Guds Söner och Döttrar kapitel 181. Från sida 188ren sida tillbaka

30. Juni - Det bästa Arvet

(188)”Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen." Första Petrusbrevet 1:4. rätt

(188) Våra böner till Gud bör aldrig utgå från ett hjärta, som är fullt av själviska begär och äregirighet. Gud manar oss enträget till, att välja de gåvor, som kan bidra till Hans ära. Han vill, att vi skall välja det himmelska framför det jordiska. Han uppenbarar för oss möjligheterna och fördelarna med, att ha samband med Himmelen. Han uppmuntrar oss till våra förnämsta syften och skänker oss förvissning om säkrandet av vår värdefullaste skatt. När all jordisk egendom är bortsopad, kommer den troende att kunna fröjda sig åt sina himmelska rikedomar, som inte går förlorade genom någon jordisk olycka.rätt

(188) Hur sorgligt är det inte, att människor vänder sig bort från det oförgängliga arvet och lever, för att tillfredsställa sin stolthet, sin själviskhet och fåfänga, genom att lyda Satans bud! Därmed mister de den välsignelse, som de kunde ha fått både i detta och i det kommande livet. De kunde träda in i de himmelska palatsen och fritt umgås med Kristus och himmelska änglar samt med Guds furstar som deras jämlikar. Hur än otroligt det låter, vänder de sig ändå bort från Himmelens härlighet. . . .rätt

(188) Satan kämpar, för att vinna människosjälar. ... Han vill helst inte, att de skall få en glimt av den framtida ära, den eviga härlighet, som väntar Himmelens bebyggare, eller få smak för de upplevelser, som ger en försmak av Himmelens lycka. ...rätt

(188) De, som tar emot Kristus som sin Frälsare, har fått löften för det nuvarande livet och för det, som skall komma. ... Kristi mest ödmjuke lärjunge kan bli en av Himmelens invånare och Guds arvinge till ett oförgängligt arv. Oh, att var och en ville välja den himmelska gåvan och bli arvinge till det, som är säkert och tryggt mot all ödeläggelse, en evig värld! Ack, välj icke den nuvarande världen!rätt

nästa kapitel