Guds Söner och Döttrar kapitel 241. Från sida 248ren sida tillbaka

29. Augusti - Om vi vill undvika Korset, mister vi det eviga Livet

(248)"Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig." Matteusevangeliet 10:38.rätt

(248) Det finns endast två slags människor. ... Alla de, vilka ställer sig på de otrognas sida, står under Satans svarta banér och anklagas för, att ha förkastat och trotsat Kristus. De anklagas för, att med berått mod ha korsfäst livets och ärans Konung.rätt

(248) Den, som vill undvika korset, flyr undan från den lön, som har lovats de trofasta.rätt

(248) Rikta blicken mot Golgata, tills hjärtat smälter, genom att se Guds Sons förunderliga kärlek. Han lät intet vara ogjort, för att fallna människor skulle upphöjas och luttras. Och skall då vi inte bekänna Honom? Kommer tron på Kristus att göra personen till en sämre människa? - Nej, det ligger inget försämrande i, att följa i fotspåren efter Mannen från Golgata. Låt oss dag efter dag sitta vid Jesu fötter och lära av Honom, så att vi genom vårt tal, vårt uppträdande, vårt klädval och allt, vad vi gör, kan uppenbara detta, att Jesus härskar och bestämmer över oss. Gud kallar oss till, att vandra längs en väg, som är bestämd åt dem, som Herren har lösköpt; vi skall inte vandra i världen. Vi skall överlåta allt till Gud och bekänna Kristus inför människor.rätt

(248) "Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det." {Matteusevangeliet 10:38-39.} Dag efter dag skall vi förneka oss själva, ta upp korset och följa i Mästarens fotspår.rätt

(248) Jag är glad för, att prövotiden inte är förbi. Låt oss i Jesus Kristus från Nasarets namn falla på klippan och bli krossade. Bekänn Kristus för andra genom saktmod, genom kärlek och genom ett medkännande sinne. Ack, att vi ändå skulle bli sådana, att Han kunde uppenbara Sin härlighet, liksom den uppenbarades i Jerusalem, då den Helige Ande utgöts över folket!rätt

(248) Golgatas kors är för oss en pant på det eviga livet.rätt

nästa kapitel