Evangelisation kapitel 1. Från sida 15ren sida tillbaka

Evangelisation utmaning.

(15)Jesus missionsbefallning - Jesus sista ord till Hans lärjungar var "se, jag är med er alla dagar till tidens slut". "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!". Gå till de yttersta gränser av jorden där människor bor och vet att var du än går ska Han vara med oss. ...Missionsbefallningen är också för oss. Jesus befalla oss att gå fram som Hans budbärare till att lär ut, undervisa och övertyga människor och fästa deras uppmärksamhet vid livets ord.rätt

(15)Jesus lovar oss också sin närvaro. Oavsett de hinder och påfrestningar som vi kunde möta är löfte för oss "Se, jag är med er alla dagar till tidens slut". - Manus 24, 1903rätt

(15)Budskap en levande kraft. - I missionsbefallningen gav Jesus oss våra arbete. "Lär dem att hålla allt som jag befallt er". Lärjungarna skulle lära ut vad Jesus hade lärt dem. Det som Han hade sagt, inte bara personligt, men också det Han talade genom gamla testamentets profeter och lärare, menas här. Människoläror är utesluten. Det finns ingen plats för traditioner, mänskliga teorier och slutsatser eller kyrkolagar. Inga lagar som kyrkomyndigheter har stiftat finns med. Jesus lärjungar ska inte lära ut dessa. "Lagen och profeterna" med Jesus livshistoria och gärningar är skatten som anförtrotts lärjungarna för att dela med världen... Evangeliet ska delas, inte som en död teori men som en levande kraft som förändra livet. Gud vill att de som ta emot Hans nåd ska bära vittne om dess kraft. Vändpunkten s826 (1898)rätt

(16)Kyrkan anförtrotts budskapet - Vi lever idag på den sista delen av världens historia. Människor borde bäva med en känsla av ansvaret att de känna sanningen. Världens slut är här. En riktig förståelse av dessa saker skulle leda alla till total överlåtelse av allt man har och är till Gud… Den allvarlig plikt av att varna världen av sin snara undergång vila på oss. Från varje håll, nära och fjärran kommer kallar till oss för hjälp. Budskapet ska bäras till världen av kyrkan som är helt överlämnat åt arbetet. Kom till evangeliets fest. Middag är redo, kom!rätt

(16)...Kronor, eviga kronor ska vinnas. Himmelriket ska man fa. En värld som är döende i synd ska belysas. Det förlorade pärlan ska finnas. Det förlorade fåret ska återhämtas tryggt in i fållan. Vem vill var med på letandet? Vem vill bära ljus till dem som vandra i villfarelsens mörker? Review and Herald, July 23, 1895rätt

(16)Kriset som pågår - Vi borde känna ansvaret att arbeta med iver för att dela till andra Guds sanningar för denna tid. Vi kan inte sträva nog...rätt

(16)Nu är tiden för det sista varningen att delas. Det finns en speciell kraft med att dela sanning just nu. Men hur lång ska det fortsätta? Endast en lite tid. Om det någon gång var en kris så är det nu!rätt

(16)Alla bestämmer nu deras evige öde. Människor behöver vaknas för att förstår den allvarlig tid och närheten av dagen där mänskliga prövningstid ta slut.rätt

(17)Resolut satsningar borde göras för att ta budskapet för denna tid framträdande inför folket. Den tredje ängeln ska gå fram mer stor kraft. - T6, s16 (1900)rätt

(17)Vårt riktiga arbete är evangelisation - Evangelistiskt arbete, att öppnar Bibeln för andra och varnar dem för vad som ska ske i världen kommer att ta upp mer och mer tid av Guds tjänare. Review and Herald, aug 2, 1906rätt

(17)Att får fart på budskapet - Som ett folk behöver ödmjuka våra hjärtan inför Gud och vädja Hans förlåtelse för vår försummelser vid att uppfylla evangeliets missionsbefallning. Vi har gjort stora centrar på några platser men lämnat oarbetat många viktiga städer. Låt oss nu tar upp det arbete som vi har fått och vaknar människor till att tanke på deras fara. Om varje Adventist hade gjort sitt arbete skulle antalet troende bli mycket större än vad den är. T9, s25 (1909).rätt

(17)En kall till ivrig arbete - Om våra pastorer förstod hur snart världens invånare ska 'träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet' hur ivrigt skulle de då arbeta och sträva tillsammans med Gud för att presentera sanningen och leda människor till att acceptera den. Hur uthärdligt skulle de jobba då för att främjar Guds sak i världen och förkunnar vid ord och handling "slutet på allting är nära." Brev 43, 1902rätt

(18)Bland de sista dagarnas förvirring - Jesus ord talar till oss som leva här nere vid jordens historias slut. "Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig." Länder är oroliga. Tider där folk stå rådlösa är här. Havets vågor dånar. rätt

(18)Människor tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, men de som tror på Guds Son ska hör Hans röst mitt i stormen som säger "Det Är Jag. Var inte rädda." ... Vi ser "att hela världen är i den ondes våld" och avfall. Upprör mot Guds bud verkar globalt. Bland spänningens förvirring överallt finns det ett arbete att utföra i världen. Manus 44, 1900rätt

