De sista dagarnas händelser kapitel 20. Från sida 281ren sida tillbaka

De heligas arv

(281)En gåva från Herren
Kristus, endast Kristus och Hans rättfärdighet, kommer att ge oss tillträde till himlen. - Brev 6b (1890) . rätt

(281)Det stolta hjärtat strävar efter att förtjäna frälsningen, men både vårt liv i himlen och vår lämplighet för den, beror på Kristus rättfärdighet. - DA 300 (1898). rätt

(281)Han blev medlem av den jordiska familjen för att vi skulle bli medlemmar av den himmelska familjen. - DA 638 (1898). rätt

(281)Det är bättre att ha del i de himmelska boningar som vår Herre har gått bort för att bereda åt oss, än att äga det förnämaste jordiska palats. Och bättre än allt jordiskt beröm kommer dessa Frälsarens ord till Sina trogna tjänare att vara: ”Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse." Matt 25: 34. - COL 374 (1900). rätt

(282)Varför vi skulle tänka på den framtida världen
Jesus har låtit himlen bli synlig och visat oss dess härlighet för att vi inte skall försumma att ha evigheten i våra tankar. - ST 4 (juni 1895). rätt

(282)När vi betraktar den för evigt bestående verkligheten, kommer vi att ständigt odla tankar på Guds närvaro. Det kommer att vara ett skydd mot fiendens angrepp, ge styrka och trygghet och lyfta vår själ över all rädsla. När vi har inandats himlens atmosfär kommer vi inte längre att vilja inandas världens besmittade luft. rätt

(282)Jesus visar oss det himmelska och dess sköna bildspråk, för att vi måtte begrunda himlens meriter, och vårt minne fröjda sig åt bilderna av evig, himmelsk skönhet... rätt

(282)Den store Läraren ger människan en glimt av den framtida världen. Han låter oss se hur tilldragande den är. Om Han kan fästa vår uppmärksamhet vid det framtida livet och dess välsignelser, kommer den slående kontrasten till denna världs bekymmer att göra ett djupt intryck på sinnet, hjärtat och själen, och på hela vårt väsen. - OHC 285, 286 (1890). rätt

(283)De kristnas motiv
Den överväldigande belöningen för att göra det som är rätt, himlens glädje, umgänget med änglarna, Guds och Hans Sons gemenskap och kärlek, och att utveckla och förädla våra förmågor genom hela evigheten - är inte dessa mäktiga incitament och en stark uppmuntran till att kärleksfullt tjäna vår Skapare och Återlösare? - SC 21, 22 (1892). rätt

(283)Om vi kan möta Jesus i frid och bli frälsta, för evigt frälsta, kommer vi att vara de lyckligaste av alla varelser. Tänk att äntligen vara hemma, där de gudlösa inte längre kan plåga oss och den trötte kan vila! - Brev 113 (1886). rätt

(283)Jag älskar att betrakta allt det vackra i naturen. Jag tror att jag skulle vara fullkomligt tillfreds på denna jord, omgiven av Guds goda gåvor, om den inte vore fördärvad av syndens förbannelse. Men vi skall få en ny himmel och en ny jord. Johannes såg detta i helig klarsyn och sade "jag hörde en stark röst från tronen säga: ´Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och Han skall bo hos dem och de skall vara Hans folk, och Gud Själv skall vara hos dem´". Upp 21: 3. Vilket välsignat hopp, vilka underbara utsikter! - Brev 62, 1886. rätt

(283)En konkret och högst verklig plats
Vilken källa till glädje för lärjungarna att veta att de hade en sådan Vän i himlen, som bad för dem! Genom att de såg Jesu himmelsfärd, förändrades deras uppfattning om himlen. Tidigare hade de uppfattat den som ett gränslöst område, fyllt av andar utan gestalt. Nu var himlen förknippad med tanken på Jesus. Honom hade de älskat och ärat framför alla andra. De hade samtalat med Honom, färdats tillsammans med Honom och rört vid Honom - till och med i Hans uppståndna kropp. rätt

(284)Nu kunde de inte längre uppfatta himlen som ett oöverskådlig, ofattbar rymd fylld av andar utan kroppar. Nu såg de den som sitt framtida hem, där deras käre Återlösare gjorde i ordning bostäder åt dem. - 3SP 262 (1878). rätt

