Liv och Hälsa kapitel 10. Från sida 56.     Från sida 185 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Avsnitt tio: Fasta

(56)Kristi seger genom att förneka aptiten (1898)
Det var med Kristus som det var med det heliga paret i Eden. Aptiten var den första stora frestelsen. Just där fallet började, måste återlösningsverket börja. Adam föll genom eftergift för aptiten. Kristus måste övervinna genom att förneka aptiten. ”Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och sade till honom: ”Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd”. Jesus svarade: ”Det står skrivit: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” Matt 4:1-4. rätt

(56)Från Adams tid fram till Kristi tid hade självisk tillfredsställelse av aptiten och lidelserna ökat tills de nästan hade obegränsad makt. Människorna hade därför blivit förnedrade och sjuka. De kunde inte själva övervinna svårigheterna. Kristus vann seger för vår skull genom att uthärda den svåraste prövning när det gäller självbehärskning. Och Han visade en självbehärskning som var starkare än hunger och död. I denna första seger erbjuds en utväg till hjälp för oss i alla våra strider med mörkrets makter. rätt

(56)Då Jesus gick ut i öknen var han omsluten av Faderns härlighet. Helt upptagen av föreningen med Gud lyftes Han upp över mänsklig svaghet. Men härligheten försvann och han lämnades att kämpa mot frestelsen, som pressade på honom varje stund. Hans mänskliga natur ryggade tillbaka inför den strid, som väntade honom. I fyrtio dagar fastade han och bad. Svag och utmärglad av hunger, härjad, tärd av ångest var ”hans utseende… vanställt mer än andra människors och hans gestalt oansenligare än andra människobarns.” (Jes 52:14). Nu hade Satans tillfälle kommit. Nu trodde han, att han kunde besegra Kristus. rätt

(56)(1909)
Kristi långa fasta i nära sex veckor, när han prövades beträffande aptiten och segrade över den i människans ställe, är en undervisning för den fallna människan under alla tider. Han har gjort det möjligt för varje kämpande människa att stå emot frestelsen. rätt

(56)Världens Återlösare visste att eftergift för aptiten ger fysisk svaghet och förslöar uppfattningsförmågan så att heliga och eviga ting inte kan förstås. Han visste att världen hade hängett sig åt frosseri och att detta fördärvar moralen. Om aptitens makt hade ett sådant välde över mänskligheten, så att det krävdes att Guds Son skulle fasta i nära sex veckor för att bryta dess makt, vilken kamp är då inte människan ställd inför, för att kunna övervinna som Kristus övervann! Styrkan i frestelsen att ge efter för aptiten kan bara jämföras med Kristi obeskrivliga ångest under den långa fastan i öknen. rätt

(56)Alla som vill leva gudfruktigt kan segra genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Frälsarens långa fasta stärkte Hans uthållighet. Han gav människan bevis på att han skulle börja segerns verk precis där fallet började. När Kristus var som häftigast ansatt av frestelsen åt han ingenting. Han överlämnade sig helt åt Gud. Genom ivriga böner och fullkomlig undergivenhet för sin Faders vilja, segrade han. De som bekänner sig tro på sanningen för dessa sista dagar, borde mer än alla andra bekännande kristna efterlikna det stora Föredömet i bön. rätt

(57)Förberedelse för bibelstudier (1870)
Det finns sådant i Guds ord som är svårt att förstå. Enligt aposteln Petrus förvanskar olärda och ostadiga människor Guds Ord till sin egen undergång. Vi kan inte i detta livet förklara allt i Bibeln, men det finns inte i Bibeln några praktiska lärdomar, som höljs i dunkel. När den tid är inne, när världen genom Guds ledning skall prövas när det gäller sanningen för den tiden, skall den helige Ande påverka sinnen till att under fasta och bön undersöka Bibeln tills dess att länk efter länk har utforskats och förenats till en fullkomlig kedja. Varje sanning som har att göra med själens frälsning skall framstå så klart, att ingen behöver ta miste och vandra i mörker. rätt

(57)(1870)
Några personer som varit hängivna Guds verk har kommit fram till en del svåra frågor som gäller sanningen för vår tid. Brinnande böner och fasta har fått Herren att öppna sanningens skattkammare för dem. rätt

(57)(1892)
Det var den anda som var rådande hos oss för 40 år sedan. Med en börda i själen kom vi tillsammans och bad att vi skulle bli ett i tro och lära. Vi visste att Kristus inte är delad. Bibeln öppnades med vördnad och endast en sanningspunkt granskades vid varje tillfälle. Dessa sammankomster präglades av allvar. Ofta fastade vi för att bättre kunna förstå sanningen. rätt

