Guds Söner och Döttrar kapitel 174. Från sida 181ren sida tillbaka

23. Juni - Med en lycklig Sabbatsdags Tillbedjan och Vila

(181)”Under sex dagar skall arbete utföras, men den sjunde dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra. Det är HERRENS sabbat, var ni än bor." Tredje Moseboken 23:3.rätt

(181) Det värde Sabbatsdagen har för vår utbildning, går inte att mäta. Allt det Gud kräver av oss, får vi tillbaka, berikat och förvandlat av Hans härlighet. . . . . .rätt

(181) Både Sabbatsdagen och familjen instiftades i Edens trädgård och i Guds plan är de oupplösligt förenade. På den dagen kan vi bättre, än på någon annan dag leva ett liv, som påminner om Eden. Guds plan var, att familjemedlemmarna skulle förenas i arbete och studier, i andakt och avkoppling. Far var präst och både far och mor var lärare och kamrater åt barnen. Men syndens följder har förändrat våra livsvillkor och i hög grad förhindrat sådan gemenskap. Ofta ser far knappt sina barn under veckan. Han går nästan helt miste om möjligheten, att umgås med dem och undervisa dem. Men Guds kärlek har satt en gräns för kravet på arbete. Han håller Sin goda hand över Sabbatsdagen. Sin egen dag har Han satt åt sidan, för att familjen då skall få tillfälle, att umgås med Honom, med naturen och med varandra.rätt

(181) Eftersom Sabbatsdagen är ett minne av Guds skaparverk, är det framför allt då, som vi skall lära känna Gud genom Hans verk. . . . . Vilken förmån de föräldrar har, som kan undervisa sina barn ur Guds Ord med illustrationer från de öppna sidorna i naturens bok, när de samlas under gröna träd och i frisk, ren luft, för att läsa Guds Ord och sjunga lovsånger till Gud!rätt

(181)Genom sådan gemenskap kan föräldrarna binda barnen till sig och därmed till Gud, med band som aldrig kan brytas.rätt

(181) Sabbaten skulle göras så intressant för våra familjer, att dess återkomst varje vecka skulle hälsas med glädje.rätt

nästa kapitel