(284)Fruktan för att framställa det framtida arvet i alltför materiell dager har lett många till symboliska tolkningar, som har tagit bort den påtaglighet vi behöver för att betrakta det som vårt hem. Men Kristus försäkrade Sina lärjungar att Han gick bort för att bereda plats åt dem i Sin Faders hus. - GC 674, 675 (1911). rätt

(284)På den nya jorden kommer de återlösta att ägna sig åt samma sysselsättningar och nöjen som gjorde Adam och Eva lyckliga i begynnelsen. Man kommer att leva som i Edens lustgård, i trädgården och ute på marken. - PK 730, 731 (omkr. 1914). rätt

(284)En obeskrivlig härlighet
Jag såg att Jesus var enastående skön och härlig. Hans ansikte strålade klarare än middagssolen. Hans klädnad var vitare än den vitaste snö. Hur skulle jag kunna beskriva himlens härlighet och hur de älskliga änglarna sjunger och spelar på sina tiosträngade harpor? - Brev 3, 1851. rätt

(285)Jag kan inte beskriva allt det underbara som jag såg. Åh, om jag ändå kunde tala Kanaans tungomål. Då kunde jag berätta lite om den bättre världens härlighet. - EW 19 (1851). rätt

(285)Våra språk är alltför bristfälliga för att ens försöka beskriva himlen med dem. Då jag får ta emot en syn, slås jag av förundran över det som jag får se. Hänryckt av en överväldigande glans och härlighet lägger jag ifrån mig pennan och utbrister: ”Vilken kärlek! Vilken förunderlig kärlek!” Det mest upphöjda språk kan inte beskriva himlens härlighet eller djupet i Frälsarens kärlek. - EW 289 (1858). rätt

(285)Mänskligt språk kan inte beskriva den rättfärdiges lön. Endast de som får se den kommer att förstå den. Inget mänskligt sinne kan omfatta härligheten i Guds paradis. - GC 675 (1911). rätt

(285)Om vi bara en enda gång fick se den himmelska staden, skulle vi aldrig mer vilja bo på jorden. - ST 8 april 1889. rätt

(285)Strömmar, kullar och träd
Här såg vi Livets träd och Guds tron. Ut ifrån tronen kom en flod med rent vatten. På båda sidor av floden stod Livets träd. Trädet hade en stam på ena sidan av floden och en annan på den andra sidan. Båda var av rent, genomskinligt guld. Först trodde jag att jag såg två träd. Men när jag betraktade dem på nytt, såg jag att de var förenade med varandra i toppen. Det var Livets träd, som växte på båda sidor av floden. Dess grenar böjde sig ner mot den plats, där vi stod, och frukten var underbar; den såg ut som guld blandat med silver. - EW 17 (1851). rätt

(286)Där finns kristallklara, aldrig sinande strömmar. Vid sidan av dem växer vajande träd som kastar sin skugga över stigar som har förberetts för Herrens återlösta. Vidsträckta slätter höjer sig mot vackra kullar, och bland Guds berg reser sig höga toppar. På dessa fridfulla slätter, längs dessa levande strömmar skall Guds barn, som så länge varit pilgrimer och vandrare, finna ett hem. - GC 675 (1911). rätt

(286)Blommor, frukter och djur
Jag såg ett fält med fullt av alla slags blommor. När jag plockade dem ropade jag: ”De kommer aldrig att vissna!” Därefter såg jag ett fält med högt gräs, som såg ljuvligt ut. Det var levande grönt och glänste som silver och guld, då det vajade till Kung Jesus ära. Sedan gick vi ut på ett fält som var fullt av alla slags djur: lejon, lamm, leoparder, vargar, som alla levde tillsammans i fullständig harmoni. Vi gick mitt ibland dem och de följde fredligt efter oss. rätt

(286)Därefter kom vi in i en skog. Den liknade inte den mörka skog vi har här; nej, nej, den var ljus och alltigenom underbar. Trädens grenar rörde sig fram och tillbaka, och vi utropade: "Vi kommer att vistas tryggt i vildmarken och sova i skogarna.” Vi gick vidare genom skogarna, ty vi var på väg till Sions berg... rätt

(286)På berget stod ett underbart tempel... Runt omkring fanns alla slags träd för att försköna platsen: buxbom, tall, ädelgran, oliv, myrten, granatäpple, och fikonträdet böjde sig av tyngden av fikon i rätt tid - dessa gjorde platsen alltigenom härlig... rätt

