Guds Söner och Döttrar kapitel 155. Från sida 162ren sida tillbaka

4. Juni - Sök de Visas Sällskap

(162)”Den som umgås med visa blir vis, den som är vän med dårar går det illa." Ordspråksboken 13:20. rätt

(162) Från de tidigaste åren bör redbarhetens omutliga principer vävas in i karaktären, så att de unga kan nå upp till det högsta idealet för fullvuxna män och kvinnor. ... De unga bör tänka allvarligt över, vilket mål de skall ha för sina liv och vilken livsuppgift de skall välja. De bör lägga grunden på ett sådant sätt, att deras vanor är fria från varje spår av fördärv. De måste ha självförtroende, om de skall vara i stånd till, att påverka andra.. . . . .rätt

(162) Vi kan lära en läxa av näckrosen. Fastän vi är omgivna av en påverkan, som lätt kan förvränga våra moraliska principer och fördärva våra själar, kan vi vägra att ta till oss det, som fläckar ned oss. Vi kan välja, att vara på en plats, där dåligt sällskap inte kan fördärva våra hjärtan. Varje ung människa borde söka, att umgås med dem, som strävar mot Himmelen med fasta steg. rätt

(162) Rannsaka Era egna hjärtan, bedöm själva Er väg. Fundera över, vilka kamrater Ni väljer. Söker Ni de visas sällskap, eller är Ni villiga, att välja värdsligt umgänge - kamrater, som inte fruktar Gud och inte lyder evangeliet?rätt

(162) Den enda tryggheten för barnen och de unga står att finna i kärlek till Gud och i, att frukta Honom. De bör till sitt umgänge välja dem, som visar, att de tänker uppmuntra goda syften, ordentliga vanor och en rättsinnig karaktär. De bör välja dem till kamrater, som lever efter Bibelns sanning och vandrar i överensstämmelse med det ljus, som skiner på deras stig.rätt

(162) Om Du önskar, att vara vidsynt och ha ädla tankar och ren längtan, välj då vänner, som kan styrka rätta principer. Låt varje tanke gälla det eviga livet. Låt syftet med varje handling vara, att säkra Dig det livet, som har evig glädje och lycka.rätt

nästa kapitel