Guds Söner och Döttrar kapitel 118. Från sida 125ren sida tillbaka

28. April - Frälsning genom Guds Nåds Rikedom

(125)"I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt." Efésierbrevet 1:7-8. rätt

(125) Han(Kristus) kom... för att upphöja och förädla våra själsliga krafter, och för att våra ansträngningar i detta liv inte skulle slå fel och vara förgäves. . . . rätt

(125) Vår Herre Jesus kom, för att styrka varenda ärlig sanningssökare. Han kom, för att uppenbara Fadern. Han tillät inget, att vända bort uppmärksamheten från den stora uppgiften: Att återupprätta Guds andliga avbild i människan. Och vi måste förstå, att för oss består den stora och betydningsfulla uppgiften i, att ta emot den gudomliga likheten, att förbereda vår natur på det framtida livet. Vi måste använda de himmelska sanningarna för våra särskilda behov i det praktiska livet. Och vi kan ta med oss alla visdomens skatter, som kan göra oss användbara för det liv, som kan mäta sig med Guds liv.rätt

(125) Guds visdom är så hög som Himmelen och så vid som jorden. . .. Endast de, som läser Skriften som Guds röst till sig, lär sig på det rätta sättet. De skälver vid Guds Ord, ty för dem är de en levande verklighet. De granskar, de söker efter de dolda skatterna. De öppnar sinnet och förståelsen, för att kunna ta emot, och de ber om Himmelens nåd, så att de kan uppnå beredelsen för framtidens odödliga liv. När den himmelska facklan sätts i en människas hand, ser hon sin egen skröplighet, sin svaghet, och hur hopplöst det är, att finna rättfärdighet hos sig själv. Hon ser, att det i henne själv inte finns något, som kan behaga Gud. Hon ber om, att den Helige Ande, Kristi Ställföreträdare, måtte vara hennes ständige Vägledare och visa henne vägen till all sanning. ... All visdom, som vinns i detta prövningens liv, och som kan göra oss ägnade till, att vara tillsammans med de heliga i ljuset, är sann uppdfostran. Den bringar oss själva och andra välsignelse i detta liv och kommer att säkra oss det framtida, eviga livet, med alla dess oförgängliga skatter.rätt

(125) Kristus har en skattkammare, som är full av dyrbara gåvor till varenda själ.rätt

nästa kapitel