(287)Och jag såg ett bord av rent silver; det var flera mil långt. Ändå kunde våra ögon se ut över det. Jag såg frukten av Livets träd, mannat, och mandlar, fikon, granatäpplen, druvor och många andra frukter. Jag bad Jesus att låta mig äta av frukten. - EW 18, 19 (1891). rätt

(287)Den eviga ungdomens styrka
Alla som återuppstår ur gravarna har samma kroppsstorlek som då de begravdes. Adam, som står i de uppståndnas skara, är ovanligt lång och majestätisk, endast lite kortare än Guds Son. Han står i tydlig kontrast till senare generationers människor. Det visar att människosläktet har degenererats. Men alla uppstår med den eviga ungdomens friskhet och styrka. rätt

(287)De frälsta får på nytt tillgång till Livets träd i Eden som de förlorade för så länge sedan, och kommer att "växa upp" (Mal 4: 2) till storleken som människan hade i sin ursprungliga härlighet. - GC 644, 645 (1911). rätt

(287)Om Adam, då Han skapades, inte hade blivit utrustad med en livskraft som var tjugo gånger större än den som människan har idag, skulle människosläktet med dess nuvarande osunda levnadsvanor ha dött ut. - 3T 138 (1872). rätt

(287)Ingen kommer att behöva vila. Att följa Guds vilja och att lovprisa Hans namn är inte tröttande. Vi kommer alltid att känna morgonens friskhet, och alltid vara fjärran från dess slut... Det kommer varken att trötta ut sinnet eller tära på krafterna att tillägna sig nya kunskaper. - GC 676, 677 (1911). rätt

(288)I himlen råder fullkomlig hälsa. - 3T 172 (1872). rätt

(288)Fullkomlig lycka för alla
Jesus lyfte bort slöjan över det kommande livet. Han sade: ”vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen." Matt 22: 30. - DA 605 (1898). rätt

(288)Det finns de som hävdar att man kommer att gifta sig och få barn på den nya jorden. Men de som tror på Skriften accepterar inte sådana doktriner. Läran att det kommer att födas barn på den nya jorden finns inte i ´det fasta profetiska ordet´. rätt

(288)Det är förmätet att hänge sig åt antaganden och teorier om ting som Gud inte har meddelat oss i Sitt Ord. Vi behöver inte spekulera om vårt framtida tillstånd. - 1SM 172, 173 (1904). rätt

(289)De som arbetar för Gud skall inte försöka utforska vilka omständigheter som kommer att råda på den nya jorden. Att göra antaganden och spekulera om sådant som Gud inte har uppenbarat, är förmätet. Han har ombesörjt allt för att ge oss lycka i det framtida livet, och vi skall inte spekulera över Hans planer för oss. Inte heller skall vi mäta det framtida livets förhållanden efter de betingelser som råder i detta livet. - G 314 (1904). rätt

(289)De återlöstas identitet bevaras
Jesu uppståndelse var en förebild för den slutliga uppståndelsen för alla som vilar i Honom. Den uppståndne Frälsarens sätt, Hans tal - alltsammans kände lärjungarna igen. På samma sätt som Jesus uppstod från de döda, skall alla de uppstå som vilar i Honom. Vi skall känna igen våra vänner, liksom lärjungarna kände igen Jesus. De må ha varit handikappade, sjuka eller vanställda i detta förgängliga liv, men de uppstår fullkomligt friska och välskapta. Ändå kommer deras identitet i den förhärligade kroppen vara fullkomligt bevarad. - DA 804 (1898). rätt

(289)Samma skepnad kommer att uppstå, men den kommer att vara fri från all sjukdom och alla defekter. Den lever på nytt och har samma individuella särdrag, så vänner kommer att kunna känna igen varandra. - 6BC 1093 (1900). rätt

(289)Där skall vi känna fullkomligt, liksom vi själva har blivit fullkomligt kända. Där skall den kärlek och medkänsla som Gud har planterat i själen visa sina sannaste och vackraste uttryck. - Ed 306 (1903). rätt

(290)Rödblommig hy och klädnad av ljus
Då Adam framstod från Skaparens hand, var han lång och symmetriskt byggd. Han var välskapt och mer än dubbelt så lång som de människor, som nu lever på jorden. Hans anletsdrag var perfekta och vackra. Hans hud var inte vit eller blek, utan rödblommig, och sken av hälsa. Eva var inte fullt så lång som Adam. Hennes huvud nådde litet över hans skuldror. Också hon var harmoniskt byggd och mycket vacker. - 3SG 34 (1864). rätt

