De sista dagarnas händelser kapitel 7. Från sida 96ren sida tillbaka

Att bo på landet

(96) Det gudomliga idealet
Trots att allt som Gud hade skapat var fullkomligt och det inte verkade saknas något för att göra Adam och Eva lyckliga, visade Han dem Sin stora kärlek genom att plantera en trädgård åt dem. En del av deras tid skulle upptas av det glädjande arbetet med att sköta trädgården, en annan del av att ta emot besök av änglar, lyssna till deras anvisningar och med glädje begrunda sin tillvaro. Arbetet var inte tröttande, utan behagligt och stärkande. Den vackra trädgården skulle vara deras hem. - 3SG 34 (1864). rätt

(96)Vilka betingelser valde Fadern för Sin Son? Ett avsides beläget hem bland Galliléens kullar. Ett hushåll som fick sitt underhåll genom hederligt arbete som ingav självrespekt, ett enkelt liv, daglig kamp med svårigheter och prövningar, självuppoffring, sparsamhet, och tåligt, glatt tjänande, tid att vid sin mors sida studera den öppna skriftrullen, gryning och skymning i den gröna dalen, naturens mysterier, studiet av skapelse och försyn och själens umgänge med Gud – det var betingelserna och möjligheterna under första delen av Jesu liv. MH 365, 366 (1905). rätt

(96)Bort från städerna
Lämna städerna så fort som möjligt och köp ett litet stycke mark, så att du kan göra iordning en trädgård där barnen kan se blommorna växa och lära sig enkelhet och renhet av dem. - 2SM 356 (1903). rätt

(97)”Ut från städerna!” är mitt budskap för vår tid. Ni kan vara säkra på att kallelsen till vårt folk är att de skall bosätta sig ett gott stycke från de stora städerna. En blick på San Francisco som det är i dag borde få er att inse nödvändigheten av att komma bort från städerna...Herren kallar Sina barn till att flytta bort från städerna, för när ni minst anar det kommer eld och svavel att regna från himlen över dessa städer. Hemsökelsen av dem kommer stå i proportion till deras synder. När en stad blir ödelagd ska vårt folk inte ta lätt på det och tro att de, om tillfälle erbjuds, skall kunna bosätta sig i den staden. rätt

(97)Låt var och en som önskar förstå dessa saker läsa Uppenbarelsebokens elfte kapitel. Läs varje vers och se vad som skall ske i dessa städer. Läs också om de scener som beskrivs i det artonde kapitlet i samma bok. - MR 1518 (10 maj 1906). rätt

(97)Föräldrar som äger ett stycke jord och ett bekvämt hem är kungar och drottningar. - AH 141 (1894). rätt

(97)Arbetet i städerna ska bedrivas utifrån
Som Guds laglydiga folk måste vi lämna städerna. Vi måste liksom Hanok arbeta i städerna, men inte bo i dem. - Ev 77,78 (1899). rätt

(98)Arbetet i städerna skall bedrivas från utposter. Herrens sändebud sade: ”Skall inte städerna varnas? Jo, men inte genom att Guds folk bor i dem, utan genom att de besöker dem för att varna dem för vad som ska komma över jorden.” - 2SM 358 (1902). rätt

(98)Jag har i flera år tagit emot särskilt ljus om att vi inte skall upprätta centra för vårt arbete i städerna. Tumultet och förvirringen som råder i städerna, samt de förhållanden som fackföreningar och strejker för med sig skulle vara ett stort hinder för vårt arbete. - 7T 84 (1902). rätt

(98)När orättfärdigheten breder ut sig bland människor kommer det alltid att höras en varnande röst som varnar och informerar, som Lots röst i Sodom. Men Lot kunde ha besparat sin familj mycket ont om han inte hade bosatt sig i denna syndiga, besudlade stad. Allt som Lot och hans familj gjorde för Sodom kunde de ha uträttat även om de hade bott ett stycke utanför staden. - Ev 78 (1903). rätt

