Den dolda kampen kapitel 34. Från sida 46ren sida tillbaka

Konfliktens slut

(46)Vid slutet av de tusen åren återvänder Kristus till jorden. Han åtföljs av de frälsta och härskaror av änglar. Medan han stiger ned i fruktansvärd majestät, befaller han de ogudaktiga döda att uppstå för att ta emot sin dom. De kommer upp som en mäktig här, oräkneliga som sandkornen i havet. Vilken stor skillnad mellan dessa och de som uppstod i den första uppståndelsen! De rättfärdiga var klädda i odödlig ungdom och skönhet, medan de ogudaktiga bär märken av sjukdom och död. rätt

(46)När det nya Jerusalem i sin bländande härlighet kommer ner från himmelen, vilar det på den plats som är renad och beredd att ta emot det, och Kristus, hans folk och änglarna går in i den heliga staden. rätt

(46)Guds Sons slutliga kröning äger rum i närvaro av himlens och jordens församlade invånare. Beklädd med högsta majestät och makt, uttalar nu kungars kung domen över dem som gjort uppror mot hans regering, samt skipar rättvisa mot dem som har överträtt hans lag och förtryckt hans folk. Guds profet säger: ”Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den, och jorden och himlen flydde inför honom, och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades: livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod skrivet i böckerna, efter sina gärningar.” Upp. 20:11, 12. rätt

(46)Så snart räkenskapsböckerna öppnas, och Jesus ser på de ogudaktiga, erinrar de sig varje synd som de har begått. De ser var deras fötter vek av från renhetens och helighetens stig. De förföriska frestelser som de uppmuntrade genom att ge efter för synd, de välsignelser som de missbrukade, Guds sändebud som de föraktade, varningar som de förkastade, erbjudanden om nåd som de stått emot med ett hårt, obotfärdigt hjärta - allt står nu tydligt och klart framför dem, som om det vore skrivet med bokstäver av eld. rätt

(46)De ogudaktiga inser nu vad de har gått miste om genom sitt liv i uppror. Alla inser, att deras uteslutning från himlen är rättvis. De ogudaktiga får sitt straff här på jorden. De skall ”vara som halm, och dagen som kommer skall bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Varken rot eller gren blir kvar” (Malaki 4:1. Fotnot 2). Några utplånas på ett ögonblick, medan andra får lida många dagar. Alla straffas ”efter sina gärningar” (Upp. 20:12). Satan måste nu lida inte bara för sitt eget uppror utan också för alla de synder, som han har fått Guds folk att begå. De renande lågorna förtär de ogudaktiga till sist, rot och kvistar - Satan är roten, hans följeslagare är grenarna. De har lidit lagens fulla straff, rättvisans krav har blivit uppfyllda. Guds skapade varelser är nu för alltid befriade från hans närvaro och frestelser. Fotnot 2: Jämför 2 Petrusbrevet 3:10 och Upp. 20:13-15. rätt

(46)Medan jorden är insvept i den uppslukande elden, bor de rättfärdiga tryggt i den heliga staden. Medan Gud är en förtärande eld för de ogudaktiga, är han både sol och sköld för sitt folk. Upp. 20:6, Psaltaren 84:12. rätt

(46) ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.” Upp. 21:1. Den eld som förbränner de ogudaktiga, renar jorden. Varje spår av förbannelse har nu försvunnit. Inget evigt brinnande helvete skall få de återlösta att komma ihåg syndens fruktansvärda följder. rätt

(46)Endast en sak finns kvar som påminner om dessa följder: Vår Frälsare skall alltid bära märkena efter sin korsfästelse, och märkena efter hans förnedring är hans högsta ära. Genom evigheten skall såren från Golgata vittna om hans lov och makt. rätt

(47)I Bibeln kallas de frälstas arv ”ett hemland” (Hebreerbrevet 11:14-16). Där leder den himmelske herden sin hjord till källor med levande vatten. På dess fridfulla slätter utmed levande vattendrag skall Guds folk, som så länge varit pilgrimer och vandringsmän, finna ett hem. rätt

(47)Allteftersom evighetens år förflyter, skall de medföra allt rikare och härligare uppenbarelser av Gud och Kristus. Ju bättre människorna lär känna Gud, desto mer skall de beundra hans karaktär. När Jesus öppnar frälsningens skatter för dem och den underbara seger som blev vunnen i den stora striden mot Satan, skall de återlöstas hjärtan fyllas med en ännu innerligare hängivenhet. De skall spela på sina guldharpor med en allt mer hänförd glädje. rätt

(47)Den stora striden är avslutad. Synd och syndare finns inte längre. Hela universum är rent. Harmoni och glädje genomströmmar hela den väldiga skapelsen. Från honom, som skapade allt, flödar liv, ljus och glädje genom universums gränslösa rymder. Allting, från den minsta atom till den största värld, både levande och livlösa ting, vittnar i sin ofördunklade skönhet och fullkomliga glädje om att GUD ÄR KÄRLEK. rätt