För att de skall ha liv kapitel 25. Från sida 39ren sida tillbaka

KAFFE OCH TE

(39) "Att dricka te eller kaffe är en synd, en skadlig efterlåtenhet som, precis som annat ont, skadar själen. Dessa älsklingsavgudar skapar upphetsning, en sjuklig aktivitet i nervsystemet. Och när den omedelbara påverkan av de stimulerande medlen är borta hamnar man precis så mycket under den normala nivån som de stimulerande medlen höjer oss ovanför denna nivå." (CD, s 425). rätt

(39) "Te, kaffe, tobak, öl och vin och samtliga spritdrycker skall inte tas måttligt utan skall förkastas" (3 SM, 2 287). rätt

(39) "Den enda säkra vägen är att inte röra, inte smaka, inte ha att göra med te, kaffe, viner, tobak, opium och alkoholhaltiga drycker." (Te, s 163). rätt

(39) "Dagens stimulerande kost och dryck leder inte till den bästa hälsan. Te, kaffe och tobak är alla stimulerande, och innehåller gifter. De är inte bara onödiga, utan skadliga, och bör förkastas om vi skall lägga återhållsamhet till vår kunskap." (CD, s 420, 421). rätt

(39) "Använd aldrig te, kaffe, öl, vin eller någon alkoholhaltig dryck. Vatten är den bästa tänkbara vätskan när det gäller att rena vävnaderna." (CD, s 421). rätt

(39) "Sann återhållsamhet lär oss att vi är fullständigt befriade från allt som är skadligt och att vi med omdöme skall använda det som är hälsosamt" (PP, s 562). rätt

nästa kapitel