(290)Det syndfria paret bar inga kläder. De var klädda i ljus och härlighet liksom änglarna. Denna klädnad av ljus skylde dem så länge de levde i lydnad mot Gud. - PP 45 (1890). rätt

(290)Glädjen att få möta vår familj i himlen
Vi ser en skara änglar på var sida av porten, och när vi går in, säger Jesus: ”Kom, ni Min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som har stått färdigt åt er från världens begynnelse". Han säger också att vi skall delta i Hans glädje. Vad innebär det? Ni fäder, det är glädjen över att se resultatet av ert arbete. Ni mödrar, det är glädjen över att se att era bemödanden belönats. Här är era barn, med Livets krona på sina huvuden. - CG 567, 568 (1895). rätt

(291)Guds största gåva är Kristus, vars liv är vårt, givet för oss. Han dog för oss och uppstod för oss, för att vi skall uppstå från graven till ett underbart kamratskap med himmelska änglar, till att möta våra kära och känna igen deras ansikten - ty likheten med Kristus utplånar inte deras framtoning utan förvandlar den till att likna Hans ljuvliga drag. De heliga som är förenade med varandra genom familjeband här, kommer att känna igen varandra där. - 3SM 316 (1898). rätt

(291)Spädbarns och utvecklingsstördas frälsning
När de små barnen uppstår odödliga ur sina gravar, tar de genast sin tillflykt till sina mödrars armar. De möts igen för att aldrig mera skiljas. Men många av de små har ingen mor där. Vi lyssnar förgäves efter moderns hänryckta segersång. Änglar tar emot de moderlösa barnen och för dem till Livets träd. - 2SM 260 (1858). rätt

(291)Somliga tvivlade på att små barn, ens till troende föräldrar, skulle kunna bli frälsta, eftersom deras karaktär inte har blivit prövad. Frågan ställs ”Hur kan små barn få sin karaktär prövad?” Jag svarar att föräldrarnas tro täcker barnen, på samma sätt som när Gud sände Sin dom över egyptiernas förstfödda. rätt

(291)Huruvida alla barn till icke-troende föräldrar kommer att frälsas vet vi inte, ty Gud har inte uppenbarat Sina avsikter för oss när det gäller detta. Vi gör bäst i att lämna detta ämne där Gud har lämnat det, och uppehålla oss vid sådant som Han tydligt har förklarat i Sitt Ord. - 3SM 313- 315 (1885). rätt

(292)Beträffande A, så ser ni honom sådan som han nu är och beklagar hans svaga begåvning. Han är utan medvetenhet om synd. Guds nåd kommer att avlägsna denna nedärvda, andliga svaghet. Han kommer att få sitt arv bland de heliga i ljuset. Herren har gett er förståndets gåva. A är ett barn när det gäller förståndet, men han har också ett barns underkastelse och lydnad. - 8MR 210 (1893). rätt

(292)Hyllning till trofasta mödrar
När domens stund har kommit och böckerna har öppnats; när den store Domaren har uttalat orden ”Bra, ni min Faders välsignade”, och sätter den eviga härlighetens krona på segrarens panna, kommer många att höja sina kronor i det församlade universums åsyn, peka på sin mor och säga ”Genom Guds nåd gjorde hon mig till den jag är. Hennes undervisning och böner välsignades till min eviga frälsning." - MYP 330 (1881). rätt

(292)Guds änglar förevigar namnen på de mödrar som vann sina barn för Jesus Kristus. - CG 568 (1895). rätt

(293)Själavinnarens belöning
När de återköpta står inför Gud kommer dyrbara själar att vara där på grund av trofasta, tålmodiga bemödanden som har gjorts för dem, genom enträgna böner och uppriktiga övertalningar att söka sig till Gud. Därigenom kommer de som har varit Guds medarbetare att få sin belöning. - 8T 196, 197 (1904). rätt

(293)När portarna till den sköna staden därovan öppnas på sina glittrande gångjärn, och folket som har bevarat sanningen går in, kommer glänsande kronor att sättas på deras huvuden, och de kommer att tillskriva Gud ära, härlighet och överhöghet. Och då skall somliga komma till er och säga: ” Om det inte hade varit för de vänliga ord som du gav mig - dina tårar, böner och uppriktiga bemödanden - skulle jag aldrig ha fått se Kungen i Hans skönhet”. Tänk vilken belöning! Så oviktiga människors beröm i den här världen egentligen är, jämfört med den oändliga belöning som väntar de trofasta i den framtida odödligheten! - Words of Encouragement to Self-supporting Workers (Ph113) 16 (1909). rätt

