Guds Söner och Döttrar kapitel 356. Från sida 362ren sida tillbaka

22. December - En stor Skara drar in i Guds Stad

(362)"Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna." Uppenbarelseboken 7:9.rätt

(362) Ibland jordens invånare, skingrade i alla länder, finns det de, som inte har böjt knä för Baal. Liksom himlens stjärnor, som bara syns på natten, kommer dessa trogna att skina, när mörker täcker jorden och stor okunnighet vilar över folken. I det hedniska Afrika, i Europas och Syd-Amerikas katolska länder, i Kina, i Indien, på öarna i havet, och i alla mörka hörn på vår jord har Gud ett fäste av utvalda i reserv, som skall lysa fram mitt i mörkret. För en fallen värld skall de uppenbara den omvandlande kraft, som kommer av lydnad för Hans lag. Även nu framträder de i varje land, i varje språk och folk. Under tiden för djupaste avfall kommer Satans största ansträngning att göras för att förorsaka "alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar", att under dödshot ta emot tecknet på lojalitet mot en falsk vilodag. Då kommer dessa trogna, "fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn", att lysa som stjärnor i världen. {Uppenbarelseboken 13:16; Filipperbrevet 2:15.}rätt

(362) Låt oss komma ihåg, att det inom kort kommer att hållas ett stort möte. Det eviga livet och Guds stad väntar oss. Där kommer Guds änglar att vara, och där kommer Kristus att vara.rätt

(362) Stadens portar kommer att öppna sig på sina strålande gångjärn, och de folkslag, som har hållit sig till sanningen, kommer att dra därin. Det kommer att sättas en krona på vars och ens huvud. Dessa ord kommer att ljuda: "Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse." {Matteusevangeliet 34.} För vilka har det stått färdigt? - För de lydiga, för dem, som håller Hans bud och gör Hans vilja. . . . Medan heliga änglar slår på harpan, vill Han, att Du skall följa med och sjunga segersången i Guds stad.rätt

nästa kapitel