Liv och Hälsa kapitel 26. Från sida 105.     Från sida 481 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Personliga erfarenheter av Ellen G. White som hälsoreformator.

(105)Den första synen om hälsoreformen
Det var i broder A. Hillyards hus i Otsego, Michigan, den 6 juni 1863, som det stora hälsoreformarbetet öppnades för mig i en syn. rätt

(105)Uppenbarat som ett framåtskridande verk
I det ljus som gavs mig för länge sedan (1863) blev jag visad att omåttlighet i mat och dryck skulle få oroväckande utbredning och att Guds folk måste höja sin standard genom att reformera sina levnadsvanor. Herren framställde en generell plan för mig. Jag blev visad att Gud skulle ge sitt folk - det folk som håller hans bud - en dietreform, och när det tar emot denna skulle sjukdom och lidande minska mycket bland dem. Det visades mig att denna reform skulle ha framgång. rätt

(105)Budskapet skall tas emot personligt
Jag tog emot ljuset om hälsoreformen, så som det kom till mig och den har varit till stor välsignelse för mig. Min hälsa är bättre idag, trots att jag är 76 år gammal, än den var i min ungdom. Jag tackar Gud för hälsoreformens principer. I åratal trodde jag att jag var beroende av kött för att få krafter. Sedan Herren i juni 1863 visade mig sambandet mellan köttätande och hälsa, har jag slutat äta kött. rätt

(105)Kamp för seger (1870)
Jag har inte ändrat min diet sedan jag tog emot hälsoreformen. Jag övergav genast kött och smör och började äta två mål mat om dagen, i stället för tre mål om dagen som tidigare. Efter kostomläggningen kunde jag hålla på med omfattande tankearbete, med skrivande från tidig morgon till solnedgången. rätt

(105)Jag har fått lida mycket på grund av sjukdom och har flera gånger drabbats av förlamningar. Min vänstra arm har hängt bunden vid min sida i månader på grund av svår värk i hjärtat. rätt

(105)När jag lade om min diet vägrade jag ge efter för smaken och låta den styra mig. Skulle den hindra mig från att få större krafter, så att jag därigenom skulle kunna förhärliga min Herre? Skulle smaken stå mig i vägen ett enda ögonblick? Aldrig! rätt

(105)Jag var en stor köttätare, och vid ett tillfälle då jag var nära att svimma sade jag: ”Jag skall inte smaka en enda munsbit kött. Jag skall äta enkel mat eller inte äta överhuvud taget.” Bröd var motbjudande för mig. Jag kunde sällan äta en brödbit som var stor som en dollarsedel. Men en kort tid efter omläggningen hade jag inga problem med att äta bröd. Jag kunde t.o.m. äta grahamsbröd, som jag tidigare inte tyckt om. Jag hade en verklig kamp vid omläggningen av min kost. Sällan tillät jag mig att äta något mellan måltiderna, trots att jag ibland var mycket hungrig mellan frukost och middag. rätt

(105)Handling efter principer
Då jag skrev ”Spiritual Gifts” (”Andliga gåvor”), band tre och fyra (1863-64), kunde jag bli utmattad av för mycket arbete. Jag förstod att jag var tvungen att ändra min livsföring, och genom att vila några dagar fick jag nya krafter att fortsätta. Principiellt tog jag ställning för hälsoreformen. Sedan jag gjort detta, bröder, kan ni inte finna att jag framhållit någon extrem uppfattning om hälsoreformen, något som jag senare fått ta tillbaka. Jag tillämpar samma hälsoreform idag som jag gjorde från dess början, och jag rekommenderar också er en hälsosam och näringsrik mat. rätt

(106)En kamp mot ättiksvanan (1911)
Jag har nyss läst ditt brev. Du verkar ha en allvarlig längtan efter att arbeta med fruktan och bävan på din frälsning. Jag uppmuntrar dig att göra detta. Jag råder dig att lämna allt som hindrar dig att av hela ditt hjärta sträva efter Guds rike och hans rättfärdighet. Bryt med varje eftergivenhet som kan hindra dig att segra. Be om förbön från dem som förstår att du behöver hjälp. rätt

(106)Det fanns en tid då jag befann mig i en liknande situation. Jag hade gett efter för ättiksbegäret. Jag kämpade emot begäret och bestämde mig för att genom Guds hjälp inte övervinnas av det. I veckor var jag mycket sjuk. Jag sade gång på gång: Herren vet allt om detta. Om jag skall dö, så må det då bli så. Men jag skall inte ge efter för detta begär. Kampen fortsatte och jag plågades mycket under flera veckor. Alla omkring mig trodde att jag inte skulle överleva. Du kan vara säker på att vi sökte Herren mycket allvarligt. De mest brinnande böner sändes upp för mitt tillfrisknande. Jag fortsatte att stå emot begäret efter ättika, och till sist segrade jag. Numera har jag ingen som helst längtan efter detta. Denna erfarenhet har varit av stort värde för mig på många sätt. Jag segrade helt och fullt. rätt

