Guds Söner och Döttrar kapitel 244. Från sida 251ren sida tillbaka

1. September - Rättigheten till, att samarbeta med Gud

(251)"Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad." Första Korintierbrevet 3:9.rätt

(251) Om Ni bara kunde förstå, att Himmelens Gud tar dem, som har gjort uppror mot Hans herravälde, och säger till dem: Ni får vara Mina medarbetare! Då skulle Ni den dag i dag är helt helga Er åt Honom. ... Är det inte vidunderligt, att vi kan ta emot den rika strömmen av nåd från Gudomen, och arbeta i gemenskap med Honom? Vad är det, som Gud önskar av oss, så svaga, så ringa och skröpliga, som vi är? Vad kan Han bruka oss till? - Till allt, om vi är villiga till, att överlåta allt åt Honom.rätt

(251) Då Gud, redan medan jag var barn, kallade mig till, att arbeta för Honom, for denna tanke genom huvudet: Vad kan jag uträtta? Gud säger: Gör, vad Jag säger! Detta är allt, vad någon av oss behöver göra. Jag vill gärna säga Er, vad var och en av Er, ända från den äldste till den yngste, kan göra: Ni kan vara Guds medarbetare ... och varandras. ... Ni skall inte tänka på Er egen bekvämlighet. Ni måste förstå, att Ni skall ansvara för det inflytande, som Ni utövar på andra. ...rätt

(251) "Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker". Tänk på det! Han söker, att arbeta med själen, liksom Ni arbetar med åkerjorden. Han försöker, att så säd, som kan bära frukt till Hans ära. Ni är "en Guds byggnad." Men Han bygger inte utan omsorg om Er.rätt

(251) Om vi överlämnar våra liv till, att tjäna Honom, kommer inte Gud att låta oss hamna i en situation Han inte planerat för.rätt

(251) Jesus har skänkt oss Sin outsägliga kärleks rika fullhet, och Han säger till Er: "Guds medarbetare är Ni."rätt

nästa kapitel