Guds Söner och Döttrar kapitel 127. Från sida 134ren sida tillbaka

7. Maj - Vid Studiet av Skrifterna

(134)"Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna." Lukasevangeliet 24:27. rätt

(134) Då Josef och Maria i tre dagar hade sökt efter Honom [Kristus], ... fann de Honom i tempelgården, där Han satt mitt ibland lärarna och både lyssnade till dem och ställde frågor. Alla, som hörde Honom, förundrades över Hans förstånd och svar. Han ställde frågorna på sådant sätt, att de lärde blev betagna av Honom. ... Hans mor kunde inte undgå, att lägga märke till Hans ord, Hans anda och Hans beredvilliga lydighet mot alla hennes önskningar.rätt

(134) Det är inte rätt att säga, som många författare har gjort, att Kristus var som alla andra barn. Många barn blir vilseledda och uselt uppfostrade. Men Josef och i synnerhet Maria gömde alltid minnet av barnets gudomliga ursprung. Jesus undervisades i överensstämmelse med Sin uppgifts heliga natur. Hans böjelse för, att göra det rätta, var en ständig glädje för Hans föräldrar.rätt

(134) Eftersom Han inhämtade kunskap på samma sätt som vi, visar Hans ingående kännedom om de Heliga Skrifterna, hur flitigt Han under Sina tidigare år hade studerat dem.rätt

(134) Kristus förklarade Skrifterna för Sina lärjungar, i det att Han började med Mose och profeterna och undervisade dem om allt, som gällde Honom Själv och förklarade även profetiorna för dem.rätt

(134) Han pekade på Bibeln som en obestridlig auktoritet, och vi borde göra samma sak.rätt

(134) Alla barn kan få kunskap på samma sätt som Jesus. När vi försöker, att finna vår himmelske Fader i Hans Ord, kommer heliga änglar oss nära. Våra själsliga gåvor kommer att stärkas, våra karaktärer att förädlas och förfinas.rätt

(134) Vi borde, liksom Kristus, vara i stånd till, att möta fienden i frestelsens stund med ett: "Det står skrivet!"rätt

nästa kapitel