(98)För närvarande kommer några att vara tvungna att bo i Chicago, men de borde förbereda arbetscentra ute på landsbygden, varifrån de kan arbeta i städerna. Herren skulle vilja att Hans folk ser sig om och införskaffar enkla, prisbilliga ställen som centra för sitt arbete. Och från tid till annan kommer de finna större objekt som de kommer att kunna köpa till förvånansvärt låga priser. - Ev 402 (1906). rätt

(98)Stora välsignelser i lantliga miljöer
Vi säger på nytt: ”Ut ur städerna!” Betrakta det inte som en stor uppoffring att du måste flytta ut till höjder och berg, utan sök efter lugna platser där ni kan vara ensamma med Gud och lära känna Hans vilja... Jag uppmanar enträget vårt folk att göra det till sin livsuppgift att söka andlighet. Kristus står för dörren. Därför säger jag till vårt folk: ”Ni skall inte känna det som en uppoffring när ni blir kallade att lämna städerna och flytta ut på landet. Här väntar stora välsignelser på dem som vill ta emot dem. Genom att betrakta och studera naturen, Skaparens verk, kommer ni omärkligt att bli förvandlade till Hans avbild.”- 2SM 355, 356 (1908). rätt

(99)Karaktären utvecklas lättare på landet
Många föräldrar flyttar till städerna med sina barn för att de tror att det är lättare att försörja sig där än på landet. Barnen, som inte har något att göra när de inte är i skolan, blir upplärda på gatan. Ifrån onda bekantskaper skaffar de sig laster och får smak för utsvävningar. - 5T 232 (1882). rätt

(99)Sänd barnen till städernas skolor, där alla slags frestelser kommer att attrahera och demoralisera dem, och det kommer att vara tio gånger svårare att dana en god karaktär både för föräldrar och barn. FE 326 (1894). rätt

(99)Städerna är fulla av frestelser. Vi skulle planera vårt arbete på ett sådant sätt att vi håller våra unga så långt borta som möjligt från detta fördärv. - AH 136 (1902). rätt

(99)Det är på tiden att vårt folk flyttar sina familjer ut från städerna till mer tillbakadragna platser. Annars kommer många, både unga och äldre, att falla i fiendens fälla. - 8T 101 (1904). rätt

(100)Inte ens en av hundra familjer kommer bli fysiskt, mentalt eller andligt stärkta genom att bo i städerna. Tro, hopp, kärlek och lycka är mycket lättare att finna på avsides platser, där det finns fält, kullar och träd. Håll era barn borta från det man kan se och höra i städerna, från skramlande spårvagnar och gäng, så kommer deras sinnen att bli sundare. Det blir lättare att få dem att ta Guds Ord till sitt hjärta. - AH 137 (1905). rätt

(100)Bättre fysisk hälsa i lantlig miljö
Det är inte Guds vilja att Hans folk skall bosätta sig i städerna, där det hela tiden råder tumult och förvirring. Detta borde man förskona sina barn från, ty hela systemet är demoraliserat av stress, trängsel och oljud. - 2SM 357 (1902) rätt

(100)Många av dem som bor i städerna och som inte ens har en plätt grönt gräs att sätta fötterna på, utan som år efter år har blickat ut på smutsiga bakgårdar och smala gränder, tegelväggar och asfalt och en himmel fördunklad av rök och damm – om dessa kunde tas ut på landet där de omges av de gröna fälten, skogarna, kullarna och bäckarna, den klara himlen och den friska, klara luften på landet, skulle det vara nästan som i himlen. – MH 191, 192 (1905). rätt

(100)Stadsmiljön är ofta farlig för hälsan. Den ständiga risken att smittas av sjukdomar, den utbredda luftföroreningen, orent vatten, oren föda, och mörka och hälsofarliga bostäder är några av de många gissel som finns där. Det var inte Guds avsikt att människor skulle tränga ihop sig i städer, och bo så tätt tillsammans i hus och lägenheter. - MH 365 (1905). rätt

