Guds Söner och Döttrar kapitel 243. Från sida 250ren sida tillbaka

31. Augusti - Den döende Rövaren tar mot Kristus som sin Frälsare

(250)"Och han sade: 'Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike.'" Lukasevangeliet 23:42.rätt

(250) Ända till sista ögonblicket av Sin gärning var Jesus Den, som förlät synder. I det djupaste nattmörker, medan stjärnan från Betlehem höll på att bli bortglömd, se, då lyste det mitt i det andliga mörkret med strålande klarhet en döende syndares tro, medan han höll fast vid en döende Frälsare.rätt

(250) En sådan tro kan påminna oss om dem, som endast hade arbetat från den elfte timmen, men fick lika stor lön som de, vilka hade arbetat i många timmar. Rövaren bad med tro, med botfärdighet och ånger. Han bad med allvar, som om han var helt klar över, att Jesus kunde frälsa honom, om Han ville. Och hoppet i hans röst var blandat med ångest, för han förstod, att om Han inte gjorde det, skulle han gå förlorad, bli evigt förtappad. Han överlät sin hjälplösa, döende själ och sin döende kropp till Jesus Kristus.rätt

(250) Han hade hört Pilatus förklara: "Jag finner honom icke skyldig till något brott." – Johannesevangeliet 19:4. Han hade lagt märke till Hans gudalika medkänsla och Hans förlåtande sinne mot dem, som plågade Honom. . . . . . Han hörde dem upprepa Hans ord och berätta om, vad Han gjort. Han blev övertygad om, att Jesus var Messias. . . . . . Då rånaren dömdes för sina brott, blev han förtvivlad och förlorade allt hopp. Men nu kom sällsamma, varma tankar för honom. . . . . Han hade uppfångat deras ord, som trodde på Jesus och följde Honom under tårar. . . . . Den Helige Ande talade till hans sinne, och så småningom länkade sig en hel kedja av bevis tillsammans. I Jesus, som blivit slagen och förhånad och som nu hängde på ett kors, såg han Guds Lamm, som utplånar världens synd. Hopp och ängslan blandades i hans sinne då han, hjälplös och döende, satte all sin förtröstan till den döende Frälsaren. . . . Svaret kom omedelbart. Jesu röst var mjuk och melodisk och hans röst fylld av kärlek, barmhärtighet och makt, då Han sade: "Sannerligen, sannerligen säger jag dig, i dag, du skall vara med mig i paradiset." . . . . Den ångerfulle rånaren fick fullkomlig frid och visshet om, att han mottagits av Gud. Jesus hade förhärligats i Sin förnedring.rätt

nästa kapitel