Evangeliets tjänare kapitel 29. Från sida 110ren sida tillbaka

Att bryta livets bröd för själar

(110)Många av dem som våra predikanter tjänar, är okunniga om Bibelns sanningar. Den enklaste undervisning om praktisk gudsfruktan kommer till dem som en ny uppenbarelse. Dessa behöver få veta vad som är sanning. I sin tjänst för dem bör predikanten inte leda tanken in på banor, som bara kommer att tilltala fantasin och tillfredsställa nyfikenheten. Låt honom däremot bryta Livets bröd för dessa hungriga själar. Aldrig bör han hålla en predikan, som inte hjälper åhörarna att få en klarare uppfattning om vad de måste göra för att bli frälsta.

(110)De omedelbara kraven, de nuvarande prövningarna - det är till dessa som människorna behöver hjälp i dag. Predikanten kommer kanske att göra himmelsvida utvikningar genom poetiska skildringar och fantasirika framställningar som tilltalar sinnena och ger fantasin näring, men som inte berör livserfarenheten och det dagliga behovet. Han menar kanske, att han genom sin fantasirika vältalighet har gett Guds hjord mat. Hans åhörare tänker kanske, att de aldrig tidigare har sett sanningen klädd i ett så vackert språk. Om man utifrån frågan om orsak och verkan spårar det tillstånd av extas som dessa fantasirika framställningar åstadkommer, kommer man emellertid att finna, att även om en del sanningar har presenterats, kommer sådana predikningar inte att stärka åhörarna inför livets strid.

(110)Den, som i sin förkunnelse sätter upp vältalighet som sitt högsta mål, leder folket till att glömma bort den sanning som blandas med hans talarkonst. När gripenheten har gått över, kommer det att visa sig, att Guds ord inte har fäst sig i sinnet och åhörarna har inte heller nått fram till en bättre förståelse. De uttalar sig kanske med beundran om predikantens vältalighet, men de har inte kommit närmare avgörandets punkt. De talar om predikan på samma sätt som de skulle tala om en teaterpjäs och om predikanten på samma sätt som de skulle tala om en skådespelare. Det kan hända, att de kommer tillbaka för att höra ännu ett föredrag av samma slag, men de kommer att gå därifrån utan att ha påverkats eller blivit mättade.

(110)Det som behövs, är inte en begåvad talare, inte en ström av ord utan innehåll. Våra predikanter måste tala på ett sätt som kan hjälpa folket att få grepp om livsviktiga sanningar. Mina bröder, sväva inte på höjder där vanliga människor inte kan följa er eller där de - om de skulle kunna det - inte skulle få vare sig nytta eller välsignelse av det. Framhåll de enkla lärdomar som Kristus gav. Förmedla berättelsen om Hans liv i självförnekelse och uppoffring, om Hans förnedring och död, Hans uppståndelse och himmelsfärd, Hans medlargärning i himlen för syndare. I varje församling finns det själar som Herrens Ande påverkar. Hjälp dem att förstå vad sanning är. Bryt Livets bröd åt dem. Led deras uppmärksamhet till livsviktiga frågor.

(111)Många röster är förespråkare för villfarelsen, låt din röst vara förespråkare för sanningen. Framhåll ämnen som kommer att vara som gröna betesmarker för Guds hjord. Led inte fåren ut i ödemarker, där de inte kommer att vara närmare källan till det levande vattnet, än de var innan de hörde dig. Framhåll sanningen sådan som den är i Jesus och klargör de krav som lagen och evangeliet ställer. Framhåll Kristus, som är Vägen, Sanningen och Livet och tala om Hans makt att frälsa alla som kommer till Honom. Vår frälsnings upphovsman går i förbön för Sitt folk, inte som En som ber för att beveka Fadern att visa barmhärtighet, utan som en Segerherre som gör anspråk på det, som Han har vunnit genom Sin seger. Han kan till fullkomlighet frälsa alla, som kommer till Gud genom Honom. Klargör detta faktum mycket tydligt.

(111)Om inte predikanterna tar sig i akt, så kommer de att dölja sanningen under mänsklig utsmyckning. Låt ingen predikant tro, att han kan omvända själar genom vältaliga predikningar. De, som undervisar andra, måste be Gud fylla dem med Sin Ande och sätta dem i stånd till att upphöja Kristus som syndarens enda hopp. Strålande talare, trevliga historier eller olämpliga anekdoter överbevisar inte syndaren. Människorna lyssnar till den sortens ord på samma sätt som de skulle lyssna till en underhållande sång. Det budskap som syndaren bör höra, är ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh. 3:16) Evangeliets mottagande är inte beroende av lärda vittnesbörd, flytande tal eller djupsinniga argument, utan av dess enkelhet och dess anpassning för dem som hungrar efter Livets bröd.

(111)Det är den Helige Andes kraft som gör Ordets tjänst verkningsfull. När Kristus talar genom predikanten, bereder den Helige Ande de lyssnandes hjärtan till att ta emot Ordet. Den helige Ande är inte en tjänare, utan en behärskande kraft. Han förmår sanningen att lysa in i sinnet och talar genom varje föredrag, där predikanten underordnar sig den gudomliga påverkan. Det är Anden som omger själen med en helig atmosfär, talar till de obotfärdiga genom varnande ord och hänvisar dem till Honom som tar bort världens synd.

nästa kapitel