För att de skall ha liv kapitel 24. Från sida 38ren sida tillbaka

VATTEN

(38) "Ty Kristi kärlek tvingar oss, eftersom vi tänker så: en har dött för alla, alltså har de alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sig själva, utan leva för honom som har dött och uppstått för dem." (2 Kor 5:14, 15). rätt

(38) "...du (Paulus) skall öppna deras ögon, så att de omvänder sig från mörkret till ljuset och från Satans makt till Gud, för att de genom tron på mig (Jesus) skall få syndernas förlåtelse och ett arv bland dem som är helgade." (Apostlagärningarna 26:18). rätt

(38) "Vad jag vill säga är detta: Vandra i Anden, så skall ni inte göra det som köttet har begär till" (Gal 5:16). rätt

(38) "I hälsa och sjukdom är rent vatten en av himlens förnämsta välsignelser. Rätt använt främjar det god hälsa. Det är den dryck som Gud givit för att släcka djurs och människors törst. Då det dricks i rikliga mängder hjälper det till att tillgodose systemets behov och bistår naturen att motstå sjukdom." (CD, s 419). rätt

(38) "Jag borde äta sparsamt, och på så vis befria mitt system från onödiga bördor, och även uppmuntra till gott humör, och ge mig själv den nytta som lämplig motion i friska luften innebär. Jag borde bada ofta och dricka rikligt med rent, mjukt vatten." (CD, s 419). rätt

(38) "Tusentals människor har dött i brist på rent vatten och ren luft när de annars kunde ha överlevt... De behöver dessa välsignelser för att bli friska. Om de skulle bli upplysta och låta bli medicinen och vänja sig vid motion utomhus, och vädra sina hus, sommar och vinter, och använda mjukt vatten för dryck och bad skulle de bli förhållandevis friska och lyckliga istället för att släpa sig fram i ett bedrövligt tillstånd." (CD, s 419). rätt

(38) "Om febersjuka människor hade fått dricka rikligt med vatten, och vatten även hade använts till deras yttre, skulle de ha sluppit långa dagar och nätter med lidande, och många människoliv skulle på så sätt ha sparats." (CD, s 419). rätt

(38) "Många gör ett misstag när de dricker kallt vatten under sina måltider. När man dricker vatten under måltider minskar vattnet spottkörtlarnas flöde. Och ju kallare vattnet är ju mer skada tillfogar vi magen. Isvatten eller limonad med is som dricks vid måltider hindrar matsmältningen tills systemet har tillfört tillräckligt med värme till magen, så att den kan fortsätta sitt arbete igen. Varma drycker verkar försvagande. Och dessutom blir de som inte tyglar sitt drickande slavar under denna vana. Mat bör inte sköljas ner. Det behövs inte någon dryck tillsammans med måltider. Ät långsamt och tillåt saliven att blanda sig med maten. Ju mer vätska som intas i magen tillsammans med måltider, ju svårare blir det att smälta maten, eftersom vätskan först måste uppsugas. Ät inte mycket salt...Håll starkt kryddad mat borta från magen. Ät frukt under måltiderna och den irritation som kräver mycket drickande kommer att upphöra. Men om någonting behövs för att släcka törsten är rent vatten, som dricks lite före eller efter måltiden, allt som naturen fordrar. Drick aldrig te, kaffe, öl, vin eller spritdrycker. Vatten är den bästa tänkbara vätska när det gäller att rena vävnaderna." (CD, s 420). rätt

(38) "De som är vid god hälsa bör aldrig försumma bad (Fotnot). De bör förvisso bada två gånger i veckan. De som inte är vid god hälsa har orenheter i blodet och huden befinner sig inte i ett hälsosamt tillstånd. Det stora antalet porer, eller små munnar, genom vilka kroppen andas, blir tilltäppta och fyllda med avfallsämnen. Huden behöver renas noggrant och grundligt, så att porerna kan utföra sitt arbete att befria kroppen från orenheter. Därför behöver svaga personer som är sjukliga säkert badets fördelar och välsignelser två gånger i veckan. Ofta är det säkert nödvändigt med bad flera gånger än så varje vecka. Oavsett om en person är sjuk eller frisk blir andningen friare och lättare om bad praktiseras. Musklerna blir härigenom smidigare, sinnet och kroppen blir stärkta, intellektet blir klarare och varje förmåga blir vitalare. Bad verkar lugnande på nerverna. Det främjar svettningen rent allmänt, förbättrar cirkulationen, övervinner hinder i systemet och är välgörande för njurarna och urinorganen. Bad är till hjälp för inälvorna, magen och levern. Det ger energi och nytt liv till dem alla. Bad främjar också matsmältningsorganen, och i stället för att systemet försvagas blir det stärkt. I stället för att benägenheten för förkylning skulle öka, stärker badet motståndskraften mot förkylning om det sker på ett riktigt sätt. Det beror på att cirkulationen förbättras och livmoderorganen, som är mer eller mindre blodöverfyllda, blir hjälpta. Blodet leds nämligen till ytan, och resultatet blir en lättare och mer regelbunden blodström genom alla blodkärlen." (3 T, s 70, 71). Fotnot: Dusch är naturligtvis likvärdigt med bad. rätt

nästa kapitel