(100)Odla själva det ni behöver
Det är Herrens vilja att Hans folk flyttar ut på landet, där de kan bosätta sig och odla egna frukter och grönsaker, och där barnen kan komma i direkt kontakt med Guds skaparverk. Mitt budskap är: ”Tag era familjer ut ur städerna!”'- 2SM 357, 358 (1902). rätt

(101)Herren har om och om igen visat mig att våra familjer skall flytta bort från städerna ut på landet, där de själva kan odla det som de behöver, ty i framtiden kommer problemet med att köpa och sälja bli mycket allvarligt. Vi skulle nu börja följa instruktionerna som har getts till oss: ”Flytta ut från städena till lantliga platser, där husen inte ligger tätt tillsammans och där ni slipper fienders inblandning. - 2SM 141 (1904). rätt

(101)Lokala institutioner strax utanför de stora städerna
Förordna män med gott omdöme, inte för att torgföra sina avsikter utan för att finna egendomar i områden varifrån man lätt kan nå städerna, och som är lämpliga till små träningscentra för arbetare, och har plats att ta emot sjuka och slitna människor som inte känner sanningen. Sök efter sådana platser strax utanför de stora städer, där lämpliga byggnader kan anskaffas, antingen som gåva från ägarna eller till ett rimligt pris genom gåvor från de våra. Uppför inga byggnader i de bullriga städerna. - Ev 77 (1909). rätt

(101)Coranbong, New South Wales
Var skall vår australiska bibelskola ligga? ... Om skolorna ligger i eller några få kilometer från städerna kommer det vara mycket svårt att motarbeta inflytandet av elevernas tidigare utbildning, och de aktiviteter som dessa skolor erbjöd, som t.ex. hästkapplöpning, vadhållning och erbjudanden om priser...Vi kommer att finna att det är nödvändigt att lägga våra skolor ett stycke utanför städerna, men ändå inte så långt bort att det inte går att ha kontakt med dem, göra gott för dem och låta ljuset lysa i det moraliska mörkret. - FE 310, 313 (1894). rätt

(102)Allt med den här platsen har gjort ett gott intryck på mig, bortsett från att vi är långt ifrån de stora allfartsvägarna och därför inte kommer att ha möjlighet att låta vårt ljus lysa i det moraliska mörker som täcker våra stora städer som en dödlig skugga. Detta är den enda invändning jag kan komma på. Men det skulle inte vara tillrådligt att placera vår skola i någon av de stora städerna. - 8MR 137 (1894). rätt

(102)Jag är mer än någonsin övertygad om att detta är den rätta platsen för skolan. - MR 360 (1894). rätt

(102)Huntsville, Alabama
Ledarna av skolorna i Graysville och Huntsville bör se vad de kan göra för att vid dessa skolor ordna med sysselsättning, så att de av vårt folk som vill lämna städerna kan få ett anspråkslöst hem utan stora kostnader och samtidigt finna arbete. - Brev 25,1902. rätt

(102)Det var Guds försyn att skolan i Huntsville blev inköpt. Det är en bra plats. I närheten finns det stora plantskolor där en del av eleverna har arbetat under sommaren för att betala sin vistelse på skolan. - SpT-B(12) 11 (1904). rätt

(103)Lantgården där skolan i Huntsville ligger är en mycket vacker plats. Genom sina mer än 300 acres skulle där våra elever kunna tränas i industriarbete och växtodling. SpT- B(12x) 13 (1904). rätt

(103)Nyligen fick jag följande fråga: ”Skulle det inte vara bra att sälja marken vid Huntsville och köpa en mindre egendom?” Men jag har blivit instruerad att denna lantgård inte får säljas och att dess läge gör den lämplig som en skola för de färgade. - SPM 359 (1904). rätt

(103)Berrien Springs, Michigan
Jag hör att man har planer på att uppföra en skola vid Berrien Springs i sydvästra Michigan. Jag är mycket glad över beskrivningen som jag fått av den platsen... På en plats som Berrien Springs kan skolan bli ett föredöme, och jag hoppas att ingen måtte hindra det arbetet från att gå vidare. - 4MR 407 (12 juli 1901). rätt

