Liv och Hälsa kapitel 15. Från sida 68.     Från sida 267 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Avsnitt femton: Hälsosam kost och hälsorestauranger

(68)Från den himmelska givaren
Vi kan hämta de dyrbaraste lärdomar från Jesu underverk, när han försåg bröllopsgästerna med vin och när han mättade folkskaran. Den hälsosamma maten är ett Herrens medel att ge oss vad vi behöver. Den himmelske Givaren av all mat vill inte lämna sitt folk i okunnighet när det gäller att laga till den bästa maten för alla tider och tillfällen. rätt

(68)Liksom manna (1902)
Under den senaste natten har mycket uppenbarats för mig. Tillverkning och försäljning av hälsokostprodukter kräver mycket bön och noggranna överväganden. Det finns många människor på många olika platser, som Herren säkert kommer att ge kunskap om hur de skall tillaga hälsosam och smaklig mat, om Han ser att de kommer att använda denna kunskap på rätt sätt. rätt

(68)Djuren blir mer och mer sjuka och snart kommer animalisk kost att utelämnas även av dem som inte är sjundedags-adventister. Hälsosam och livsuppehållande mat skall tillagas på ett sådant sätt, att män och kvinnor inte saknar kött. rätt

(68)Herren vill lära många runtom denna jord att själva skickligt kombinera sädesslag, frukt och grönsaker till mat, som inte medför sjukdom. Hans plan är att varje lands tillgångar på värdefulla födoämnen skall användas efter varje lands behov. Precis som Gud gav Israels barn manna från himlen, så vill han nu ge sitt folk i olika länder visdom och skicklighet att använda respektive länders produkter i stället för köttföda. rätt

(68)Gudomlig kunskap uppenbarad (1905)
Herren vill ge sitt folk kunskap om dietreformen. Det skall vara en väsentlig del av undervisningen i våra skolor. När sanningen presenteras på nya platser bör undervisning också ges beträffande dietreformen. rätt

(68)Genom att äta kött försvagas de fysiska, mentala och moraliska krafterna. Man blir vad man äter. Djuriska passioner härskar som resultat av köttätande, tobaksrökning och spritförtäring. Herren vill ge sitt folk vishet när det gäller att tillreda mat av det som jorden ger, sådant som ersätter köttmat. Enkla kombinationer av säd, nötter och frukt, smakligt, välbalanserat och skickligt tillagat, rekommenderar sig själva till icke- troende. rätt

(68)Enkel, lättlagad och hälsosam mat (1902)
Jag måste nu ge mina bröder den undervisning jag fått av Herren beträffande hälsosam mat. Många anser den vara en mänsklig uppfinning, men Herren är upphovet till denna välsignelse till sitt folk. Tillverkning av hälsokostprodukter är Herrens verk och får inte göras till föremål för finansiell spekulation för personlig vinst. Det ljus som Gud gett, och fortsätter att ge, om detta skall för hans folk idag vara vad mannat var för Israels barn. Mannat föll från himlen och folket blev tillsagt att samla upp och använda det till mat. På liknande sätt skall ljus ges till Guds folk i olika länder i världen, så att de kan framställa hälsokostprodukter som är lämpliga för respektive land. rätt

(68)Medlemmar i alla våra församlingar bör använda sig av den takt och det skarpsinne som Gud vill ge dem. Herren vill ge skicklighet och förstånd till alla som vill använda sin förmåga att lära sig hur jordens produkter skall kombineras till enkel, lättillagad och hälsosam mat, så att man inte behöver använda kött. rätt

(68)Den som fått denna kunskap måste osjälviskt använda den. Det är Guds avsikt att industriell tillverkning av hälsokostprodukter skall ske på många platser. De huvudsakliga ingredienserna i dessa varor skall vara sädesslag, frukt, nötter och olika slags rotfrukter. rätt

