Guds Söner och Döttrar kapitel 365. Från sida 371ren sida tillbaka

31. December – Vi skall ärva allt

(371)"Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son." Uppenbarelseboken 21:7.rätt

(371) Skall vi ärva allt, måste vi stå emot och övervinna synden.rätt

(371)Vi kan fröjda oss i Herren, om vi håller Hans bud. Om vi verkligen har vårt medborgarskap i Himmelen och rätt till ett oförgängligt arv, till en evig egendom, då har vi den tro, som fungerar genom kärlek och renar själen. . . . Vi är medlemmar av den himmelska familjen, barn till den himmelske kungen, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Vid Hans återkomst skall vi få livets segerkrans, som aldrig vissnar eller barrar.rätt

(371) Himmelens Monark skulle vilja, att Du skulle äga och glädja Dig över allt, som kan förädla, utvidga och upphöja Ditt väsen och göra Dig lämplig till, att bo hos Honom för evigt, genom att Din existens och Ditt liv mäter sig med Guds liv. Vilken möjlighet är inte det kommande livet! Vilken skönhet äger det inte! Hur bred och djup och gränslös är inte den Guds kärlek, som visas mot människan! rätt

(371) De förmåner, som skänks åt Guds barn, är obegränsade: Att vara tillsammans med Jesus Kristus, som i hela Himmelens universum och de världar, som inte har fallit, tillbeds av varje själ, och vars pris ljuder från varje tunga; att vara Guds barn, att bära Hans namn, att bli medlemmar av den kungliga släkten; att stå under Emmanuels fana, konungarnas Konung och herrarnas Herre.rätt

(371) Guds Son var arvinge till allting. Herravälde och härlighet över den här världens riken hade lovats Honom. . . . . Sådan, som Kristus var i världen, sådana är Hans efterföljare. De är Guds söner och gemensamma arvingar med Kristus och riket och herraväldet tillhör dem.rätt

(371) I stället för världen, kommer Han på grund av Ditt liv i lydnad, att ge Dig riket under alla himlarna. Han kommer att ge Dig en evig vikt av härlighet och ett liv, som varar lika länge som evigheten.rätt