Guds Söner och Döttrar kapitel 177. Från sida 184ren sida tillbaka

26. Juni - Sann Skönhet

(184)”Må Herrens, vår Guds, ljuvlighet vara över oss." Psaltaren 90:17. rätt

(184) Det finns hos alla en naturlig böjelse för, att hellre vara sentimental eller känslosam, än praktisk. Mot bakgrund av detta faktum är det viktigt, att föräldrar, när de uppfostrar sina barn, vägleder och undervisar deras sinnen till, att älska sanningen, plikten och självförnekandet, och att lägga sig till med sunt oberoende, för att välja det rätta, även om flertalet lutar åt, att välja det felaktiga.rätt

(184) Om de bevarar god hälsa och ett vänligt sinnelag, kommer de i besittning av verklig skönhet, som de kan bära med gudomlig nåd. Och de kommer inte att behöva pynta sig med något konstlat, ty detta är alltid uttryck för bristande invärtes skönhet - moralisk resning. En prydlig karaktär är värdefull i Guds ögon. En sådan skönhet kommer att vara tilldragande, utan att vilseleda någon. En sådan behagfullhet är tvättäkta; dess ljuvliga färger bleknar aldrig.rätt

(184) Jesu rena lära kräver av Kristi efterföljare den naturliga skönhetens enkelhet och den naturliga förfiningens upphöjda renhets glans, snarare än det konstlade och falska.rätt

(184) Det finns en prydning, som aldrig kan förgå, som främjar lyckan för alla i vår omgivning i detta liv och som kommer att stråla med ofördunklad glans i framtidens evighet. Detta är en ödmjuk och saktmodig andas prydnad. ... Hur ringa värde har inte guld och pärlor samt kostbara kläder i jämförelse med Kristi skönhet! Naturlig skönhet består i regelbundenhet, eller i samklang, mellan de enskilda delarna; men själslig skönhet består i våra själars samklang eller deras likhet med Jesus. Detta gör innehavaren därav mera dyrbar, än fint guld, ja, än själva Ofirs guldtackor. Kristi älsklighet är i sanning ett ovärderligt smycke. Det höjer och förädlar den, som äger denna egenskap, och återspeglar härlighetens ljus på andra, så att också de känner sig dragna mot källan till ljus och välsignelse.rätt

nästa kapitel