Guds Söner och Döttrar kapitel 164. Från sida 171ren sida tillbaka

13. Juni - Genom att bevara Kroppens Organism, den levande Maskinen

(171)”Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt, och att du är frisk liksom det står väl till med din själ." Tredje Johannesbrevet 2. rätt

(171) Att göra rätt bruk av sig själv, är den värdefullaste lärdomen. Vi skall inte bara utföra hjärnarbete, eller inskränka oss till fysiskt arbete; vi skall göra bästa möjliga bruk av den mänskliga organismen: Hjärna, ben, muskler, huvud och hjärta. Den rätta användningen av ens eget jag innefattar hela kretsen av förpliktelser mot en själv, mot världen och mot Gud. Bruka alltså de kroppsliga krafterna i proportion eller rätt förhållande till de själsliga. Typen av handlande bestäms av bevekelsegrunden, och i fall motiven inte är höga, rena och osjälviska, uppstår det aldrig jämvikt mellan tanke och sinnelag.rätt

(171) Du tillhör Herren; ty Han har skapat Dig. Du tillhör Honom genom återlösningen; ty Han gav Sitt liv för Dig. ... Bibehåll varje del av den levande organismen, så att Du kan använda den för Gud. Bevara den åt Honom. Hälsan hänger på, är beroende av, den fysiska organismen. Missbruka ingen av de förmågor, Gud har gett Dig - varken de fysiska, själsliga eller moraliska. Alla Dina vanor måste behärskas av en själ, som själv behärskas av Gud.rätt

(171) Om unga män och kvinnor skall växa upp till likhet med Kristus, måste de handla förståndigt med sig själva. ... Osunda vanor av alla slag: Sent sänggående, sent uppklivande på morgonen, hastigt ätande är sådant, som går att övervinna. Tugga maten ordentligt. Lufta bostaden väl både på dagen och på natten och utför nyttigt kroppsarbete. ... Genom att använda Dina krafter riktigt i deras fulla utsträckning i de nyttigaste sysslor, genom att bevara varje organ friskt, genom att bevara varje organ på så vis, att sinne, senor och muskler arbetar harmoniskt, kan vi uträtta den värdefullaste tjänsten för Gud.rätt

nästa kapitel