Liv och Hälsa kapitel 4. Från sida 36.     Från sida 81 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Avsnitt fyra: Lämplig kost

(36)Kallelse att gå tillbaka (1890)
Herrens avsikt är att föra sitt folk tillbaka till att leva på sädesprodukter, frukt och grönsaker.... Gång på gång har jag blivit visad att Gud vill leda sitt folk tillbaka till sin ursprungliga plan. Vi skall inte leva av kött från döda djur. Gud vill lära oss en bättre väg. Frukt, säd och nötter, men även olika slags rotsaker, kommer att användas. Snart kan det bli en verklighet om köttet utelämnas från dieten och smaken vänjs vid hälsosam kost. Guds folk kommer då inte att äta kött. rätt

(36)Uppmuntran till enkla levnadsvanor (1868)
För att helt kunna tjäna Gud måste du ha en klar uppfattning om hans fordringar. Du bör äta den enklaste maten, tillredd på det enklaste sättet, så att hjärnans fina nerver inte försvagas eller förlamas och gör det omöjligt för dig att förstå vad som är heligt eller uppskatta den ovärderliga försoningen genom Kristi renande blod. Vi bör alla se till att inga överdrifter förekommer i något avseende. Vi förbereder oss för det kommande odödliga livet i Guds rike. Vi räknar med att utföra vårt arbete i den store läkarens ljus och kraft. rätt

(36)Många har bett mig om råd för att kunna bevara sin hälsa. Jag har svarat: Sluta med att bryta lagarna som styr er kropp. Sluta med att tillfredsställa en fördärvad aptit. Ät enkel mat, arbeta och kläd dig hälsoenligt och i överensstämmelse med anständighet och du kommer inte att bli sjuk. rätt

(36)Må alla som företräder hälsoreformen allvarligt sträva efter att göra den till vad den är.... Må de avstå från allt som är skadligt för hälsan. Avstå från feta bakverk, kakor och tårtor, efterrätter och annat sådant som endast frestar aptiten. Ät färre olika slags rätter vid varje måltid och ät med tacksägelse. rätt

(36)Människor som varit vana vid fet och kraftigt stimulerande mat har en onaturlig smak och kan därför inte genast tycka om enkel kost. Det kommer att ta tid för smaken att bli naturlig och för magen att hämta sig från den misshandel den varit utsatt för. Men genom uthållighet kommer man snart att njuta mer av den enkla matens läckra arom än av ohälsosamma läckerheter. I rätt tillstånd kan magen, om den befrias från tungt arbete, utföra sitt arbete väl. rätt

(36)Reformerande inflytande av ett enkelt liv (1882)
Om vi klädde oss enkelt och anspråkslöst utan hänsyn till modet, om våra bord alltid vore dukade med naturens hälsosamma mat, utan alla överdrifter, och om våra hus byggdes enkelt och möbleringen också vore enkel, så skulle detta uppenbara sanningens helgande kraft och starkt påverka de icke troende. Men när vi liknar världen i dessa saker, och i vissa fall tycks vilja överträffa världen, kommer förkunnelsen av sanningen att få liten eller ingen verkan. Vem kan tro på det allvarliga budskapet för denna tid, när de som bekänner sig tro på det motsäger sin tro med sina gärningar? rätt

(36)Det är inte Gud som har stängt himlens fönster för oss, utan detta har skett därför att vi rättar oss efter världens seder och bruk.... Om bekännande kristna använde mindre av sina medel till att pryda sina kroppar och smycka sina hem och åt enklare kost, skulle de kunna placera mycket större summor i Herrens skattkammare. De skulle då likna sin Återlösare, som lämnade himlen med dess rikedomar och härlighet, och blev fattig för vår skull för att vi skulle få de eviga rikedomarna. rätt

(37)Inget ämne för likgiltighet (1890)
Det är fel att äta endast för att tillfredsställa en fördärvad smak. Vi får därför inte vara likgiltiga för vad vi äter. Detta är av största betydelse. Ingen bör lägga sig till med en näringsfattig diet. Många är svaga på grund av sjukdom och behöver närande och vällagad mat. Hälsoreformatorer framför alla andra bör undvika ytterligheter..... Om vi skall ha en bra hälsa, måste vi ha friskt blod, eftersom blodet är livsströmmen. Det reparerar det nedbrutna och ger kroppen näring. När blodet är försett med riktiga näringsämnen, renat och vitaliserat genom frisk luft, för det med sig liv och energi till alla kroppens delar. Ju bättre cirkulationen är, desto bättre utförs detta arbete. rätt

(37)Guds frikostiga omsorg (1890)
Gud har rikligen försett människan med livsmedel som tillfredsställer en ofördärvad aptit. Han har berett ett bord för henne med jordens produkter, en frikostig variation som är smaklig och närande. Vår välgörare, vår himmelske Fader, säger att vi fritt får äta av detta. I sädesslag, frukt, grönsaker och nötter finner vi alla de näringsämnen som vi behöver. Om vi bara kommer till Herren med ett ödmjukt sinne, skall han lära oss att laga hälsosam kost, utan kött. rätt

