Guds Söner och Döttrar kapitel 360. Från sida 366ren sida tillbaka

26. December - Vi har fått evigt Liv

(366)"Den som segrar skall inte skadas av den andra döden." Uppenbarelseboken 2:11.rätt

(366) "Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre." {Romarbrevet 6:23.} Livet är de rättfärdigas arv, och döden är de ogudaktigas lott. Mose sade till Israel: "Se, jag lägger i dag fram för dig livet och vad gott är, döden och vad ont är". {Femte Moseboken 30:15.} Den död, som omtalas i dessa Bibeltexter, är inte den död, som Adam dömdes till, eftersom alla människor får lida straffet för hans överträdelse. Det är den andra döden, motsatsen till det eviga livet.rätt

(366) Som en följd av Adams synd kom döden över hela människosläktet. Alla måste dö. Och enligt frälsningsplanen skall alla uppstå ur sina gravar. "Både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång". "Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande." Men det görs en skillnad på de två grupper, som skall uppstå. "Ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom." Dessa, som har "ansetts värdiga", att få del av livets uppståndelse, är "saliga och heliga". "Över dem har den andra döden inte någon makt". Men de, som inte genom omvändelse och tro har tagit emot förlåtelse, måste ta emot överträdelsens straff - "syndens lön". {Apostlagärningarna 24:15; Första Korintierbrevet 15:22; Johannesevangeliet 5:28-29; Lukasevangeliet 20:35; Uppenbarelseboken 20:6; Romarbrevet 6:23.}rätt

(366) Ängeln sade: "Satan är roten och hans barn är grenarna. Både rot och grenar är nu förtärda. De har dött en evig död. De skall aldrig mer uppstå, och Gud skall ha ett rent universum.". . . . . Och hela den återlösta skaran, gamla och unga, stora och små, lade sina skinande kronor vid Återlösarens fötter och föll ned och tillbad Honom, som lever i evigheternas evigheter. Den vackra nya jorden, med all sin härlighet, var de heligas eviga arv.rätt

nästa kapitel