Guds Söner och Döttrar kapitel 165. Från sida 172ren sida tillbaka

14. Juni - Försiktighet till Vanorna säkrar god Hälsa

(172)”Ty jag skall låta dig tillfriskna och läka dina sår, säger HERREN." Jeremia 30:17. rätt

(172) Förståndet blir inte så ofta utslitet eller bryter ihop på grund av flitig verksamhet och ihärdiga studier, som på grund av, att äta olämplig föda på felaktiga tidpunkter, och för att personen visar lättsinnig oförsiktighet mot hälsans lagar. ..... Oregelbundna mat- och sovtider tappar hjärnan på dess kraft. Aposteln Paulus säger, att den, som vill nå högt andligt, måste vara avhållsam i allting. Mat, dryck och kläder har ett avgörande inflytande på vår andliga framgång. rätt

(172) Hälsan är en välsignelse, som få vet att uppskatta. . . . Många äter vid alla möjliga tidpunkter, utan att ta hänsyn till hälsans lagar. Så sänker mörkret sig över sinnet. Hur skulle människor kunna hedras med gudomlig vägledning, när de är så lättsinniga med sina vanor och så ouppmärksamma på det ljus, som Gud har gett oss om dessa ting. . . . Livet är en helig gåva, som Gud ensam kan hjälpa oss med, att bevara och använda till Hans ära. Men Han, som har skapat kroppens vidunderliga organism, visar särskild omsorg om dess bevarande, såvida inte människor motarbetar Honom.rätt

(172) Hälsa, liv och lycka kommer sig av lydnad för de fysiska lagar, som styr över våra kroppar. Om vår vilja och livsinriktning står i samklang med Guds vilja och livsinriktning, om vi gör sådant, som behagar vår Skapare, kommer Han att hålla våra kroppar vid god vigör, och återställa våra moraliska, mentala och fysiska krafter, för att genom oss verka till Sin ära. . . . Om vi samarbetar med Honom i detta verk, blir det säkra utfallet lycka, frid och användbarhet.rätt

(172) Han dog inte för vår skull, för att vi skulle bli trälar under dåliga vanor, utan för att vi skulle bli Guds söner och döttrar och tjäna Honom med varje förmåga, som vi äger.rätt

(172) Mina kära, unga vänner! Gå framåt steg för steg, till dess alla Era vanor är i överensstämmelse med livets och hälsans lagar.rätt

nästa kapitel