Liv och Hälsa kapitel 14. Från sida 67.     Från sida 251 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Avsnitt fjorton: Hälsosam matlagning

(67)Dålig matlagning är synd
Betrakta inte matlagning som ett slags slaveri eller ett mindervärdigt arbete. I själva verket är det en vetenskap, som är förmer än alla andra vetenskaper. Gud betraktar det så och värderar den person högt som lagar god och hälsosam mat. Den som förstår konsten att laga mat på ett lämpligt sätt och använder sig av denna kunskap är värd mer beröm än någon annan. Sådan förmåga är den mest värdefulla av alla förmågor, eftersom ett rätt bruk av denna är nära förenat med hälsa och liv. Kokerskan har därför en betydelsefull uppgift. Hela familjens hälsa beror till stor del på hennes intelligens och skicklighet. Hushållets plikter kan aldrig få den uppmärksamhet de kräver, om inte den som troget utför dem får lämplig uppskattning. rätt

(67)Främja individuella förmågor
Det är Herrens plan att män och kvinnor skall uppmuntras att utveckla sina talanger genom att tillaga hälsosam kost av de naturliga produkter som finns tillgängliga i deras egen del av landet. Om de ser upp till Herren och använder sin förmåga och fantasi, skall de genom den helige Andes ledning lära sig tillaga hälsosam mat av naturliga produkter. De som lärt sig detta kan i sin tur undervisa andra med helig iver och energi. Om detta hade blivit gjort förut, skulle betydligt fler personer idag ha tagit emot sanningen, och betydligt fler hade då kunnat ge undervisning. Låt oss lära oss vår plikt och sedan utföra den. Vi skall inte vara beroende och hjälplösa och vänta på att andra skall utföra det som Gud anförtrott oss. rätt

(67)Dåligt lagad mat är orsak till sjukdom (1905)
Då kroppen inte får tillräcklig näring försvagas de blodproducerande organen och blodet blir fördärvat. rätt

(67)Hela systemet kommer i oordning och förorsakar sjukdom, lättretliga nerver och dåligt humör. Offren för dålig matlagning kan räknas i tusentals och åter tusentals. Över många gravar skulle kunna skrivas: ”Död på grund av dålig mat.” ”Död av en förstörd mage.” Många själar har gått förlorade som ett resultat av dålig matlagning. rätt

(67)Lär dig sparsamhet (1897)
På alla områden inom kokkonsten bör man tänka på denna fråga: ”Hur skall jag laga till maten mest naturligt och billigast?” Matresterna från måltiden bör tillvaratas och användas på bästa sätt, så att inget blir förstört. Denna skicklighet, dvs sparsamhet, är en ekonomisk tillgång. rätt

(67)Lär ut matlagningens mysteriumFörsumma inte att lära dina barn att laga mat. Om du lär dem det, ger du dem principer som de måste ha i sin religiösa uppfostran. När du lär dem hälsans principer och enkel matlagning, lägger du grunden till de nyttigaste delarna av deras uppfostran. Det finns religion i bra matlagning och jag ifrågasätter gudsfruktan hos den person, som är alltför likgiltig och vårdslös för att lära sig detta. Om inte maten tillagas hälsosamt och smakligt kan den inte förvandlas till friskt blod, som bygger upp användbara vävnader. rätt

nästa kapitel