Guds Söner och Döttrar kapitel 116. Från sida 123ren sida tillbaka

26. April - Vi har tagit emot av Hans Fullhet

(123)"Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd." Johannesevangeliet 1:16. rätt

(123) Kristus sökte, att frälsa välden, inte genom att göra gemensam sak med den, utan genom att för världen uppenbara Guds nåds förvandlande kraft till, att forma och dana människors natur till, att likna Kristi natur.rätt

(123) Satan har framställt Gud som egoistisk och tyrannisk, som den, som kräver allt, men inte ger någonting, som en, som för Sitt eget förhärligande kräver Sina skapade varelsers tjänster, men utan att göra några uppoffringar till deras bästa. Men "gåvan" Kristus visar Faderns sinnelag. . . . Den talar om för oss, att samtidigt som Gud avskyr synden, är Hans kärlek till syndare starkare, än döden. Efter det, att Han beslutat att återlösa oss, kommer Han att göra allt, vad det än kan kosta, som är nödvändigt, för att fullborda Sitt verk. Ingen sanning, som har betydelse för vår frälsning, hålls tillbaka, inte något nådens under försummas, inte något gudomligt medel lämnas oanvänt. Den ena förmånen läggs till den andra. Gåva fogas till gåva. Hela himmelens skattkammare är öppen för dem, som Han söker att frälsa. Efter att ha samlat universums rikedomar och ställt Allmaktens alla möjligheter till förfogande, överlåter Han dem alla i Kristi hand och säger: Allt detta är avsett för människorna. Använd dessa gåvor, för att överbevisa dem om, att det inte finns någon kärlek, som är större än Min, varken på jorden eller i Himmelen. De kommer att finna sin största lycka, om de älskar Mig.rätt

(123) Fadern värdesätter varje själ, som Hans Son har köpt, genom att ge Sitt liv. Allt har gjorts, för att vi skall kunna ta emot den gudomliga kraft, som kommer att göra det möjligt för oss, att övervinna frestelser. Genom lydighet mot alla Guds krav blir själen bevarad till evigt liv.rätt

(123) Gud äger en himmel full av välsignelser, som Han vill skänka dem, som uppriktigt söker den hjälp, vilken Herren allena kan ge.rätt

nästa kapitel