Liv och Hälsa kapitel 9. Från sida 55.     Från sida 173 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Avsnitt nio: Regelbundna måltider (1896)

(55)Magen behöver vilopauser. Den måste skötas omsorgsfullt. Magen får inte hållas i ständig verksamhet. Ge detta missbrukade och misshandlade organ lite lugn, ro och vila efter en måltid. Pressa den inte till mer arbete, förrän den fått möjlighet att vila och naturen hunnit producera tillräckligt med magsaft för nästa mål. Minst fem timmar bör förflyta mellan varje måltid, och kom ihåg att två mål om dagen är bättre än tre. rätt

(55)Ät en stadig frukost (1884)
Vanligtvis äter man en lätt frukost. Men detta är inte det bästa för magen. Vid denna tid är den bättre beredd för mer mat än senare på dagen vid ett andra eller tredje mål. Vanan att äta sparsamt till frukost och sedan en stor middag är fel. Gör din frukost till det kraftigaste målet på dagen. rätt

(55)Sen måltid (1905)
För personer med stillasittande arbete är en sen måltid särskilt skadligt. Följden kan bli sjukliga rubbningar, som slutar med döden. Men i många fall klagar den trötta magen förgäves, matsmältningsorganen tvingas arbeta under sömnen. På morgonen vaknar man utan att vara vederkvickt. Då vi lägger oss för natten borde magen få vila precis som andra kroppsdelar. Om ett tredje mål behövs, bör det vara mycket lättsmält, och intas åtskilliga timmar innan sängdags. rätt

(56)Matsmältningsorganen måste få bestämda tider för arbete och vila. Att äta oregelbundet och mellan måltider är ett mycket allvarligt brott mot hälsans lagar. Genom regelbundna vanor och rätt diet kan en försvagad mage gradvis repa sig. Den kan också fostras till att kräva mat åtta gånger om dagen, men för sådant finns inget försvar. I de flesta fall är två mål om dagen att föredra framför tre. Men skulle ett tredje mål behövas, så bör det bestå av något mycket lättsmält, t.ex. någon hälsodryck, frukt eller skorpor. rätt

(56)Att en del lärare och elever har förmånen att äta på sina rum skapar inte ett hälsosamt inflytande. Måltiderna måste vara väl avvägda. Har man börjat äta två mål om dagen, och tror att det andra målet måste vara så rikligt att det innefattar även ett tredje mål, så skadar man matsmältningsorganen. Eleverna kan få enkel, hälsosam mat som tredje mål, utan grönsaker, t.ex. frukt och bröd. rätt

nästa kapitel