Guds Söner och Döttrar kapitel 364. Från sida 370ren sida tillbaka

30. December – Vi sitter bredvid Kristus på Hans Tron

(370)"Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron." Uppenbarelseboken 3:21.rätt

(370) Genom dessa ord framställs ett enskilt arbete för envar av oss. Vi skall på ett avgörande sätt sträva efter segern, liksom Kristus segrade. I denna kamp gäller inga ursäkter. Om portarna till den Heliga Staden skall öppnas för oss, om vi skall se Kungen i Hans skönhet, måste vi segra nu, liksom Kristus segrade. . . . Han lade ifrån Sig Sin kungliga prakt, . . . liksom Sin rikedom, och blev för vår skull fattig, för att åt oss säkra ett evigt arv. För vår skull mötte och besegrade Han mörkrets furste. . . . rätt

(370) Allaredan på sin moders arm bör barnet börja, att lära sig självbehärskning. Barnet bör lära sig, att dess vilja måste underställas andra. . . . Vilka är dessa barn, som har betrotts åt vår omsorg? – De är de yngre medlemmarna av Herrens familj. Han säger: Ta dessa barn och uppfostra dem. . . så att de går att polera till likhet med glansen hos ett palats och beredas till, att stråla i Mitt hus' salar. Vilken betydelsefull uppgift! . . . Tänk på, att universums Skapare vill ge Dig hjälp vid Ditt arbete. Genom Hans kraft och i Hans namn kan Du vägleda Dina barn fram till segern. Lär dem, att gå till Gud, för att få kraft. Säg till dem, att Han hör deras böner. Lär dem, att övervinna det onda med det goda. Lär dem, att utöva ett inflytande, som är förhöjande och förädlande. Lär dem, att bli till ett med Gud. Då kommer de att få kraft till, att stå emot de starkaste frestelser, och de kommer att erhålla den segrandes lön.rätt

(370) Du går miste om mycket, genom att inte granska Kristi liv med större allvar och omsorg. Där kan Du . . . se de segrar, som Du skall vinna. . . om Du skall nå därhän, att Du får den dyrbara vita, ofläckade klädnaden och till sist står utan fel inför Guds tron.rätt

nästa kapitel