Liv och Hälsa kapitel 20. Från sida 79.     Från sida 339 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Avsnitt tjugo: Kryddor

(79)(1905)
Många saker klassificeras som stimulantia och narkotika. En del av dessa används till mat och dryck. De hetsar nerverna, irriterar magen och förgiftar blodet. Användning av sådant kan väcka de animala böjelserna. Moralens och intellektets förmågor avtar och blir de lägre passionernas tjänare. Man vill ha sådant, eftersom de ger en stunds behag. Men en reaktion följer alltid. rätt

(79)Sådana kryddor som senap, peppar, pickels m.fl. är till sin natur skadliga och förorenar blodet. Användningen av sådan stimulantia tenderar alltid att gå till överdrift och är ett aktivt medel till att befrämja degeneration och försvagning av människan. Därigenom förlorar magens mjuka hinnor sin naturliga känslighet och kroppen kräver ständigt något starkare. Du har kanske sett en röntgenbild av en alkoholists mage. Ett liknande tillstånd blir resultatet av hetsande kryddor. De verkar på samma sätt som kaffe och te. De piggar upp en stund, men då effekten är borta, sänks energin i samma grad som den höjdes. Blodet är förorenat, kroppen försvagad och inflammation blir resultatet. rätt

(79)(1864)
Det finns personer som bekänner sin tro på sanningen för vår tid och inte använder vare sig kaffe, te, tobak eller snus, men ändå har gjort sig skyldiga till att ge vika för aptiten på olika sätt. De kräver starkt kryddat kött, feta såser, och smaken har blivit så fördärvad att inte ens kött kan tillfredsställa aptiten, om inte köttet kryddas på det mest skadliga sätt. På detta sättet hetsas magen, som blir utmattad och svag av bördan som lagts på den. Många tror att detta tillstånd betyder behov av mer mat. Försvagade, och utan att ge kroppen tid att vila, äter de mera. Men ju mer man ger aptiten fritt lopp, desto mer kräver den. rätt

(79)(1909)
Med tanke på allt det dyrbara ljus som vi ständigt har fått i hälsofrågan, har vi inte råd med att behandla den likgiltigt genom att äta och dricka som vi vill. Låt oss tänka på att vi har en själ som skall frälsas eller gå förlorad och att vår inställning till återhållsamhet har livsviktig betydelse. rätt

(79) Det är viktigt att vi alla personligen gör vår del och har en intelligent förståelse av vad vi skall äta och dricka för att bevara hälsan. rätt

(79)Salt (1905)
Använd inte mycket salt, undvik hetsande kryddor och pickels. Ät mycket frukt, så försvinner behovet av att dricka så mycket. rätt

(79)(1901)
Jag använder lite salt. Det har jag alltid gjort på grund av det ljus Gud gett mig. I stället för att vara skadligt är det nödvändigt för blodet. Hur det verkar vet jag inte, men jag ger er den upplysning som jag själv har fått. rätt

(79)Ättika (1887)
När ättikblandad olja används till sallad uppstår ofta jäsning i magen. Maten blir inte smält utan fördärvas eller ruttnar, och blodet blir fyllt med orenheter i stället för näring. Lever- och njurproblem uppstår. rätt

nästa kapitel