(293)Vår läggning kommer att förbli densamma
Om du vill vara ett helgon i himlen, måste du först vara ett helgon på jorden. De karaktärsdrag som du omhuldar i livet, kommer inte att förändras av döden eller uppståndelsen. Du kommer att uppstå från graven med samma läggning som du manifesterade i ditt hem och i samhället. Jesus förändrar inte din karaktär vid Sin återkomst. Förvandlingen måste ske nu. Vårt dagliga liv avgör vårt öde. Karaktärsfel måste åtgärdas och övervinnas genom Kristi nåd och en harmonisk karaktär måste danas under denna nådatid, så att vi måtte bli lämpliga för de himmelska boningarna. - 13MR 82 (1891). rätt

(293)Himlens fridfulla och kärleksfulla stämning
Friden och harmonin i de himmelska salarna kommer inte att bli störd av någon som är grov eller ovänlig. - 8T 140 (1904). rätt

(294)Allt i himlen är ädelt och upphöjt. Alla försöker främja andras intressen och lycka. Ingen är självupptagen. De heligas största glädje är att bevittna glädjen och lyckan hos dem som omger dem. - 2T 239 (1869). rätt

(294)Jag verkade vara där allt var frid, och dit jordens våldsamma konflikter inte kunde nå - i himlen, rättfärdighetens rike, där allt heligt, rent och välsignat är samlat. Där finns tio tusen gånger tio tusen och tusen gånger tusen som lever i en lycklig, ren förtrolighet med varandra, och som lovprisar Gud och Lammet som sitter på tronen. rätt

(294)Deras röster var i fullkomlig harmoni. De gör aldrig något orätt mot varandra. Himlens prinsar, de styrande i detta mäktiga rike, tävlar bara om att främja varandras glädje och lycka. Där är den störst som är minst i egna ögon, och den minste är störst genom tacksamhet och rikedom på kärlek. rätt

(294)Inga mörka synder beskuggar förståndet. Klar, stark och fullkomlig sanning och kunskap har jagat bort varje tvivel, och inga dunkla tveksamheter kastar sina olycksbringande skuggor över de lyckliga invånarna. Inga grälsjuka röster stör himlens fullkomliga frid. Dess invånare känner inte till sorg, klagan eller tårar. Allt är fullkomlig harmoni, fullkomlig ordning, och fullkomlig sällhet. rätt

(294)I de himmelska boningarna lever i alla hjärtan en medkänsla som visar sig i varje blick. Där råder kärlek. Där finns ingen disharmoni, ingen oenighet, inga dispyter eller ordstrider. - 9MR 104,105 (1882). rätt

(295)Inga frestelser och ingen synd
Inget kunskapens träd på gott och ont kommer att ge anledning till frestelse. Där finns ingen frestare, inga anledningar att synda. - Ed 302 (1903). rätt

(295)Jag hörde segerrop från änglarna och de återlösta heliga som lät som tio tusen musikinstrument, eftersom de inte längre skulle besväras och frestas av Satan. Deras glädje var också ett uttryck för att de andra världarna var befriade från hans närvaro och hans frestelser. - SR 416 (1858). rätt

(295)Gemenskapen med Fadern och Sonen
Guds barn åtnjuter privilegiet att ha en öppen gemenskap med Fadern och Sonen....Vi skall få se Honom ansikte mot ansikte utan någon skymmande slöja emellan. - GC 676, 677 (1911). rätt

(295)Vi skall alltid leva och glädjas åt ljuset från Hans välsignade ansikte. Mitt hjärta gör glädjesprång vid tanken på den uppmuntrande framtidsutsikten. - HP 352 (1856). rätt

(295)Himlen är där Jesus är. Himlen skulle inte vara himmelsk för dem som älskar Honom, om inte Han vore där. - Ms 41, 1897. rätt

(295)En nära och öm gemenskap kommer att råda mellan Gud och de uppståndna heliga. - DA 606 (1898). rätt

(296)När vi för vår Frälsares fötter lägger våra kronor, som Frälsarens satt på våra huvuden, och spelar på våra gyllene harpor, kommer vi att fylla himlen med lovprisning av Honom som sitter på tronen. - 8T 254 (1904). rätt