(68)Samme Gud som gav Israels barn mat från himlen lever och regerar än idag. Han vill att Hans folk skall förstå vad de kan tillaga av hälsokostprodukter, inte bara för sina egna familjer, som de i första hand har ansvar för, utan också för den fattige måste de visa ett kristuslikt sinnelag och inse, att allt vi har är Herrens. Herren menar inte att den fattige skall lida brist på hälsosam mat. rätt

(69)Tillverkning av hälsokostprodukter bör ske innan hälsoreformen i sin helhet presenteras
Genom tillverkning av hälsokostprodukter kan det bli möjligt för dem som förlorat sitt arbete, på grund av att de håller sabbaten, att förtjäna sitt livsuppehälle. rätt

(69)När de hälsokostprodukter som Gud har försett oss med är så hälsosamma att folket kan laga till smaklig, närande mat, men ändå till låga kostnader, kommer hälsoreformen att tas emot. Men innan vi kan erbjuda dessa produkter, kan vi inte presentera hälsoreformen i sin helhet. rätt

(69)Då hungersnöden ökar mer och mer bör maten förenklas (1901)
Matfrågan har inte fått sitt fulla ljus. Det finns ännu mycket att lära. Herren vill att hans folk i hela världen skall vara mottagligt för hans uppmaning att tillverka sådana hälsokostprodukter, som kommer att bli nödvändiga, men ännu inte finns. När hungersnöd och brist på mat kommer att öka mer och mer i världen, skall tillverkning av hälsokostprodukter förenklas. De som är engagerade i detta arbete bör ständigt lära av den store Läraren, som älskar sitt folk och alltid har dess bästa för ögonen. rätt

(69)Kristi undervisning om sparsamhet (1902)
Det är mycket som står på spel i detta verk. Jordens hälsosamma produkter måste genom ivrigt experimenterande förvandlas till hälsosam och billig mat. Detta borde vara föremål för allvarlig bön. Må Guds folk be Gud om vishet. Han som mättade de fem tusen med fem bröd och två små fiskar skall tillfredsställa Guds folks behov idag. rätt

(69)Sedan Kristus hade utfört detta underbara underverk gav han en lektion i sparsamhet. Då folkets hunger hade stillats sade han: ”Samla ihop de stycken som har blivit över, så att inget blir förstört.” Joh 6:12. rätt

(69)Nötingredienser bör användas sparsamt (1901)
De som utarbetar matrecept för våra hälsotidningar bör göra detta med stor omsorg. I somliga av dessa har nötter använts alltför frikostigt. Många har skrivit till mig: ”Jag kan inte äta nöträtter, min mage tål dem inte. Vad skall man använda i stället för kött?” En natt tycktes jag stå framför en folksamling, och talade då om för dem, att nötter används för mycket i deras matlagning. Kroppen kan inte smälta den mat, som lagas efter en del av de recept som de använder, men om de använder nötter mera sparsamt skulle resultatet bli mer tillfredsställande. rätt

(69)Hälsorestaurangernas service och principer (1905)
Intresserade personer skall ta sig an missionsarbete i våra städer inom olika grenar. Hälsorestauranger skall upprättas. Men hur omsorgsfullt borde inte detta utföras! De som arbetar i dessa restauranger bör inrikta sig på att tillaga smaklig och hälsosam mat. rätt

(69)Våra restauranger skall följa vissa principer. Du bör ständigt vara på din vakt mot att införa något, som kanske verkar vara ofarligt, men ändå leder till att principer offras. Låt hellre kundkretsen minska än att avvika från rätta principer. Vi måste hålla oss på Herrens väg, vare sig folk talar ont eller gott om oss. Undvik för många ingredienser i maträtterna. Detta utgör alltid en fara med restaurangmat. Enkelhet är en del av hälsoreformen. Tillämpar vi inte enkelhet kan vår verksamhet förlora sitt goda namn och rykte. rätt

nästa kapitel