Guds Söner och Döttrar kapitel 119. Från sida 126ren sida tillbaka

29. April - Blinde Bartimeus' Lön för sin Tro på Guds Nåd

(126)"Och Jesus frågade honom: 'Vad vill du att jag skall göra för dig?' Den blinde sade: 'Rabbuni, gör så att jag kan se igen!'" Markusevangeliet 10:51. rätt

(126) Det är först, när syndaren känner behovet av en Frälsare, som han söker sig till den Ende, som kan hjälpa honom. Då Jesus vandrade ibland människor, var det de sjuka, som ville ha en läkare. De fattiga, de sjuka och de olyckliga följde efter Honom, för att få den hjälp och tröst, som de inte fann någon annanstans. Den blinde Bartimeus väntade vid vägen; han hade länge väntat på, att träffa Kristus.rätt

(126) Skaror av fullt seende människor gick fram och åter, men de hade ingen önskan om, att råka Jesus. Ett trons ögonkast skulle ha rört vid Hans kärleksfulla hjärta och bringat dem Hans nåds välsignelse, men de förnam inte själva sina själars sjukdom och fattigdom, och de kände inte sitt behov av Jesus. Så var det inte med den stackars blinde mannen. Jesus var hans enda hopp. Medan han väntade spänt, hörde han ljudet av många fotsteg, och han sporde ivrigt: "Vad är det för stoj från människorna, som går förbi?" De omkringståendes svar löd: "Jesus från Nasaret går förbi!" Med den största iver och innerlighet ropade han: "Du Davids son, förbarma Dig över mig!" Denna bön blev hörd! Hans uthålliga tro erhöll sin lön. Inte bara fick han sin lekamliga eller fysiska syn åter, utan även hans förståelses ögon öppnades. Han såg i Kristus sin Frälsare, och Rättfärdighetens Sol sken in i hans själ. Alla, som i likhet med den blinde Bartimeus känner sitt av Kristus, och som är lika enträgna och beslutsamma, som han var, kommer, i likhet honom, att erhålla den välsignelse, som de vädjar om.rätt

(126) De sjuka och lidande, som sökte Kristus som sin Hjälpare, betogs av den gudomliga fullkomlighet och den heliga skönhet, som lyste fram från Hans personlighet.rätt

(126) De, som tar emot Kristus i tro, kommer också att ta emot kraft till, att bli Guds söner.rätt

nästa kapitel