Guds Söner och Döttrar kapitel 277. Från sida 284ren sida tillbaka

4. Oktober - Genom att vandra i Sanningen

(284)"Jag blev mycket glad när bröderna kom och vittnade om den sanning som finns hos dig, hur du lever i sanningen." Tredje Johannesbrevet vers 3.rätt

(284) Herren har användning för den allra största duglighet, som Han har betrott människor. Under uppbyggandet av Hans rike kan vi använda varje förmåga, som vi har fått av Gud, lika trofast och uppriktigt, som Daniel gjorde det i Babylon, då han var trogen i sina förpliktelser gentemot människor och trofast mot sin Gud.rätt

(284) Gud har användning för långt mera takt och långt klokare strategi, än Han hittills har funnit hos Sina jordiska medhjälpare. Det fordras intelligent och heligt tänkande och målmedvetet arbete, för att motverka Satans listiga planer. Det krävs, att vi når ett högre mål, att vi utför en mera bestämd och självuppoffrande tjänst för Herren. Vi måste utbildas i, att sätta högre mål och i att förstå, att det är nu, som vi skall avgöra våra eviga öden. Det finns ingen trygghet för någon, med undantag för att äga sanningen, sådan den är i Jesus, i sitt hjärta. Denna sanning måste inympas i hjärtat av den Helige Ande. Mycket av det, som nu kallas för gudsfruktan, kommer att utraderas, när det angrips av Satans härar. Intet annat, än sanningen kommer att bestå - den visdom, som kommer ovanifrån, och som kan helga själen.rätt

(284) Ingen skall inbilla sig, att njutningslystnad är gudsfruktan. Ni får icke kela med egenkärleken. Vi måste lära oss, att hålla våra begär i strama tyglar och att ta oss i akt för, att slösa med våra pengar. Vi bör alla se hän till Jesus, beskåda Hans egenskaper och följa i Hans fotspår.rätt

(284) När sanningen tas emot, är den i stånd till stadig utveckling. Då växer den också till i klarhet, medan vi beskådar den, och den växer på höjden och djupet, medan vi försöker, att begripa den. På så vis kommer den att häva eller lyfta oss upp till fullkomlighet och ge oss tro och tillit till Gud som vår styrka till det arbete, som väntar oss.rätt

(284) Genom att i sitt liv följa den gudomliga sanningens bud, förvandlas människan till fullkomlig likhet med Gud.rätt

nästa kapitel