För att de skall ha liv kapitel 13. Från sida 24ren sida tillbaka

VARJE ÖGONBLICK ÄR AVSKILD, HELIG TID

(24) "Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9). rätt

(24) "Vi måste ständigt och allvarligt kämpa mot de onda föreställningarna i sinnet." (SD, s 109). rätt

(24) "Var och en som gör synd, han överträder också lagen, ty synd är överträdelse av lagen." (1 Joh 3:4). rätt

(25) "Om du är varsam med din fot på sabbaten, så att du inte på min heliga dag utför dina sysslor. Om du kallar sabbaten en fröjd och Herrens heliga dag en äredag, ja, om du ärar den, så att du inte går dina egna vägar eller sköter dina sysslor eller talar tomma ord, då skall du få fröjdas i Herren..." (Jes 58:13, 14). rätt

(25) "Mycket mera helighet har knutits till sabbaten än den som ägnats av många som bekänner sig vara sabbatsfirare. Herren har blivit starkt vanhedrad av dem som inte hållit sabbaten helig i överensstämmelse med budet, vare sig till bokstaven eller till andan. Han manar till reform när det gäller sabbatsfirandet...Vi borde omsorgsfullt vaka över sabbatens ingång och utgång. Kom ihåg att varje ögonblick är avskild, helig tid." (6T, s 353, 356). rätt

(25) "Alla som tror att de sparar lite tid eller erhåller fördelar genom att göra intrång på Herrens tid (dvs sabbatsdagen) kommer att göra förluster förr eller senare...Guds förbannelse kommer att vila över dem, och de förlorar tio eller tjugo gånger mer än de vinner" (1T, s 532). rätt

nästa kapitel