För att de skall ha liv kapitel 27. Från sida 41ren sida tillbaka

KÖTT

(41) "I honom (Jesus) har vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder" (Kol 1:14). rätt

(41) "...Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig."(Gal 2:19, 20). rätt

(41) "Vi måste ständigt och allvarligt kämpa mot de onda föreställningarna i sinnet." (SD, s 109). rätt

(41) "För att vi skall veta vilken mat som är bäst, måste vi studera Guds ursprungliga plan för människans kosthåll. Han som skapade människan och som förstår hennes behov, bestämde vilken mat Adam skulle äta. `Se`, sade han, `jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt. Detta skall ni ha till föda.` 1 Mos 1:29. När människan lämnade Eden för att få sitt levebröd genom att bruka jorden som var under syndens förbannelse, fick hon tillåtelse att också äta `markens örter` (dvs grönsaker). 1 Mos 3:17, 18. rätt

(41) Sädesslag, frukter, nötter och grönsaker utgör den kost som vår Skapare valde för oss. Denna mat är den mest hälsosamma och näringsrika, när den tillagas på ett så enkelt och naturligt sätt som möjligt. Den ger oss en kraft, en uthållighet och en intellektuell styrka som vi inte kan få genom en mer sammansatt och stimulerande kost" (Ellen White, Hälsa för hela människan, s 254). rätt

(41) "Grönsaker, frukt och brödsäd bör utgöra vår föda. Inte den minsta lilla bit köttmat bör komma i våra magar. Det är onaturligt att äta kött. Vi skall gå tillbaka till Guds ursprungliga plan när Han skapade människan." (CD, s 389). rätt

(41) "Sjukdomar i djuren ökar i proportion till ökningen i syndighet bland människorna." (CD, s 349). rätt

(41) "Faran att drabbas av sjukdom ökas tiofaldigt när man äter kött." (2T, s 64). rätt

(41) "Cancer, tumörer och lungsjukdomar är till stor del en följd av köttätande." (CD, s 383). rätt

(41) "...Det finns sådana som fortfarande äter kött av djur och som borde vara medvetna om faran med att äta kött, eftersom detta är en fara för den fysiska, den mentala och den andliga hälsan. Många som nu bara är till hälften omvända när det gäller köttätande kommer att lämna Guds folk och aldrig mer vandra med dem." (CD, s 382). rätt

(41) "De (människorna som levde strax före floden) fann glädje i att döda djuren, och att använda kött som föda gjorde dem ännu mera grymma och blodtörstiga, tills de kom att sätta häpnadsväckande lite värde på en människas liv" (PP, s 92). rätt

(41) "Det moraliskt onda som hänger samman med att äta kött är inte mindre uppenbart än fysiska skador, som kommer därav. Kött är skadligt för hälsan, och allt som påverkar kroppen har en motsvarande påverkan på sinnet och själen. Tänk på den grymhet mot djuren som är förknippad med köttätande, och vilken påverkan detta har på dem som äter det samt på dem som ser på. Hur mycket förstör inte köttätande den ömsinthet vi borde visa mot dessa Guds skapelser! (CD, s 383). rätt

(41) "När det gäller att äta kött kan vi alla säga, 'låt bli det'. Och alla borde tydligt säga nej tack till te och kaffe, dvs aldrig bruka dessa ämnen. De är narkotiska medel, skadliga för hjärnan och för kroppens övriga organ... Låt varje medlem i våra församlingar förneka varje självisk aptit. Varje krona som vi lägger ut på te, kaffe och köttmat är värre än bortkastat, eftersom dessa saker förhindrar den bästa utvecklingen av de fysiska, mentala och andliga krafterna." (CD, s 430). rätt

(41) "Somliga tror att de inte kan ta till sig hälsoreformen, att hälsan skulle uppoffras om de försöker lämna bruket av te, tobak och köttmat. Detta är Satans påståenden. Det är dessa skadliga stimulantia som säkert undergräver vår fysiska hälsa och förbereder systemet för akuta sjukdomar, genom att skada naturens fina mekanism och krossar den befästning som rests upp mot sjukdom och förtida sönderfall... rätt

(41) Bruket av onaturliga stimulantia fördärvar hälsan och har en förlamande påverkan på hjärnan, och gör det omöjligt att uppskatta de eviga tingen. De som omhuldar dessa avgudar kan inte på ett rätt sätt värdera den frälsning Kristus har åstadkommit för dem genom ett liv i självförsakelse, kontinuerligt lidande, förebråelser, och slutligen genom att ge sitt eget syndfria liv för att frälsa den förlorade människan från döden." (CD, s 431). rätt

(41) "Avstå fullständigt från all stimulerande mat eller dryck. Ni är Guds egendom. Ni skall inte missbruka något organ i kroppen. Ni skall på ett visligt sätt ha omsorg om er kropp, så att det kan bli fråga om en fullkomlig utveckling av hela människan." (Te, s 164). rätt

(41) "De som väntar på Herrens återkomst kommer att upphöra med att äta kött till slut. Kött kommer inte längre att vara en del av deras föda." (CH, s 450). rätt

(41) "Kött är inte väsentligt för hälsa eller styrka. Om det vore så skulle Herren ha gjort ett misstag när Han gav Adam och Eva mat före deras fall. Alla näringsämnen som behövs finns i frukt, grönsaker och brödsäd." (CD, s 395). rätt

(41) "Det har tydligt framställts för mig att Guds folk skall inta en bestämd (fast) ståndpunkt emot köttätande. Skulle Gud under 30 års tid ge sitt folk budskapet att om de önskar få rent blod och klara sinnen, måste de sluta att äta kött, om Han inte ville att de skulle ta emot detta budskap? Genom att äta kött stärks den djuriska naturen i oss samtidigt som den andliga naturen försvagas." (CD, s 383). rätt

(41) "Ren luft, solljus, återhållsamhet, vila, motion, lämplig föda, användning av vatten, förtröstan på gudomlig kraft - dessa är verkliga botemedel." (MH, s 127). rätt

(41) "Vet ni då inte, att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni är ju köpta, och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp." (1 Kor 6:19, 20). rätt

(41) "Mina älskade, jag uppmanar er som 'gäster och främlingar' att akta er för de köttsliga begären, som för krig mot själen" (1 Petr 2:11). rätt

nästa kapitel