(103)Herrens goda hand har varit med de våra vid valet av platsen för skolan. Den motsvarar den beskrivning som har givits mig när det gäller var skolan skall placeras - på avstånd från städerna. Där finns ett överflöd av mark för jordbruk, och utrymme så att husen inte behöver byggas alltför nära varandra. Det är gott om mark, så att eleverna kan undervisas i jordbruk. - RH 28 jan. 1902. rätt

(104)Bröderna Magan och Sutherland har handlat i överensstämmelse med det ljus som Gud har gett då de flyttade vårt college från Battle Creek till Berrien Springs. De har arbetat hårt och mött stora svårigheter... Gud har varit med dem och välsignat deras ansträngningar. - 4MR 260, 261 (1904). rätt

(104)Stoneham, Massachusetts
Herren har i Sin försyn öppnat vägen, så att Hans arbetare kan göra framsteg i New England - ett arbetsfält där ett mycket speciellt arbete skall utföras. Bröderna där har kunnat flytta sanatoriet från Lancaster till Melrose, som ligger mycket närmare Boston - men ändå tillräckligt långt bort från den hektiska staden för att patienterna skall ha de bästa förutsättningarna för att återvinna sin hälsa. Det är genom Guds försyn som New Englands sanatorium har blivit flyttat till en plats som ligger så bra till i förhållande till Boston. rätt

(104)När Herren bereder väg för oss, förbjude då Gud att någon skulle ställa sig tvivlande till att gå vidare, eller vägra att uppmuntra och hjälpa till. Det har visats mig att flyttningen av New England-sanatoriet från South Lancaster till Melrose vägleddes av Herren. - SpT-B(13) 3 (1902). rätt

(104)Takoma Park, Washington D.C.
Den plats som man har skaffat för vår skola och vårt sanatorium har allt man kan önska sig. Den liknar den som Herren har visat mig. Den lämpar sig väl för sitt ändamål. Där finns gott om plats för en skola och ett sanatorium utan att de behöver ligga alltför nära varandra. Både luften och vattnet är rent. En vacker å rinner genom vårt område från nord till syd. Detta vattendrag är värdefullare än guld och silver. De platser som skall bebyggas ligger högt och har utmärkt dränering. rätt

(105)En dag gjorde vi en lång tur genom olika delar av Takoma Park. En stor del av området består av naturskog. Husen är inte små och hopträngda, utan rymliga och bekväma. De omges av friska furor, ekar, lönnar och andra vackra träd. Ägarna till dessa hem är för det mesta affärsmän, många av dem är tjänstemän som arbetar i regeringens kontor i Washington. De åker dagligen in till staden och återvänder på kvällen till sina lugna hem. rätt

(105)Man har valt en bra plats för tryckeriet – inte alltför långt från posthuset. Man har också funnit en plats för församlingshuset. Det verkar som Takoma Park har blivit förberett speciellt för oss och bara väntat på att tas i besittning av våra arbetare och institutioner. - ST 15 juni 1904. rätt

(105)Herren har tydligt visat mig detta. Förlagsverksamheten i Battle Creek skall nu bedrivas nära Washington. Om Herren efter en tid säger att vi skall flytta bort från Washington, då skall vi så göra. - RH 11 augusti 1903. rätt

(106)Madison, Tennessee
När de talade om det arbete som de ville utföra i Sydstaterna blev jag förvånad över att de ville upprätta en skola långt från Nashville. Jag visste utifrån det ljus som Herren hade gett mig att det inte skulle vara riktigt att göra detta. Jag talade också om det för dem. Det arbete som dessa bröder (E. A. Sutherland och P. T. Magan) på grund av sin erfarenhet från Berrien Springs kan göra, skall utföras nära Nashville, ty verket i denna stad har ännu inte blivit utfört som det borde. Det kommer att vara en stor välsignelse för arbetarna på skolan att befinna sig så nära Nashville att de kan rådgöra med dem som arbetar där. rätt

