Guds Söner och Döttrar kapitel 26. Från sida 32ren sida tillbaka

26. Januari - Han ger oss Andens Frukt

(32)"Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter." - Efésierbrevet 5:9. rätt

(32)Skall vi tänka oss, att vi själva är i stånd till, att forma våra liv och våra personligheter, så att vi får gå in genom ärans portar? Det kan vi glömma! Vi är vartenda ögonblick beroende av Guds Ande, som verkar i oss och i våra barn.rätt

(32) Om föräldrar önskar, att uppleva ett nytt tingens tillstånd i sina familjer, bör de överlämna sig helt till Gud, och Herren kommer då att visa dem vägar och medel, varigenom förvandlingen kan åstadkommas i deras hem. rätt

(32) Din medlidande Frälsare iakttar Dig med kärlek och förståelse, och är redo att höra Dina böner och skänka Dig den hjälp, som Du behöver i Din livsgärning. Kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod och avhållsamhet är grundstenarna i ett kristet sinne. Dessa rika nådegåvor är Andens frukter. De är den kristnes krona och sköld. ..... Inget annat kan ge en mera fullkomlig frid och tillfredsställelse. rätt

(32) Du kommer att bära frukt, när Du tar emot Kristi Ande, som visar sig i osjälvisk kärlek och ansträngning för andra. Andens älskvärdhet kommer att mogna i Din karaktär, och Din tro stärkas, Din övertygelse fördjupas och Din kärlek bli fullkomlig. Du kommer mer och mer att återge det rena, ädla och kärleksfulla, som finns hos Kristus. ... rätt

(32) Den här typen av frukt kan aldrig förgå, utan kommer att ge en skörd till evigt liv.rätt

(32) "Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne." Markusevangeliet 4:29. Kristus hyser en innerlig längtan efter, att få uppenbara Sig i församlingen. När Kristi karaktär helt och fullt är avbildad i Hans folk, kommer Han och gör anspråk på dem som Sin egendom. rätt

nästa kapitel