(296)Om de är trogna mot Gud i detta livet, skall de till sist ”se Hans ansikte, och hans namn skall stå skrivet på deras pannor." Upp 22: 4. Och vari består himlens lycka om inte i att se Gud? Vilken större glädje kan en syndare, som blivit frälst genom Guds nåd, uppnå än att få se Gud och känna Honom som sin Fader? - 8T 268 (1904). rätt

(296)Gemenskap med änglar och med de trofasta från alla tidsåldrar
Var och en av de återköpta kommer att förstå änglarnas verksamhet i sitt liv. Den ängel som var hans beskyddare från hans tidigaste ögonblick, den ängel som vaktade hans steg och höll sin beskyddande hand över honom i farans stund, den ängel som följde honom i dödsskuggans dal, som märkte ut hans viloplats, och som var en förste att hälsa honom på uppståndelsens morgon - tänk hur det kommer att vara att få tala med honom och få kännedom om gudomliga ingripanden i människors liv och hur himmelskt samarbete har verkat för mänsklighetens bästa! - Ed 395 (1905). rätt

(296)Vi kommer inte att få veta vilka faror, sedda och osedda, som vi har bevarats ifrån genom änglarnas ingripande, förrän vi i evighetens ljus ser hur Gud har arbetat genom Sin försyn. - DA 240 (1898). rätt

(297)Den kärlek och medkänsla som Gud Själv har nedlagt i själen kommer där att finna de sannaste och skönaste uttrycken. Den rena gemenskapen med heliga väsen, den harmoniska samvaron med de välsignade änglarna och med de trofasta från alla tidsåldrar som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod, är de heliga band som knyter samman hela familjen ”i himlen och på jorden”. Ef 3: 15. Detta bidrar till de återlöstas glädje. - GC 677 (1911). rätt

(297)Vi skall vittna för icke fallna väsen
Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många." Matt 20: 28. rätt

(297) Kristi verk härnere är Hans verk därovan. Vår belöning för att ha verkat med Honom i den här världen kommer att vara den större kraften och rikare förmånen som det innebär att verka med Honom i den kommande världen. ”Ni är Mina vittnen, säger HERREN, och Jag är Gud.” Jes 43: 12. Det skall vi vara i evighet. rätt

(298)Varför tilläts den stora striden att fortsätta genom tidsåldrarna? Hur kom det sig att Satans existens inte avbröts i början av sitt uppror? Det skedde för att universum skulle bli övertygat om att Guds handlingssätt mot ondskan var rättfärdigt, så att synden kunde fördömas för alltid. Det finns höjder och djup i frälsningsplanen som inte ens evigheten räcker till för att förklara, underverk som änglarna vill få inblick i. De återlösta är de enda av alla skapade varelser, som genom egen erfarenhet har lärt känna kampen mot synd. De har formats med Kristus och delat Hans lidanden på ett sätt som inte ens änglarna har kunnat göra. Skulle då inte deras vittnesbörd om återlösningens lära vara av värde för ej fallna varelser? - Ed 308 (1903). rätt

(298)Vi skall lovprisa Gud med underbar musik
Det kommer vara musik och sång där, musik och sång som ingen dödlig har hört eller ens kunnat föreställa sig, utom i syner från Gud. Den sång som de återlösta skall sjunga - sången om deras erfarenheter – kommer att lovprisa Guds härlighet: ”Stora och underbara är Dina gärningar, Herre Gud, Du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är Dina vägar, Du folkens Konung. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och lovprisa Ditt namn? Ty endast Du är helig”. Upp 15: 3, 4. - Ed 307 - 309 (1903). rätt

(298)Det är en ängel som alltid leder. Han är den som först tar sin harpa och slår an tonen, och då stämmer alla in i himlens rika och fullkomliga musik. Den kan inte beskrivas. Det är himmelskt och gudomligt! - 1T 146 (1857). rätt

(298)Inte som en sorgens Man, utan som en strålande, segrande Kung kommer Han att stå på Oljeberget, när hebreiska hallelujarop blandas med hednakristna hosiannarop, och de återlöstas röster förenas i ett mäktigt jubel. Krön Honom till allas Herre! - DA 830 (1898). rätt

