Guds Söner och Döttrar kapitel 242. Från sida 249ren sida tillbaka

30. Augusti - Det Kors, som Simon bar

(249)"På vägen ut fann de en man, Simon, från Cyrene. Honom tvingade de att bära hans kors." Matteusevangeliet 27:32.rätt

(249) Jesus var alltför svag och medtagen, för att kunna bära Sitt tunga kors. Sedan Han åt Påskmåltiden tillsammans med apostlarna, hade Han varken ätit eller druckit. Under själsångest hade Han i Getsemane fått kämpa mot sataniska makter. ... Under hela denna skamliga fars, som rättegången varit, hade Han uppträtt med värdighet och fasthet. Men då korset lades på Honom, efter det att Han för andra gången blivit gisslad, kunde den mänskliga naturen inte uthärda mer. Han dignade under bördan och var på väg, att förlora medvetandet.rätt

(249) Folkhopen, som följde Jesus såg Hans svaghet och stapplande steg, men de visade ingen barmhärtighet. . . . . Hans förföljare insåg, att det var omöjligt för Honom att längre bära bördan. De visste inte heller, vem de skulle kunna finna, som ville bära den förnedrande bördan. Judarna själva kunde inte göra det. . . . .rätt

(249) Just då var en främling, Simon från Cyrene, på väg in i Jerusalem. Han mötte nu folkhopen. Han hör smädelserna, de råa skämten och det hånfulla ropet upprepas: Bered väg för judarnas konung. Han stannar förvirrad inför, vad han ser och ger uttryck för sin medkänsla, med följd att han grips och korset läggs på hans skuldror.rätt

(249) Simon från Cyrene hade hört talas om Jesus. Hans söner var ibland Jesu efterföljare. Själv hade han emellertid inte blivit efterföljare. Att få bära korset till Golgata, blev en upplevelse för Simon. Under hela sitt liv var han tacksam för detta ödets ingripande. Det kom honom, att av fritt val ta på sig Kristi kors och att alltid med glädje gå rak under dess börda.rätt

(249) Det kors, som Simon blev tvungen till att bära, blev medlet till hans omvändelse. Han kände det djupaste medlidande med Jesus; och händelserna på Golgata och de ord, som Frälsaren yttrade, fik honom till att erkänna, att Han var Guds Son.rätt

nästa kapitel