För att de skall ha liv kapitel 22. Från sida 35ren sida tillbaka

DET ALKOHOLFRIA (OJÄSTA) VINETS HÄLSOSAMMA VERKAN (följande citat gäller ojäst vin).

(35) "Så fick Israel bo i trygghet, Jakobs källa vara i ro i ett land med säd och vin, under en himmel som dryper av dagg" (5 Mos 33:28). rätt

(35) "Så upptändes då Herren till nitälskan för sitt land, och han förbarmade sig över sitt folk. Herren svarade och sade till sitt folk: `Se, jag vill sända er säd och vin och olja, så att ni får mätta er av det, och jag skall inte mer låta er bli till vanära bland hedningarna.`" (Joel 2:18, 19). rätt

(35) "Upp, alla ni som är törstiga, kom hit och få vatten. Och ni som inga pengar har, kom hit och hämta säd och ät. Ja, kom hit och hämta säd utan pengar, och för intet både vin och mjölk." (Jes 55:1). rätt

(35) "Du (Herren) låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så framalstrar du bröd ur jorden och vin, som gläder människans hjärta...(Ps 104:14, 15). rätt

(35) "Allt det bästa av olja och allt det bästa av vin och av säd, förstlingen av det, som de (Israel) ger åt Herren, detta ger jag (Herren) åt dig (Aron - som offergåva; 4 Mos 18:12). rätt

(35) "Drick inte längre bara vatten, utan använd också lite vin för din mage eftersom du så ofta är svag.." (1 Tim 5:23). rätt

nästa kapitel