(299)Universums skatter
När den slöja som nu täcker våra ögon avlägsnas, och våra ögon skall se den värld av skönhet som vi nu får en glimt av genom mikroskopet - när vi betraktar härligheten i de himlavalv som vi nu ser genom rymdteleskop och syndens mörka skugga har avlägsnats, då kommer hela jorden att visa sig i Herren vår Guds skönhet, och ett stort forskningsfält öppna sig för våra studier! Där kommer vi att kunna läsa uppteckningen av den nya skapelsen utan att se minsta spår av det onda, och lyssna till naturens musik utan att upptäcka någon underton av sorg eller klagan... rätt

(299)Guds barn kommer att kunna studera universums alla skatter. Med gränslös glädje kommer vi att dela icke fallna varelsers visdom. Vi kommer att kunna ta del av skatter som är resultatet av långa tidsåldrars begrundan av Guds skapelseverk. - Ed 303, 307 (1903). rätt

(299)Fria från dödlighet flyger de utan att tröttas till fjärran världar - världar som greps av sorg då de såg människans olycka, men som hälsade nyheterna om varje frälst själ med glädjesånger. Med klarsyn betraktar de skapelsens härlighet - solar och stjärnor och system som i sin bestämda ordning kretsar runt Guds tron. På allt, från det minsta till det största, är Guds namn skrivet, och de visar alla Hans makt och rikedom. - GC 677, 678 (1911). rätt

(299)Helig historia återges
Den återlösta skaran kommer att resa från värld till värld. De kommer att ägna mycket av sin tid åt att utforska återlösningen hemligheter. - 7BC 990 (1886). rätt

(299)Återlösningstemat kommer att ta de frälstas hjärtan och sinnen och tungor i anspråk under de eviga tidsåldrarnas gång. De kommer att förstå de sanningar, som Jesus längtade efter att förmedla till Sina lärjungar, men som de inte hade tro till att fatta. För all framtid kommer nya sidor av Kristus fullkomlighet och härlighet att visa sig. Genom ändlösa tidsrymder kommer den trofaste Husbonden att ur Sitt förråd hämta fram både nytt och gammalt. - DOL 134 (1900). rätt

(300)Då kommer händelserna att avslöjas i den stora strid som uppstod före tidens början, och som tar slut först när tiden upphör. Historien om hur synden började, om den dödliga falskhetens krokvägar, och hur sanningen mötte synden och besegrade den utan att avvika från sina egna raka linjer - allt kommer att visas. Den slöja som finns mellan den synliga och den osynliga världen kommer att dras åt sidan och underbara ting uppenbaras. - Ed 304 (1903). rätt

(300)Trots att jordens sorger, lidande och frestelser är förbi och deras orsak har utplånats, kommer Guds folk alltid att vara klart medvetna om vad deras frälsning har kostat. Vår Frälsare kommer alltid att bära märkena av Sin korsfästelse. På Hans sårade huvud, i Hans sida och på Hans händer och fötter syns de enda kvarvarande spåren av syndens fruktansvärda verk. - GC 651, 674 (1911). rätt

(300)Livets bryderier förklaras
Alla livets bryderier skall då klargöras. Där vi endast har sett förvirring och besvikelse, brutna föresatser och omintetgjorda planer, uppenbaras istället en mäktig, segrande strategi, en gudomlig harmoni. rätt

(300)Jesus kommer att leda oss vid floden med livets vatten som går ut från Guds tron, och där förklara för oss de mörka omständigheter som Han lät oss gå igenom för att fullända vår karaktär i denna värld. - 8TC 254 (1904). rätt

(300)Allt som har förbryllat oss genom Guds försyn kommer att klargöras i den kommande världen. Det svårförstådda kommer att få sin förklaring. Nådens mysterier skall öppnas för oss. Där våra begränsade sinnen bara upplevde förvirring och brutna löften, kommer vi att få se att fullkomlig harmoni rådde. Vi kommer att få veta att den oändliga Kärleken gav befallning om de upplevelser som vi ansåg vara mest påfrestande. När vi inser den ömma omsorgen hos Honom som får allt att samverka till vårt bästa, skall vi jubla av outsäglig glädje och tacksamhet. - 9TC 286 (1909). rätt

(300) Resultatet av varje nobel gärnng
Alla som har arbetat utifrån osjälviska motiv kommer att se frukten av sin gärning. Man kommer att förstå hur varje riktig princip och varje ädel gärning har gett resultat. En del av detta ser vi redan nu. Men ack så lite den som utförde de mest ädla gärningar ser av dess resultat i detta livet. Många arbetar osjälviskt och outtröttligt för sin nästa som de inte känner och inte vet något om. rätt

