Lantliv kapitel 5. Från sida 20ren sida tillbaka

Förberedelser för en kris på grund av söndagslagar

(20)Besvärliga tider framför oss
Vi ska inte bosätta oss där vi kommer att tvingas ha nära relationer med dem som inte ärar Gud … En kris kommer snart att uppstå när det gäller söndagsfirande … rätt

(20)Den grupp som verkar för söndagslagar håller på att bli starkare, med sina falska påståenden, och det kommer att medföra förtryck för dem som beslutat sig för att hålla Herrens sabbat. Vi ska bosätta oss där vi kan lyda sabbatsbudet helt och fullt. ”Sex dagar skall du arbeta”, säger Herren, ”och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete.” Och vi ska vara försiktiga så att vi inte försätter oss i en situation där det kommer att bli svårt för oss själva och våra barn att hålla sabbaten. rätt

(20)Om vi med Guds hjälp kan hitta platser, borta från städerna, vill Herren att vi gör det. Besvärliga tider ligger framför oss. – Manuskript 99 (1908) rätt

(21)Skynda er att göra er redo
När den makt som kungar fått samarbetar med det goda, då beror det på att den som har ansvaret leds av Gud. När makten är allierad med det onda, är den allierad med sataniska krafter, och den kommer att verka för att förgöra dem som tillhör Herren. Den protestantiska världen har rest upp en avguda-sabbat, på en plats där Guds sabbats borde vara, och de går i påvedömets fotspår. Av denna orsak ser jag att det är nödvändigt att Guds folk flyttar ut från städerna till avsides land (platser) där de kan bruka jorden och odla sina egna grödor. På så sätt kan de uppfostra sina barn med enkla och hälsosamma vanor. Jag ser att det är nödvändigt att vi skyndar oss att göra allt redo inför krisen. – Brev 90 (1897) rätt

nästa kapitel