(106)I sökandet efter en plats till skolan fann bröderna en gård på 400 tunnland till salu, ca 13 km från Nashville. Gårdens storlek, dess läge, dess avstånd till Nashville och det rimliga pris som den kunde inköpas för, verkade visa att detta var platsen för arbetet med skolan. Vi gav rådet att stället skulle köpas. Jag vet att man med tiden kommer att få användning för hela området. - RH 18 aug.1904. rätt

(106)Mountain View, Kalifornien
Instruktioner har också givits att Pacific Press skulle flyttas från Oakland. Efterhand som åren gått har staden vuxit. Nu är det nödvändigt att etablera tryckeriet i ett lantligare område, där mark kan införskaffas till hem för de anställda. De som arbetar på våra förlag skall inte vara tvungna att bo i tätbefolkade städer. De bör ha möjlighet att skaffa sig ett hem där de kan bo till rimlig kostnad. - FE 492 (1904). rätt

(106)Mountain View är ett samhälle med många fördelar. Det är omgivet av vackra fruktträdgårdar. Klimatet är milt och där kan odlas alla sorters frukter och grönsaker. Samhället är inte stort, men har ändå elektriskt ljus, postutdelning och många andra fördelar som vanligen bara finns i större städer. - Brev 141, 1904. rätt

(107)Några har undrat över att vårt tryckeri skall flyttas från Oakland till Mountain View. Gud har uppmanat Sitt folk att lämna städerna. De unga som arbetar på våra institutioner skall inte utsättas för storstädernas frestelser och fördärv. Mountain View förefaller vara en lämplig plats för tryckeriet. - CL 29 (1905). rätt

(107)Loma Linda, Kalifornien
Vi tackar Herren för att vi har ett bra sanatorium vid Paradise Valley, 10 km från San Diego, ett sanatorium vid Glendale, 12 km från Los Angeles och en stort, vackert ställe vid Loma Linda, ca 100 km öster om Los Angeles och i närheten av Redlands, Riverside och San Bernardino. Loma Linda är bland de vackrast belägna sanatorier jag har sett. - LLM 141 (1905). rätt

(107)Herren har särskilt utvalt Loma Linda till att vara ett träningscenter för hälsomissionärer. Brev 188, 1907. rätt

(107)Här finns underbara fördelar för en skola. Lantgården, fruktträdgården, de stora byggnaderna, de vidsträckta områdena, skönheten – alltsammans är välsignelser. Om de som får sin undervisning här samvetsgrant använder möjligheterna att bli sanna hälsomissionärer, kommer deras ljus att lysa över andra i deras närhet. Vi måste dagligen söka Herren, så att vi kan ta emot vishet från ovan. - Brev 374,1907. rätt

(108)Här har vi idealiska förhållanden för en skola och ett sanatorium. Här finns fördelar för eleverna, och stora fördelar för patienterna. Jag har blivit instruerad att vi här skall ha en skola där undervisningen skall följa de gamla profetskolornas principer... Här ska läkare få sin utbildning. - MM 75, 76 (1907). rätt

(108)Angwin, Kalifornien
Efter att ha sett detta område måste jag säga att jag finner det överlägset i många avseenden. Skolan kunde inte ligga på ett bättre ställe. Det är 13 km till St. Helena. Stadens frestelser är långt borta. Med tiden måste fler elevbostäder byggas här. Eleverna kan själva göra detta under duktiga lärares ledning. Timret kan göras i ordning här på området, och man kan lära eleverna hur man bygger på ett förtjänstfullt sätt. rätt

(108)Här behöver vi inte vara rädda för förorenat dricksvatten, ty Herren förser oss med rent vatten i rikliga mängder från Sin skattkammare. Jag vet inte hur jag skall vara tacksam nog för alla dessa välsignelser. rätt

(109)Vi inser att Herren visste vad vi behövde och att Hans försyn har fört oss hit... Gud ville att vi skulle vara här, och här har Han placerat oss. Det var jag säker på när jag kom hit... När ni får se den tror jag ni kommer till samma slutsats - att Herren har bestämt att denna plats är för oss. 1MR 340, 341, 343 (1909). rätt

nästa kapitel