(37)Enkelhet när vi bjuder gäster (1900)
Kristus har genom sitt liv lärt oss gästfrihet. När han var omgiven av den hungriga folkskaran vid havet, sände han dem inte hem utan vederkvickelse. Han sade till sina lärjungar: ”Ge ni dem att äta.” Matt 14:16. Genom ett under försåg han dem med mat, tillräckligt för deras behov. Hur enkel var inte den kost som folket fick ta del av. Där förekom ingen lyx. Han som ägde hela himmelens resurser kunde ha gett folket en riktig festmåltid. Men han försåg dem endast med det som tillfredsställde deras behov, det som var den dagliga kosten för fiskarbefolkningen vid sjön. rätt

(37)Om människan idag levde enkelt och i överensstämmelse med naturens lagar skulle alla behov hos den mänskliga familjen vara rikligt tillgodosedda. Man skulle ha mindre inbillade behov och flera tillfällen att verka för Gud. Kristus sökte inte dra människan till sig genom att tillfredsställa hennes lyxbegär. Den enkla föda han gav dem var inte bara en försäkran om hans makt, utan även ett bevis på hans kärlek och ömma omsorg för deras vardagliga behov. rätt

(37)Gäster borde bjudas på vegetabilisk, hälsosam och närande mat. Den borde vara enkel men smaklig och lagad av frukt, sädesslag och grönsaker. En sådan mat fordrar endast lite arbete och liten kostnad och en måttlig portion därav kan inte skada någon. Om världens barn väljer att offra tid, pengar och hälsa för att tillfredsställa sin aptit, så får de också stå för följderna av att överträda hälsans lagar. Men kristna bör ta ståndpunkt emot detta och i rätt riktning. Genom att reformera dessa kropps- och själsförstörande vanor, kan du uträtta mycket gott. rätt

(37)Tänk mindre på mat
Vi måste ständigt meditera över Skriftens ord, äta det, smälta det och genom tillämpning tillägna oss det, så att det tas upp i livsströmmen. Den som dagligen hämtar näring från Kristus, kommer genom sitt föredöme att lära andra att tänka mindre på vad de äter och bli mycket mer angelägna om att få mat för sin själ. rätt

(38)Anpassa dieten efter individuella behov (1902)
I fråga om mat borde vi använda sunt förnuft. Då vi märker att vissa saker inte passar oss, kan vi ändra på dieten. Vi kan använda mindre av vissa födoämnen och försöka ändra kombinationerna. Vi kommer snart att erfara de olika kombinationernas verkningar. Må vi som förnuftiga varelser individuellt lära oss principerna och använda vår erfarenhet och vår omdömesförmåga för att avgöra vilken föda som är bäst för oss. rätt

(38)Lämplig för årstid och klimat (1905)
All mat är inte lämplig för våra behov vid alla tillfällen, även om den är hälsosam. Vi bör därför med omsorg välja vår kost, så att den passar till årstiden, till klimatet där vi bor och för vårt arbete..... Det som ofta med fördel kan användas av den som är hårt engagerad i fysiskt arbete är olämpligt för den som har ett stillasittande, intellektuellt arbete. Vissa födoämnen som är lämpliga under en årstid eller i ett klimat, kan vara olämpliga under en annan årstid eller i ett annat klimat. rätt

(38)Den som arbetar i ett hett klimat borde ha mindre arbete än den som arbetar i ett kallare och mer stärkande klimat. Herren vet att vi är stoft. Om vi planerar förståndigt kan vi i varje land få tag i de produkter som är mest lämpliga för hälsan. Ris, majs, vete, havre, bönor, ärter och linser exporteras överallt. Detta tillsammans med frukt och grönsaker som odlas lokalt, ger möjlighet att välja en fullvärdig kost, utan att använda köttmat.... Torkad frukt kan användas regelbundet i födan med gott resultat. Det ger hälsa och krafter för arbetare i alla yrken, mycket mer än man i allmänhet tror. rätt

(38)För att vi skall kunna utföra vårt arbete och ha klara linjer i det vi gör, måste vi känna till de förhållanden, som människor är underkastade. Gud har dragit försorg om människans behov i världens olika länder. De som önskar vara Guds medarbetare måste noga tänka på hur de undervisar andra om hälsoreformen. De måste gå varsamt fram när det gäller att noga och detaljerat ange den mat som bör ätas och den mat som inte bör ätas. Den mänsklige budbäraren måste stå i förening med den gudomlige Hjälparen, när han framhåller nådens budskap till massorna, som Gud vill frälsa. Vi bestämmer ingen exakt dietlinje som skall följas, men vi betonar att i länder där det finns rikligt med frukt, säd och nötter, är kött inte den rätta födan för Guds folk. rätt

(38)Försäkran om gudomlig ledning (1902)
Herren vill lära många människor i vår värld att kombinera frukt, sädesslag och grönsaker, för att uppehålla livet och inte förorsaka sjukdom. rätt

nästa kapitel