Guds Söner och Döttrar kapitel 121. Från sida 128ren sida tillbaka

1. Maj - Han var fullständigt avhängig av Guds Kraft

(128)"Jesus svarade dem: 'Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen." Johannesevangeliet 5:19. rätt

(128) Jesus är vår fulländade Förebild, och det är en plikt och en förmån för varje barn och var ungdom, att efterlikna denna Förebild. Barnen bör hålla i minnet, att barnet Jesus hade ifört Sig människonatur och var i syndigt kötts gestalt och blev frestad av Satan, liksom alla andra barn blir. Han förmådde, att stå emot Satans frestelser tack vare Sin avhängighet av Sin himmelske Faders gudomliga makt. Han höll Sin Faders reglemente, föreskrifter och lagar. Han sökte alltid vägledning hos Gud och var lydig mot Hans vilja.rätt

(128) Det är varje barns plikt och förmån, att följa i Jesu fotspår. Det gläder vår Herre Jesus, när barnen ber Honom om alla slags andliga nådegåvor, och när de kommer till Frälsaren med alla sina vanskligheter och bekymmer; ty Han vet, hur Han skall hjälpa barnen och de unga, eftersom Han Själv har varit ett barn och har varit utsatt för alla de prövningar, besvikelser och svårigheter, som barn och unga blir utsatta för. Guds löften har getts lika väl till barnen och de unga, som till dem i mogen ålder. Var än Gud har gett ett löfte, låt barnen och de unga åberopa det under bön och be Herren om, att göra samma sak för dem under deras förhållanden, som Han gjorde för Jesus, Sin enfödde Son, då Han som människa behövde vända Sig till Gud och bad om det, som Han tarvade. Varje välsignelse, som Fadern har tillhandahållit åt dem besittande mera mogen erfarenhet, har Han också tillhandahållit åt barnen och de unga genom Jesus Kristus.rätt

nästa kapitel