gjort de ogudaktiga rasande. Deras vrede har uppväckts mot alla som har tagit emot budskapet, och Satan kommer att upptända hatets och förföljelsens anda till ännu större intensitet. rätt

(43)När sabbaten har blivit den särskilda stridsfrågan inom hela kristenheten och religiösa och världsliga myndigheter samarbetar för att lagstifta om firandet av söndagen, kommer den lilla grupp, som fortfarande vägrar att ge efter för det populära kravet att bli föremål för ett världsomfattande hat. Man kommer att kräva, att de få som motsätter sig kyrkans institution och samhällets lag inte borde tolereras. Man kommer till sist att utfärda en lag mot dem som enligt det fjärde budet håller sabbaten helig. Denna lag kommer att döma dem till lagens strängaste straff och ge folket frihet att efter en viss tid döda dem. Guds folk kommer då att få uthärda ett lidande och ett betryck som av profeten beskrivs som ”en tid av nöd för Jakob” (Jeremia 30:5-7). rätt

(43)De som är ovilliga att förneka sig själva, att lida själskval inför Gud, att be länge och allvarligt för att få Guds välsignelse kommer inte att få den. Hur få är det inte som vet vad det innebär att kämpa med Gud! Hur få är det inte som söker Gud så intensivt att alla krafter ansträngs till det yttersta! När hopplöshetens vågor, som inget språk kan beskriva, sveper in över dem som ber, hur få är det då inte som klamrar sig fast vid Guds löften med en tro som inte ger vika. rätt

(43)Det händer ofta att människor föreställer sig svåra tider som värre än de i verkligheten är, men så är det inte med den nöd som ligger framför oss. Den mest livfulla skildring kan inte beskriva hur svår denna nödtid blir. I denna prövningens stund måste var och en stå ensam inför Gud. rätt

(43)Fruktansvärda och övernaturliga tecken skall snart visa sig på himlen som bevis för onda andars makt att göra underverk. Personer skall framträda, som ger sig ut för att vara Kristus själv och gör anspråk på den ära och tillbedjan som tillkommer världens Frälsare. De kommer att utföra underverk genom att bota sjuka och kommer att hävda, att de har fått uppenbarelser från himlen som motsäger Bibelns undervisning. rätt

(43)Som kronan på verket i bedrägeriets stora drama kommer Satan att framställa sig själv som Kristus. Församlingen har länge sagt sig vänta på Kristi återkomst, då deras hopp skall fullbordas. Nu kommer den store bedragaren att få det se ut som om Kristus har kommit. Han kommer att uppträda bland människor på olika platser på jorden och visa sig som ett majestätiskt väsen av bländande ljus, som liknar den beskrivning av Guds Son som Johannes ger i Upp. 1:13-15. Den härlighet som omger honom överträffar allt som dödliga människor hittills har sett. Ett triumfrop ljuder genom luften: ”Kristus har kommit! Kristus har kommit!” Folket kastar sig i tillbedjan ned på marken för honom. Samtidigt lyfter han sina händer och uttalar en välsignelse över dem, såsom Kristus välsignade sina lärjungar när han var här på jorden. Hans röst är mild och lågmäld, men ändå mycket melodisk. Vänligt och med medkänsla presenterar han några av de nåderika himmelska sanningar som Frälsaren förkunnade. Han botar också folkets sjukdomar. Och sedan, efter det att han utger sig för att vara Kristus, försäkrar han att han har förändrat sabbaten till söndagen och befaller alla att hålla den dag helig som han har välsignat. Han tillkännager att de som envisas med att hålla den sjunde dagen helig hädar hans namn genom att vägra lyssna på hans änglar, som han har sänt till dem med ljus och sanning. Detta är en stark, nästan överväldigande villfarelse. rätt

(43)Guds barn kommer emellertid inte att låta sig vilseledas. Den lära som denne falske Kristus förkunnar är inte i överensstämmelse med Bibeln. Han uttalar sin välsignelse över dem som tillber vilddjuret och dess bild, medan Bibeln däremot säger, att Guds oblandade vrede skall utgjutas över dem. rätt

(43)Dessutom får Satan inte tillåtelse att imitera det sätt på vilket Kristus skall återkomma. Frälsaren har varnat sitt folk för Satans bedrägeri på den här punkten, och har tydligt förutsagt på vilket sätt Kristi återkomst skall ske: ”Falska messiasgestalter och falska profeter skall uppträda och göra stora tecken och under för att, om möjligt, vilseleda också de utvalda… Om de säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inte rummen, så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och lyser ända bort till väster, så kommer Människosonens ankomst att vara.” (Matteus 24:24 – 27, 31; Upp. 1:7; 1Tessalonikerbrevet 4:16, 17). Denna återkomst finns det ingen möjlighet att efterlikna. Den kommer att bli känd i hela världen – och hela världen skall se den. rätt

(43)Endast de som flitigt studerat Bibeln, och som tagit emot kärleken till sanningen, kommer att bli beskyddade mot denna kraftiga villfarelse som skall bedra hela världen. Genom Bibelns undervisning upptäcker de bedragaren i sin förklädnad. Detta prov kommer över alla. rätt

(43)Frälsaren kommer att sända hjälp just när vi mest behöver den. Nödens tid utgör en fruktansvärd prövning för Guds folk. Samtidigt är den en tid för varje sann troende att se uppåt, och genom tron kan han då se löftets båge omge honom. rätt

(43)Hur härlig skall inte befrielsen bli för dem, som tåligt har väntat på hans återkomst och som har sina namn inskrivna i Livets bok. rätt

nästa kapitel