(18)Höj flaggan på mörker platser - Satans arméer är många och Guds folk måste sprida sig överallt på jorden och sätta flaggan av sanningen på de mörker platser och gör sin ytterst för att förstöra Satans rike. Brev 91, 1900.rätt

(18)Den högsta, storstest arbete - Det är Guds plan att förkunnande av detta budskap ska vara den högsta, största arbete som kan göras på jorden vid den har tiden. - T6 s11rätt

(19)Snabbare frammarsch - I det här landet och andra främmande länder ska sanningen för den har tiden gör en snabbare frammarsch än vad den har gjort. Om våra folk ska gå ut i tro och gör vad de kan för att starta och arbeta med Kristus metoder, ska vägen öppnar för dem. Om dem vill visa energin som krävas för att når framgång och tron som gå framåt utan att fråga och istället lyda Guds befallning, kommer de att få rika belöningar. De måste gå så långt och snabbt som möjligt med en beslutsamhet att göra precis vad Herren har sagt ska göras. De måste ha push och en ivrig tro utan tvivel. ... Världen måsta höra varningsbudskapet. Manus 162, 1905rätt

(19)Ständig större inflytelse av evangeliet.
Omringa jorden
- Sanningens ljus ska ljusa fram överallt, så att hjärtan som sover i okunnighet ska vakna och bli omvänd. På alla länder och städer ska evangeliet förkunnas...rätt

(19)Församlingar ska planteras och planer läggas för arbete som de nyligen planterade församlingarna skulle göra. Detta missionsarbete skulle fortsätta når ut och ta ny mark, och utvidga vingårdens odlingar. Ringen ska bli allt större tills det omringa jorden. Brev 86, 1902rätt

(19)På alla riktningar - Varningsbudskapet ska förkunnas från by till by, stad till stad, land till land. Inte med ytlig pompa utan med Andens kraft genom män av tro. Det är nödvändigt att den bäst sorts arbete ges. Tiden har kommit, den viktiga tiden när bokrullen ska öppnas för världen genom Guds budbärare. Sanningen som finns i den tre ängels budskap måste gå till varje land och stam och språk och folkslag. Det måste upplysa mörkret av varje kontinent och fortsätta till havets öar. rätt

(19)Låt det finnas vis planering för framgång vid arbetet. Bestämda satsningar borde göras för att öppna nya fält på norr, syd, öst och väst. … Eftersom förkunnelse av sanningen har försummats så länge borde det faktum uppmana våra pastorer och arbetare att gå in på dessa fält och inte ge sig till dem har gett ut budskapet klart. Manus 11, 1908rätt

(20) Ohindrad av hinder - Sanningen ska seger och gå förbi dem människor som avsky och avvisa den. Även om den verkar hindrad ibland, dess framgång har aldrig stoppats. När Guds budskap få motstånd ger Han det ännu mer kraft så att den kan ge en ännu större inflytelse. Begåvad med gudomlig energi kommer sanningen att skära genom det starkaste barriär och seger över varje hinder. rätt

(20) Ett väsentligt arbete. - Arbetet som evangeliet omfatta som missionsarbete är ett rakt väsentligt arbete som ska lysa större och större tills den fullkomliga dagen. Brev 215b, 1899rätt

(20)En inflytelse som ska gå djupare och bredare - Inflytelse av detta budskap har växt allt djupare och bredare och sätt igång källor av aktivitet i tusentals hjärtan. Den har lett till byggnation av utbildnings institutioner och tryckeri och hälsa. Alla dessa är Guds verktyg för att samarbeta på det stora arbete som representeras i de tre änglar som flyga uppe på himlen. De ska varna jordens invånare att Jesus kommer tillbaka med stor makt och härlighet. Review and Herald dec 6 1892rätt

(20)Förkunna på nya fält - Vi har ett allvarligt och prövande budskap att ge till världen. Men för mycket tid har ägds åt dem som redan känner sanningen. Istället för att spendera tid på dem som redan har fått många möjligheter att lära sig sanningen, gå till dem som aldrig har hört ditt budskap. Håll dina tältläger* i städer där sanningen har inte förkunnats. Några ska komma och ta emot budskapet. Brev 87, 1896.rätt

(21)*obs: Adventister på tidig åren hade mycket framgång vid tältläger som attraherade stora mängder folk. När det pratas om "tältläger" i den har boken menas de stora evangelistiska möten.rätt

(21)Nya platser är de bästa. - De platser där sanningen har aldrig förkunnats är de bästa platser att arbeta. Sanningen borde ta tag av de som aldrig har hört det och deras vilja. De ska se syndens syndighet och deras omvändelse kommer att bli total och ärlig. Gud ska arbeta på hjärtan som tidigare har aldrig fått en appell och aldrig innan sett syndens storhet. Brev 106, 1903rätt

(21)Om sanningen hade förkunnats aggressivt - De visats mig stad efter stad som behövde evangeliskt arbete. Om genomtänkt satsningar hade gjort i de städer som står ovarnade skulle de inte vara så hårda idag som de är. Från det ljus jag har fått vet jag att det kunde har varit tusentals mer som lovprisa sanningen om arbetet hade genomförts efter situationens behov, på många aggressiva sätt. Brev 94a, 1909rätt

