Guds Söner och Döttrar kapitel 189. Från sida 196ren sida tillbaka

8. Juli - Gud ger Kraftens och Kärlekens Ande

(196)Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. Andra Timoteusbrevet 1:7.rätt

(196) Vi lever nu i en tid, varunder vi måste kämpa ståndaktigt för sanningen. Vi skall nära kärlek till själar, men aldrig, nej, aldrig skall vi ge upp den minsta punkt av den levande sanningen, ty det är genom att upprätthålla sanningen, den rena, oförfalskade sanningen, som vi i dessa tider kan skaffa vår Kung, Jesus Kristus, heder och ära. Ordet är livets bröd, och i Ordet framställs Kristi lärjungar som de, vilka äter och dricker Kristi lekamen eller kropp och blod - genom att göra Hans Ord till en del av sina liv. Sanningen består provet i de falska teoriernas tid, om vi tillitsfullt håller fast vid den intill änden. ...rätt

(196) Låt oss visa vår tro på Gud och hålla oss nära Kristus, genom att rätta oss efter Hans Ord. Herren kommer att undervisa Sitt folk, om de låter sig undervisas. Vi kan stå, där vi hör Kristi instruktioner till oss. Vi har en levande Gud och en levande Kristus. Legioner av onda änglar spejar efter tillfälle till, att få fatt i människosjälar, men om vi håller oss nära Ordet, kommer vi inte att bli besegrade. "Därför påminner jag dig", sade Paulus till Timoteus, "om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande." {Andra Timoteusebrevet 1:6-7.}rätt

(196) Vi måste få en levande tro på Jesus Kristus. Vi måste utöva denna tro, så att Herren, när fienderna strömmar in över oss likt en syndaflod, kan lyfta Sitt banér för oss emot dem. Ett hjärta, som är troget mot Gud, ber ofta. Låt icke en missmodets bölja komma över Dig. Vi måste vända våra tankar mot beskådandet av Guds egenskaper och gärningar, när vi lär andra Kristi Ord. Var vid gott mod. Låt Ditt mod och Din uthålliga tillit till Jesus Kristus ingjuta tro i andra och föröka tillit och hopp!rätt

nästa kapitel