(106)Jag berättar om denna erfarenhet för att hjälpa och uppmuntra dig. Jag tror att du kan klara dig igenom denna prövning och visa att Gud hjälper sina barn i varje svårighet. Om du bestämmer dig för att segra över denna vana och kämpar uthålligt, kan du få en välsignad erfarenhet. När du bestämt dig för att sluta med denna eftergivenhet, skall du få den hjälp du behöver från Gud. rätt

(106)Så länge du omhuldar denna vana, behåller Satan sitt grepp om din vilja. Men om du beslutar dig för att segra, skall Herren bota dig och ge dig kraft att stå emot varje frestelse. Kom alltid ihåg att Kristus är din Frälsare och uppehållare. rätt

(106)En sparsam, men fullgod kost (1870)
Jag äter tillräckligt för mina behov, men inte mer. När jag stiger upp från bordet är min aptit lika god som när jag satte mig ned. Vid nästa måltid är jag åter igen redo att äta måttligt. Skulle jag äta dubbelt så mycket därför att det smakar gott, hur skulle jag då kunna be Gud hjälpa mig med mitt litterära arbete, när mina tankar blivit oklara? Skulle jag be Gud ta hand om min överbelastade mage? Detta skulle innebära att vanära honom. Nu äter jag bara det jag anser vara tillräckligt. Då kan jag be till Gud om styrka att kunna utföra det arbete han anförtrott mig. Jag vet att himlen har hört och besvarat mina böner. rätt

(106)Ett välförsett bord (1870)
Jag har vid alla tillfällen ett välförsett bord och gör ingen skillnad på maten för gäster, oavsett om de är troende eller otroende. Jag har alltid tillräckligt hemma för att kunna välkomna upp till ett halvdussin gäster, som kan komma oförberett. Det finns alltid tillräckligt med enkel och hälsosam mat hemma. Det förekommer inget kött eller smör på bordet och sällan kakor eller tårtor. Vanligtvis har jag mycket frukt, gott bröd och grönsaker hemma. Vårt bord är alltid välförsett med mat. Alla sätter sig ned och njuter av de rikliga gåvor som Skaparen gett oss. rätt

(106)Svårigheter som leder till kompromisser (1901)
För över trettio år sedan var jag ofta mycket svag. Många böner uppsändes för mig. Jag trodde att köttmat skulle göra mig vital, och därför bestod min diet huvudsakligen av kött. Men i stället för att få krafter, blev jag svagare och svagare. Jag svimmade ofta av utmattning. Jag fick då ljus, som visade att män och kvinnor skadar sin moraliska, fysiska och psykiska förmåga genom att äta kött. Det visades mig att människans hela organism påverkas av denna diet och att djuriska böjelser och begär efter alkohol stärks. På en gång strök jag köttet från min matsedel. Efter detta har jag ibland varit tvungen att äta lite kött, när jag kallats till platser där ingen annan mat gick att få. rätt

(107)Slutgiltigt löfte om köttfri diet
Sedan tältmötet i Brighton i januari 1894 har jag bannlyst kött från mitt bord. Antingen jag är hemma eller utomlands kommer inte något kött på mitt bord. Detta ämne har nattetid många gånger framhållits för mig. Jag har en stor familj, ofta blir det sexton personer. I min familj finns män som jobbar hårt med att fälla träd och plöja. Men inget kött förekommer på vårt bord sedan tältmötet i Brighton. Det har inte varit min avsikt att någonsin därefter ha det på bordet, men för att tillmötesgå en person en gång, som bättre kunde äta kött än annat, blev jag tvungen att tillmötesgå honom. rätt

(107)Jag har aldrig njutit av bättre hälsa och aldrig skrivit så mycket som just nu. Klockan tre på morgonen stiger jag upp och sover inte något under dagen. Ofta stiger jag upp klockan ett på natten, och när mitt sinne är särskilt pressat går jag upp klockan tolv och nedtecknar sådant som jag känt mig manad i mitt sinne att skriva ner. Jag prisar Herren med hjärta, själ och röst för hans stora nåd mot mig. (Ellen G. White var 69 år då hon skrev detta 1896. Hon föddes 1827.) rätt

(107)Brev 1903
Jag är nu 75 år gammal och skriver lika mycket som någonsin förut. Min hjärna är klar och min matsmältning god. Vår mat är enkel och hälsosam. Vi har inte smör, ost eller kött på vårt bord och inget fett i maten. rätt

(107)Familjen inte bunden av stränga regler (1904)
Jag äter den enklaste mat, enkelt tillagad. Andra i familjen äter inte samma mat som jag. Jag anser inte att jag är ett rättesnöre för dem, utan jag låter var och en handla efter sitt eget förstånd. Jag binder inte någon annans samvete vid mitt. rätt

nästa kapitel