(57)När det finns ett särskilt behov av gudomlig hjälp (1896).
I särskilda fall kan fasta och bön rekommenderas. I Guds hand är detta ett medel till att rena hjärtat och främja förmågan att ta emot sanningen. Vi får svar på våra böner när vi ödmjukar oss inför Gud. Guds plan är att de som har ansvarsfulla uppdrag ofta kommer tillsammans för att rådslå med varandra och allvarligt bedja Herren om den visdom som bara Han kan ge. Framlägg gemen-samt era svårigheter inför Gud. Tala mindre. Mycket dyrbar tid går förlorad genom onödigt tal, som inte leder till något ljus. Må bröderna förenas i fasta och bön för att få den visdom, som Gud frikostigt har lovat ge oss. rätt

(57)(1867)
Varje gång det är nödvändigt för sanningens sak och Guds ära att en motståndare skall bemötas, hur omsorgsfullt och ödmjukt bör inte då sanningens försvarare handla. Tillsammans med rannsakning av hjärtat, bekännelse av synd, innerlig bön, och ofta fasta under en tid, bör de ivrigt be Gud om hjälp, så att Hans dyrbara, frälsande sanning skall vinna en härlig seger samtidigt som villfarelsen skall bli uppenbar. rätt

(57)Den sanna fastan (1896)
En rätt fasta, som borde rekommenderas till alla, innebär avhållsamhet från all stimulerande kost, och lämplig användning av enkel, hälsosam kost. Människan bör tänka mindre på vanlig mat och dryck och mycket mer på det som ger det andliga livet spänst och livskraft. rätt

(57)Guds folk borde vara mer på sin vakt, mer verksamt och inte förtrösta på sig själva utan på sin Ledare. De bör avskilja dagar för fasta och bön. Att helt avstå från mat kanske inte krävs då, men de bör äta sparsamt av den enklaste maten. All fasta i världens kan inte ersätta barnslig förtröstan på Guds Ord. ”Bed”, säger Gud, ”och ni skall få.” (Matt 7:7). Du kallas inte att fasta i fyrtio dagar. Herren fastade för dig i frestelsens öken. Det skulle inte finnas något värde i en sådan fasta. Det rätta värdet finns i Jesu blod. rätt

(57)Botemedel mot sjukdom (1905)
Omåttlighet är ofta orsak till sjukdom. Många gånger är bästa botemedlet vid sjukdom att avstå från ett eller två mål, så att de överansträngda matsmältningsorganen får tillfälle att vila. Några dagars fruktdiet har ofta varit välgörande för personer med intellektuellt arbete. Många gånger har fullständig fasta under kort tid, åtföljt av måttligt ätande av enkel mat, åstadkommit hälsa genom naturens egen kraft. Att äta sparsamt en eller två månader kan övertyga många sjuka, att självförnekelsens väg är hälsans väg. rätt

(57)Somliga har mer nytta av att fasta en eller två gånger i veckan än av någon behandling eller medicinsk rådgivning. Att äta för ofta, och för mycket, producerar ett feberaktigt tillstånd i kroppen. Blodet blir orent och olika sjukdomar uppstår. Den sjuke kan då göra mer för sig själv än vad andra kan göra för honom. Det första han bör göra är att undanröja orsaken till sjukdomen. Han bör fasta under en kort tid för att ge magen en möjlighet att vila. Han bör också befria kroppen från dess feberaktiga tillstånd genom förståndig vattenbehandling. Detta kommer att hjälpa naturen i dess kamp med att avlägsna orenhet från kroppen. rätt

(58)Personer som brukar äta mycket kött, starkt kryddade såser, söta efterrätter och bakverk, kan inte omedelbart förväntas tycka om enkel, hälsosam och närande mat. Fastan kommer då att visa sig vara mer välgörande än mediciner. Den misshandlade magen får då vila, och verklig hunger kan tillfredsställas med en enkel kost. Genom uthållighet och självförnekelse blir snart en fördärvad aptit naturlig, och man tycker bättre om enkel, hälsosam kost än njutningsmänniskan njuter av sina läckerheter. rätt

(58)Återhållsamhet, skydd mot svaghet (1870)
Genom att fasta en kort tid och använda vatten minskas hög feber. Vid hög feber kan maten hetsa blodet, men kroppen bör inte vara utan mat för länge, så att den försvagas. Då febern är bruten bör närande mat ges på ett omsorgsfullt sätt. Om man är utan mat för länge, kan feber uppstå på grund av att magen kräver mat. Men genom lite mat av rätt kvalitet avlägsnas febern. Förekommer stark hungerkänsla, även under febertillstånd, bör denna tillfredsställas. Om patienten inte kan tänka på något annat, skadas inte kroppen av en liten portion enkel mat. rätt

nästa kapitel