(22)Skörden är stor - Det allvarligt och heligt budskap måste förkunnas på de svåraste platser och de mest syndiga städer. På varje plats där det trefaldiga evangeliets ljus har inte stigit upp. Alla ska höra den sista inbjudan till Lammets bröllopsfest.rätt

(22)Länder som har varit stängda till evangeliet öppnar nu deras dörrar och ber att Guds Ord skulle förklaras för dem. Kungar och prinsar öppnar deras lång stängda grindar och bjuda in korsets förkunnare. Skörden är verkligen stor. Endast evighet kommer att avslöja resultatet av väl-riktad satsningar som göras nu. Evangeliets Tjänare s35(engelska) (1915)rätt

(22)100 arbetare där det finns en - Tiden är kort. Kristi arbetare behövs överallt. Det borde finnas en hundra trogen och ivriga arbetare på hem och främmande missionsfälten där det idag finns bara en. De vägar och stigar står oarbetade. Nödiga erbjudande borde ges till dem som borde vara aktiva i Mästarens missionstjänst. Fundamentals of Christian education s488 (1903)rätt

(22)En klok dirigering av arbetare - För att åstadkomma allt som Herren vill med att varna städerna måste Hans tjänare ha en klok plan för dirigering av arbetare. Oftast de arbetare som skulle vara en bra kraft med offentliga möten är upptagen med andra arbete som lämnar de ingen tid för aktivt tjänst bland folket. När det gäller planering på de olika center av våra arbete bör de som bär ansvar finna helgade människor med business utbildning. Man borde vara på vakt på tendensen att binda upp i de olika center människor som kunde göra ett större och viktigare arbete på offentliga scener. De skulle presentera för otroende de sanningar som finns på Guds ord. Review and Herald, 7 april 1910.rätt

(23)Den högste kallelse - Inga ska tala ner om evangeliets tjänst. - Ingen verksamhet skulle drivas på ett sätt som ska göra tjänsten vid Guds ord till att ser ut som underlägsen. Det är inte så. De som förnedra evangeliets tjänst förnedra Jesus. Den högste av alla arbete är evangelisation på sina olika sätt. Det skulle hållas framför våra ungdomar att det finns inget arbete som är mer välsignad av Herren än det av evangeliets förkunnare. Våra unga män ska inte hindras från att bli pastorer. Det finns en fara att några ska dras bort från vägen som Gud vill att de ska gå genom lysande framställningar. Några fick uppmuntran till att plugga till läkarlinje som borde ha förberedd sig själv till pastor. T6, s411 (1900).rätt

(23)Unga som ersätta gamla fanbärare. - De fanbärarna falla och unga män behövs för att fylla de tomma platser, så att budskapet kan fortsatt förkunnas. Aggressivt strid måste utvidgas. Dem som är ung och starka borde gå till jordens mörka platser och kalla döende människor till omvändelse. - Evangeliets Tjänare s104(engelska) (1915) rätt

(23)Förberedda snabbt för tjänst - Våra skolor har varit etablerade av Herren och om de drivas i harmoni med Hans syfte skulle ungdomar som skickas dit snabbt förbereddas för olika linjer av evangelisations arbete. Några ska få utbildning till fältet som missions sjuksköterskor, några som kolportörer, några som evangelister, några som lärare och några som pastorer. Brev 113, 1903.rätt

(23)Lär de att göra evangelisations arbete - Herren kalla de som arbeta på våra sanatorier, tryckerier och skolor att lär ut ungdomar till evangelisations arbete. Våra tid och energi ska inte brukas mest på att etablera sanatorier, matbutiker och restauranger att andra linjer ska försummas. Unga män och kvinnor skulle inte vara bunden vid mekaniska arbete som borde vara aktivt i tjänst vid Bibelarbete och kolportör arbete. Review and Herald, May 16, 1912.rätt

(24)Kall till starka unga män. - Var finns de unga män som skulle gå fram till arbetet, med full tillit till Gud, redo till att tjäna och våga? Gud kalla: ”Son, gå och jobba i min vingård idag”. Gud vill göra dagens unga män till himlens utvalda skattkammare för att presentera till folket sanningen i kontrast vid villolära och vidskepelse. Om dem vill ger sig själva till Honom. Må Gud rulla bördan på starka unga män som ha sitt ord i dem och vill ge sanningen till andra. Manus 134, 1898.rätt

(24)Män som inte vill dra tillbaka. - Gud kalla omvända arbetare som ska vara uppriktig mot Honom-ödmjuka män som ser behovet av evangelisation och drar inte tillbaka men istället gör varje dags arbetet trofast. Män som litar på Gud för hjälp och styrka i varje nödsituation. Budskapet skulle bäras av dem som älskar och frukta Gud. Lägg inte din börda på någon konferens. Gå fram som evangelister och på ett ödmjukt sätt presentera ett ”så säger skriften”. Brev 43, 1905rätt

nästa kapitel