(301)Föräldrar och lärare insomnar i den sista sömnen och deras livsverk ser ut att ha varit förgäves. De vet inte att deras trohet har öppnat källor av välsignelse som aldrig skall sina. Endast i tron ser de att barnen som de uppfostrat har blivit till välsignelse och inspiration för sina medmänniskor – och inflytandet bär tusenfaldig frukt. rätt

(301)Mången arbetare sprider budskap av hopp, mod och styrka till världen, ord som bär med sig välsignelse till hjärtan i varje land - men där han arbetar ensam och obemärkt, vet han inte mycket om resultatet av sitt verk. Gåvor ges, bördor bärs, arbete utförs. Människor sår frön, som över deras gravar ger deras nästa välsignade skördar. De planterar träd som andra kan äta frukten av. De är tillfreds med att veta att de har satt goda krafter i rörelse. I det tillkommande livet skall alla dessa gärningar uppenbaras, liksom deras resultat. - Ed 305, 306 (1903). rätt

(301)Vår glädje växer
I återlösningsplanen finns mysterier förborgade - förödmjukelsen av Guds Son, för att visa att Han var en människa, Faderns underbara kärlek till oss, som Han visade genom att utge Sin Son - vilket för himlens änglar är föremål för kontinuerlig förundran. Och detta kommer att begrundas av de återlösta för all framtid. När de betraktar Guds verk i skapelsen och återlösningen, kommer nya sanningar kontinuerligt att avslöjas för det undrande och själaglada sinnet. Efterhand som de lär sig mer och mer om Guds visdom, kärlek och makt, kommer deras sinnen att ständigt vidgas och deras glädje växa. rätt

(302)Framtidens oändlighet kommer att ge oss ännu rikare och härligare uppenbarelser av Gud och Kristus. När kunskapen ökar, kommer också kärlek, vördnad och lycka att växa. Ty ju mer människor lär sig om Gud, desto större blir deras beundran för Honom. rätt

(302)När Jesus visar dem återlösningens rikedomar och de enastående bedrifterna i den stora striden mot Satan, fylls de friköptas hjärtan av än större hängivenhet, och med djup glädje sveper de guldharpornas strängar; och tio tusen gånger tio tusen och tusen gånger tusen röster förenas i mäktig, samfälld lovsång. - GC 678 (1911). rätt

(302)Alltid oändligt mycket mer
Varje förmåga och varje anlag kommer att utvecklas. De mest storslagna planer kommer att genomföras, och de högsta mål uppnås. Och ändå kommer det att finnas nya höjder att bestiga, nya under att beundra, nya sanningar att förstå, nya ting som väcker kroppens, sinnets och själens krafter. - Ed 307 (1903). rätt

(303)Hur långt vi än når i vår insikt om Guds visdom och Hans makt, kommer oändligt mycket mer att återstå. - RH 14 sept. 1886. rätt

(303)Den kärlek som från generation till generation har funnits i våra fäders hjärtan, alla de ömhetens källor som har öppnat sig i människans själ, är bara som en droppe i havet jämfört med Guds oändliga, outtömliga kärlek. Ingen tunga kan beskriva den, ingen penna kan skildra den. Du kan begrunda den varje dag i ditt liv, du kan flitigt forska i Skriften för att förstå den, du kan använda all kraft och förmåga som Gud har gett dig för att försöka förstå din himmelske Faders kärlek och medkänsla, men ändå kommer oändlighet mycket mer att finnas därbortom. rätt

(303)Du kan studera denna kärlek i all evighet; ändå kan du aldrig helt förstå längden och bredden, djupet och höjden av den kärlek som Gud visade då Han utgav sin Son till att dö för världen. Inte ens evigheten kan helt och hållet uppenbara den. - 5T 740. rätt

(304)Hela universum förkunnar att Gud är kärlek
Den stora striden är över. Synd och syndare finns inte mer. Hela universum är rent. Harmoni och glädje går som pulsslag genom det väldiga skapelseverket. Från Honom som skapade allt flödar liv och ljus och glädje genom den oändliga rymdens alla världar. Från minsta atom till den största av världar, från besjälat till obesjälat - i sin skönhet och fullkomliga glädje förkunnar allting att GUD ÄR KÄRLEK! - GC 678 (1911). rätt

nästa kapitel