Guds Söner och Döttrar kapitel 170. Från sida 177ren sida tillbaka

19. Juni - Genom Fritidssysslor, som bringar Glädje

(177)”Men låt alla som flyr till dig få glädja sig. I evighet skall de jubla, ty du beskyddar dem. I dig skall de fröjdas som älskar ditt namn." Psaltaren 5:12. rätt

(177) Rättfärdighetens fiende har alla former av underhållning i beredskap åt de unga under livets alla förhållanden, inte bara i de tätt befolkade städerna, utan på varje plats, där det bor människor. Satan älskar, att värva de unga som soldater till sina trupper. Ärkefienden känner väl till, vilket material han har att göra med och han har visat fram sin djävulska vishet i listiga påhitt och tänkt ut seder och bruk samt njutningar för de unga, som kommer att bryta sönder deras kärlek till Jesus Kristus. . . . . Samhällets olika förlustelser och nöjen har inverkat ödeläggande på tusentals och tiotusentals, som i frånvaro av dessa lockmedel skulle ha varit lydiga barn, vördsamma mot sina föräldrar, rättsinniga, rena och ädla till sätt och egenskaper.rätt

(177) I fall Kristus skulle ansluta Sig till ett sällskap upptagna av lek och lättsinniga nöjen, skulle då Hans stämmas högtidliga klang låta sig höras i denna välsignelse: "Frid vara med detta hus"? Vad skulle månntro världens Frälsare tycka om all denna munterhet och dessa löjligheter?rätt

(177) Stolthet och äregirighet blir aldrig tillfredsställda; men de som är verkligt visa, skall finna ett verkligt och upphöjande behag i de njutningsmedel, som Gud har ställt till allas förfogande.rätt

(177) Det är de kristnas förmån och plikt, att stärka sina fysiska krafter och skaffa sig nytt mod genom oskyldig rekreation. Syftet är, att både fysiska och psykiska krafter skall användas till Guds ära. Vi bör inte ge rum för sanslös uppsluppenhet, inte för meningslöst tidsfördriv. Vi kan ordna det så, att vår avkoppling verkar upphöjande och blir till nytta för dem vi umgås med. Då kommer både de och vi att ändå bättre utföra de plikter, som vilar på oss som kristna.. . . Den kristna religionen verkar upplyftande och uppmuntrande.rätt

nästa kapitel