Guds Söner och Döttrar kapitel 178. Från sida 185ren sida tillbaka

27. Juni - Ärlighet

(185)”Vi är nämligen angelägna att göra det som är rätt, inte bara inför Herren utan också inför människor." Andra Korintierbrevet 8:21. rätt

(185) I alla affärstransaktioner skall vi avgjort låta ljuset skina. Inga som helst oärligheter får förekomma. Allting måste ske i enlighet med den största redbarhet. Hellre finna sig i, att förlora några kronor, än att tjäna en tia på oärligt vis. Vi går ej miste om något genom vår ärlighet. Det är meningen, att vi skall leva ut Guds lag i vår värld, och fullända sinnelaget enligt den gudomliga förlagan. Alla affärsuppgörelser, både med trossyskon och utomstående, skall ske enligt sunda, rättfärdiga principer. Allting skall ses i ljuset av Guds lag, vilket utesluter bedrägeri, dubbelspel, ja, ens en aning argan list.rätt

(185) Akan samtyckte till, att sälja sig själv för en babylonisk klädesdräkt och en blygsam skatt med guld och silver, men bragte Guds förbannelse över sin själ och försakade sin rätt till en rik besittning i Kanaan samt miste varje möjlighet till framtidens eviga arv på den nyskapade jorden. Han betalade i sanning ett fruktansvärt pris för sin oärligt förvärvade vinning.rätt

(185) Du skall handla ärligt och rättfärdigt i denna onda värld. Somliga är gärna ärliga, när de ser, att ärlighet inte skadar deras jordiska intressen; men alla de, som handlar utifrån denna princip, kommer att få sina namn utsuddade i livets bok.rätt

(185) Man måste vänja sig vid den strängaste ärlighet. Vi kan endast en gång leva våra liv här i världen; vi kan inte vända tillbaka, för att rätta till våra fel. Därför bör allt, som vi gör, ske med gudsfruktan och efter noggrant övervägande.rätt

(185) När Gud räknar ihop Sina juveler, kommer de sanna, de uppriktiga och de ärliga att vara Hans utvalda, Hans klenoder. Till dem bereder änglarna kronor, och ljuset från Guds tron kommer att ge återsken i dessa stjärnprydda diadems prakt.rätt

nästa kapitel