Guds Söner och Döttrar kapitel 159. Från sida 166ren sida tillbaka

8. Juni - Inte några få Utvalda, men många Vänner

(166)”En väns kärlek består alltid, en broder föds för att hjälpa i nöd." Ordspråksboken 17:17. rätt

(166) Sympati är något gott, när den förlänas klokt, men den måste användas med omtanke och med vetskap om, att föremålet för den förtjänar sympati. Vad kan man säga om, att ta emot råd från andra? Ordspråksboken 25:9-12: "Lägg fram din egen sak mot din motpart, men röj inte någon annans hemlighet, så att inte någon som hör det drar skam över dig ... Som guldäpplen i silverinnfattning är ord talade i rätt tid. Som en ring av guld och ett dyrbart smycke är en vis förmanare för ett lyssnande öra." När vi kan ena oss om, att hjälpa varandra fram längs vägen till Himmelen, när samtalet rör sig om andliga och gudomliga ämnen, är det något värt att tala om; men när samtalet kretsar kring en själv och om jordiska och oväsentliga ting, då är tysthet guld värd. Det lyssnande örat skall ta emot ris med ödmjukhet, tålmodighet och lärvillighet. Endast så kan vårt inbördes umgänge bli till välsignelse och uppfylla allt det, som Gud önskar, att det skall vara. När de gudomliga föreskrifterna ömsesidigt följs, gör den klokt tillrättavisande sin plikt, och det lyssnande örat lyssnar villigt och får gagn av det.rätt

(166) Varje bekantskap vi ingår, hur flyktig den än är, utövar ett visst inflytande på oss. Hur mycket vi låter oss påverkas av detta inflytande, beror på, hur nära och hur långvarig bekantskapen är, liksom på vår vänskap och vår aktning för den, som vi umgås med.rätt

(166) Din välvilja och Dina osjälviska handlingar skall inte blott gälla några få utvalda, utan alla dem, som Du kommer i beröring med. På så vis kommer Du att få vänner och bekanta, som är värdefulla och varaktiga; Dina gärningar kommer att återspeglas i sin kraft på Dig själv.rätt

(166) Genom människors sällskapliga gemenskap kommer kristenheten i beröring med världen. Den, som har tagit emot det gudomliga ljuset, bör lysa upp vägen för dem, som inte har lärt känna livets ljus.rätt

nästa kapitel