Guds Söner och Döttrar kapitel 150. Från sida 157ren sida tillbaka

30. Maj - Vi följer Kristi Förordning om Ödmjukhet

(157)"Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort mot er." Johannesevangeliet 13:14-15. rätt

(157) Då apostlarna kom in i det rum, där de skulle äta, var deras sinnen fyllda av hämndgiriga känslor. Judas trängde sig fram närmast Jesus på Hans vänstra sida. Johannes hade placerat sig på den högra sidan. Om det fanns någon högsta plats, hade Judas bestämt sig för, att tillägna sig den. Den platsen ansågs vara den närmast Jesus. . . .rätt

(157) En annan orsak till splittring hade uppstått. Vid en festlighet var det vanligt, att en tjänare skulle tvätta gästernas fötter. . . . Handkannan, vattenfatet och handduken fanns på plats, färdiga för fottvättningen. Men ingen tjänare fanns närvarande och det var apostlarnas uppgift, att utföra handlingen.. . . . Jesus väntade en stund, för att se, vad de skulle komma att göra.rätt

(157) Så reste Han, den Gudomlige Läraren, Sig från bordet. Han tog av Sig manteln, eftersom den skulle ha hindrat Hans rörelser, tog en handduk och band den om Sig. . . . "Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter." {Johannesevangeliet 13:5.} ... Så här gav Kristus uttryck för Sin kärlek till lärjungarna.rätt

(157) Högtidlighållandet av denna förordning är lika med, att uppfylla befallningen: "Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. ..." Vilken plats är inte denna, för att dämpa stridigheter, för att tillge dem, som har gjort oss orätt! I fall någon har något mot sin broder, då är detta tidpunkten, för att ordna upp saken och för att bilägga alla vanskligheter och tvister. Det bör förekomma ömsesidig förlåtelse. Låt ingen främmande eld föras fram till altaret! Låt inget agg eller hat näras av dem, som möts vid nattvardsbordet!rätt

(157) Närhelst denna förordning firas på rätt sätt, ingår Guds folk i ett heligt släktskapsförhållande, för att hjälpa och stödja varandra.rätt

nästa kapitel